allesfrans.com
 
BeginpaginaGeld en bankGeld lenenAERAS conventie
 
Deze informatie kan verouderd zijn!

AERAS conventie

woensdag 21 mei 2014 , door Hanjo

De Aéras-conventie (s’Assurer et Emprunter avec un Risque Aggravé de Santé) geeft zieken en gehandicapten betere toegang tot een onroerend goedkrediet, een consumptief krediet en een kredietverzekering. Een nieuwe overeenkomst werd in 2011 ondertekend door banken, verzekeringen en onderlinge maatschappijen, alsook patiëntenorganisaties en de staat.

Het vorige artikel in deze rubriek: "Taux annuel effectif global" en "taux d’usure"
Beoordeling:
Bezoeken: 141
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Het eerste Aéras-verdrag trad in werking op 6 januari 2007, ter vervanging van het Verdrag van BELORGEY van 19 september 2001. Deze overeenkomst werd geconsolideerd op 1 februari 2011. Het doel is om de toegang tot leningen en verzekeringen te verbreden voor mensen met ernstige gezondheidsrisico’s. Het werd ondertekend door de overheid, beroepsorganisaties van de banken, verzekeringen en ziekenfondsen evenals patiënten- en consumentenorganisaties.

Wat houdt de Aéras-conventie in?

Wanneer je een hypotheek, een consumentenkrediet of een professioneel krediet aanvraagd bij een financiële instelling, word je meestal gevraagd om er een verzekering bij af te sluiten. Dit contract garandeert de kredietgever de terugbetaling van het geleende geld in geval van overlijden of invaliditeit.

De verzekeringsmaatschappijen hanteren standaardcontracten waarin tarieven en verzekeringsvoorwaarden worden bepaald met behulp van criteria die overeenkomen met een gemiddeld gezondheidsrisico. Wanneer een persoon niet binnen dit kader valt, omdat hij een ernstig gezondheidsrisico heeft, moeten de prijs en de polisvoorwaarden worden aangepast.

Bij het aangaan van een kredietverzekering zal de medische dienst van de verzekeraar je gezondheidsrisico beoordelen. Gebaseerd hierop kan de verzekeraar weigeren om je te dekken of je een aangepast contract aanbieden met garanties en/of tarieven die afwijken van de standaardovereenkomst.

Als onderdeel van de nieuwe Aéras-verdrag hebben de verzekeraars een nieuwe overeenkomst ontworpen om te kunnen voldoen aan de behoeften van mensen die zijn ziek (geweest). Het product werd ontwikkeld in samenwerking met patiëntenorganisaties, professionele verzekering en de overheid. Het is bedoeld voor alle patiënten, zonder pathologische uitsluiting. De kenmerken van deze "garantie spécifique invalidité" zijn dezelfde, ongeacht de verzekeraar. De garantie is een minimale vergoeding, dat wil zeggen, het dekt het verlies van het inkomen van de verzekerde, die overeenkomt met het verschil tussen de inkomsten uit arbeid en het invaliditeitspensioen van de algemeen stelsel van sociale zekerheid.

Het Aéras-verdrag bevat ook regels met betrekking tot vertrouwelijkheid van informatie rond de privacy en de gezondheid van de verzekerde.

Wat is een verhoogd gezondheidsrisico?

Een "risque aggravé" verwijst naar de situatie waarin de waarschijnlijkheid van de situatie waartegen men verzekert is (invaliditeit of overlijden) groter is dan de referentiegroep waartoe hij behoort. Voor levensverzekeringen wordt het verhoogde risico bijvoorbeeld gemeten als een lagere levensverwachting dan die van de referentie-bevolking.
Het begrip "verhoogd risico" wordt door verzekeraars gebruikt bij drie brede categorieën van personen:

zij met specifieke beroepen
diegenen met een hoog sportrisico
mensen met een psychische aandoening. Gezondheidsrisico’s kunnen verergeren door de leeftijd van de verzekerde, zijn grootte en gewicht of zijn gedrag in het dagelijks leven (roken).
 

Het begrip "verhoogd risico" evolueert natuurlijk met de tijd, afhankelijk van externe factoren zoals bijvoorbeeld vooruitgang op medisch gebied.

Lenen met een verhoogd gezondheidsrisico onder het Aéras-verdrag

Het Aéras-verdrag is onder bepaalde voorwaarden van toepassing op persoonlijke leningen (hypotheken en consumentenkrediet) en professionele leningen (aankoop van gebouwen en apparatuur).

Hypotheken en professionele leningen

De overeenkomst voorziet in drie Aéras-beoordelingen bij een aanvraag voor een verzekering bij overlijden en invaliditeit:

eerste niveau: na het onderzoeken van het gezondheidsrisico biedt de verzekeringsmaatschappij het standaardcontract aan.
tweede niveau: je gezondheid laat niet toe te worden gewaarborgd met de standaard contract en je krijgt een aangepast verzekeringscontract aangeboden.
derde niveau: indien op het einde van het tweede niveau geen passend voorstel kon worden gemaakt, wordt de aanvraag automatisch beoordeeld door een gespecialiseerde dienst, mits de totale uitstaande lening niet hoger is dan € 320.000 en de leeftijd van de kredietnemer aan het einde van de lening niet hoger is dan 70 jaar.
 

Indien de aanvraag in het tweede of derde niveau wordt aanvaard, zal het tarief voor het algemeen hoger zijn en/of de garanties beperkter zijn dan die van het standaardcontract.

Het is mogelijk dat zelfs bij het derde niveau geen verzekering kan worden aangeboden. In dit geval kan de kredietinstelling alternatieven voor de verzekering accepteren (zie hieronder) .

Verzekeraars hebben zich geëngageerd om waar mogelijk een arbeidsongeschiktheidsverzekering aan te bieden. Bovendien voorziet het Aéras-verdrag in een mechanisme voor de beheersing van de premies voor mensen met lage inkomens. Of je hiervoor in aanmerking komt, hangt onder andere af van het netto inkomen van het fiscale huishouden.

Het consumentenkrediet

Wil je een lening afsluiten voor een specifieke aankoop (inclusief auto), dan kun je een overlijdensrisicoverzekering krijgen zonder een gezondheids-vragenlijst in te vullen, mits je aan drie voorwaarden voldoet:

maximaal 50 jaar bij toetreding;
een kredietperiode van maximaal 4 jaar;
het totale consumtieve krediet bedraagt niet meer dan € 17.000.

Vertrouwelijkheid van uw informatie over gezondheid

De vertrouwelijkheid van informatie met betrekking tot je gezondheid is een fundamenteel punt van het Aéras-verdrag. De gezondheidsvragenlijst wordt door jezelf ingevuld, op papier of via een beveiligde computerprocedure.

De vragenlijst op papier bevat specifieke vragen over gebeurtenissen met betrekking tot je gezondheid en mag op geen enkele manier verwijzen naar de intieme aspecten van je priveleven. Hij wordt opgestuurd naar de bedrijfsarts, die alleen kennis neemt van de inhoud. Indien nodig zal hij contact opnemen voor nadere medische informatie.

Wanneer je bij de aanvraag van een kredietverzekering in de afgelopen zes maanden al eerder onderzoek liet doen (bijvoorbeeld bij een andere verzekeringsmaatschappij), moeten de verzekeraars de resultaten van de beoordelingen gebruiken die door de aanvrager worden doorgegeven.

De keuze van de verzekeringsmaatschappij

De overeenkomst bepaalt dat je de verzekering kunt afsluiten bij de bank waar je leent, maar je mag ook een verzekering nemen bij een andere verzekeraar, mits de waarborgen dezelfde zijn als die van de collectieve overeenkomst.

De behandeling van de aanvraag voor de verzekering

Professionele verzekeringen en banken hebben zich verplicht om een antwoord te geven op je hypotheek aanvraag in een totale periode van 5 weken na ontvangst van de ingevulde aanvraag, waarin een maximum van 3 weken voor de reactie van de verzekeraar voor de ontvangst van alle documenten en 2 weken voor de bank na kennis te hebben genomen van jouw aanvaarding van de voorgestelde verzekering.

Het accoord van de verzekerings blijft 4 maanden geldig.

De kredietinstelling moet een eventuele weigering om je geld te lenen altijd motiveren.

Alternatieve waarborgen in geval van weigering van verzekering

De bank zal een manier zoeken om jouw project te kunnen voltooien en proberen om alternatieven voor de verzekering te vinden, met dezelfde zekerheid voor de lener en de geldverstrekker. Denk daarbij bijvoorbeeld aan borgstelling door een kredietwaardig persoon of een hypotheek op onroerend goed.

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
 

Allesfrans, ook voor:
 • Reizen naar/door Frankrijk

  Genieten, maar je ook aan de regels houden...

 • Diensten

  Verschillende soorten dienstverlening.

 • Medisch

  Naar de dokter, de specialist, het ziekenhuis. Hoe werkt de zorgverzekering en hoe kom ik aan een nieuwe bril?

 • Bouwen en verbouwen

  Alles over het bouwen en verbouwen van jouw huis in Frankrijk en hulp met de benamingen.

Allesfrans, ook voor:
 • Verkeer en vervoer

  Afwijkende verkeersregels, autokeuring, invoeren van een auto

 • Reizen naar/door Frankrijk

  Genieten, maar je ook aan de regels houden...

 • Werk en inkomen

  Werken in Frankrijk. Wat weten wij erover?

© allez-allier/allesfrans 2008-2021 | SPIP | Plan | Mention