allesfrans.com
 
BeginpaginaGeld en bankOverige geldzakenInning van een schuld
 
Deze informatie kan verouderd zijn!

Inning van een schuld

donderdag 22 mei 2014 , door Hanjo

Een schuld die je bij een persoon of een bedrijf hebt, heet een "créance". Het innen van schuld is een "recouvrement des créances".

Het vorige artikel in deze rubriek: Een te grote schuldenlast
Beoordeling:
1 stem
Bezoeken: 422
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Door een incassobureau

Een incassobureau (agence de recouvrement) is een commerciële organisaties in dienst van de persoon of het bedrijf aan wie je geld schuldig bent.

Laat je niet misleiden door hun vaak intimiderende brieven (blauw papier, stempels, afkortingen, juridisch jargon, ...) die soms zelfs bedreigend overkomen.

Je hoeft alleen het schuldbedrag te betalen!

De vergoeding voor correspondentie en incasso zijn de verantwoordelijkheid van de persoon of het bedrijf dat het incassobureau inschakelde (artikel 1999 van het Burgerlijk Wetboek[1] en artikel L.111-8 van het Wetboek van burgerlijke procedures voor de handhaving[2]).

De schuldeiser of zijn vertegenwoordiger mag alleen van de schuldenaar de kosten opeisen van het uitschrijven van een ongedekte cheque.

Door een gerechtsdeurwaarder

Als de deurwaarder handelt in opdracht van een schuldeiser

...is hij aan dezelfde regels onderworpen als het incassobureau.
Als de deurwaarder (huissier) met een "sommation de payer"(aanmaning) langs komt, hoef je alleen de schuld te betalen. Onkosten, met inbegrip van de vergoeding van de deurwaarder, zijn uitsluitend de verantwoordelijkheid van de persoon of het bedrijf aan wie je geld verschuldigd bent en de deurwaarder daarvoor heeft ingeschakeld.

Als de deurwaarder optreedt namens de rechtbank

...heeft je schuldeiser de rechtbank gevraagd om het te vorderen bedrag te erkennen (zelfs zonder dat je daarbij aanwezig was). De rechtbank geeft dan een "injonction de payer", een bevel tot betaling en de deurwaarder wordt ingeschakeld om de betaling te innen.
Hij kan dit bevel overhandigen:

aan jou persoonlijk (en main propre);
een persoon die bij jou thuis aanwezig is op het moment van passage;
het gemeentehuis (bij afwezigheid).
Indien het onmogelijk was je het bevel persoonlijk te overhandigen, dan zal hij dat in een brief aan je kenbaar maken.
 

Je hebt een maand na de datum van kennisgeving de tijd om de schuld te betwisten door contact op te nemen met de griffie (greffe) van de rechtbank die het bevel uitvaardigde.

Na deze tijd zal de deurwaarder alle nodige procedures uitvoeren om de schuld te innen.
In het geval van een betalingsbevel moet je het bedrag van de schuld betalen en eventueel de proceskosten indien de rechter dit beslist. Dit staat in het betalingsbevel gespecificeerd .

Verschuldigde bedragen moeten worden betaald aan de deurwaarder!
 

Als je het verschuldigde bedrag niet hebt betaald of het niet binnen de gestelde termijn hebt betwist, kan de tenuitvoerlegging van het bevel worden gedaan door middel van beslaglegging (saisie).

Voetnoten:

[1code civil

[2code des procédures civiles d’exécution

 

Lees ook:

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
 

Allesfrans, ook voor:
 • Verzekeringen

  Waar wijkt een Franse verzekering af van de Nederlandse...

 • Reizen naar/door Frankrijk

  Genieten, maar je ook aan de regels houden...

 • Nieuws

  Enkele subrubrieken met nieuwsberichten.

 • Onze ervaringen

  Onze ervaringen en projecten. De plannen en hun uitvoering.

Allesfrans, ook voor:
 • Werk en inkomen

  Werken in Frankrijk. Wat weten wij erover?

 • Reizen naar/door Frankrijk

  Genieten, maar je ook aan de regels houden...

 • Tuinrecepten

  AllesFrans, ook voor tuinrecepten: recepten voor en uit de tuin.

© allez-allier/allesfrans 2008-2021 | SPIP | Plan | Mention