allesfrans.com

 • Hervorming werkloosheidsverzekering

  Het laatste grote project van de Franse regering voor de zomervakantie is de hervorming van de werkloosheidsverzekering.

 • Een "BAU" is een vluchtstrook

  Het begin van een lijst van woorden en uitdrukkingen die je onderweg in Frankrijk tegenkomt.

 • Lokale belastingen in termijnen betalen

  Om de kosten te spreiden, kun je bepaalde belastingen in maandelijks termijnen betalen.

 • Bemiddelaar voor bankzaken

  Als je er niet in geslaagd bent om een geschil met jouw bank alleen op te lossen, is een beroep op de bankbemiddelaar een snelle en gratis manier om te proberen dit geschil in der minne te  (...)

 • Brief bemiddelaar bankzaken

  Hoe stel je een brief op aan de bemiddelaar in verband met een geschil met de bank.

  
BeginpaginaConsumentConsument in FrankrijkDe Franse consument moet in het Franse worden geïnformeerd

De Franse consument moet in het Franse worden geïnformeerd

zaterdag 31 mei 2014 , door Hanjo

De wet van 4 augustus 1994 betreffende het gebruik van de Franse taal bevestigt het principe:
het gebruik van het Frans is vereist voor aanwijzingen, aanbiedingen, presentatie van goederen, producten en diensten en in mededelingen bestemd voor het publiek.

Het vorige artikel in deze rubriek: Boite Postale 5000
Beoordeling:
1 stem
Bezoeken: 178
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

De reden voor dit principe is tweeledig :

om een keuze te kunnen maken en de concurrentie te laten spelen, moet de consument informatie over de kwaliteit en de prijs van goederen en diensten ontvangen in een taal die gemakkelijk te begrijpen is: het Frans;
om apparatuur verstandig te kunnen gebruiken en te zorgen voor zijn eigen veiligheid en die van zijn medemensen, moet de consument over een in het Frans geschreven handleidingen beschikken.
 

In het Frans geschreven of vermeld moeten zijn...

Documenten bestemd voor de consument en de gebruiker
etiketten, folders, catalogi, brochures en informatiefolders;
bestelbonnen, verzenddocumenten, garantiebewijzen, handleidingen, notities, kwitanties, kassabonnen, vervoersbewijzen;
wijnlijsten en menu’s, contracten (zoals aanbiedingen voor verzekeringen of financiële diensten);
Maar de verplichting om Frans te gebruiken is niet van toepassing op documenten tussen handelaren (bijvoorbeeld facturen), of wanneer geen consument of eindgebruikers van goederen, producten of diensten betrokken zijn.
Productvermeldingen

Het ontbreken van een vertaling in het Frans is ​​in bepaalde gevallen toegestaan: wanneer de goederen en producten gegraveerde, gegoten of geweven inscripties bevatten in een vreemde taal, bij termen en uitdrukkingen die in het normale taalgebruik zijn opgenomen of afkomstig zijn uit internationale verdragen (bijvoorbeeld "made in..." of "copyright") en wanneer andere middelen worden gebruikt, zoals symbolen of pictogrammen. Deze symbolen of pictogrammen mogen van een tekst in een vreemde taal vergezeld gaan en mogen worden gebruikt zolang ze vergelijkbaar of complementair zijn en de consument niet misleiden.

Publiciteit

Geschreven of gesproken advertenties en audiovisuele publiciteit moet in de Franse taal zijn. Een uitzondering geldt voor een extract uit een kunstwerk (zang, film,...) in een vreemde taal dat onderdeel is van een reclame.
Wanneer het om onderdelen gaat van een programma dat integraal in een vreemde taal is of een programma dat bedoeld is om een vreemde taal te leren (reclame op televisiekanalen bedoeld voor buitenlanders die in Frankrijk wonen) wordt ook een uitzondering gemaakt.

Vanzelfsprekend hoeven advertenties van in Frankrijk verspreide buitenlandse kranten ook niet in het Franse vertaald te worden.

Aankondigingen voor het publiek

De opschriften en aankondigingen voor openbare informatie moeten worden opgesteld in het Frans. Dit geldt voor stations, luchthavens, musea, winkelcentra, theaters, bioscopen, cafes, restaurants, maar ook voor het openbaar vervoer. Maar de advertenties in het Frans kunnen uiteraard worden gecombineerd met advertenties in een vreemde taal.

Slogans ed. bij merknamen

De verplichting om de Franse taal te gebruiken is niet van toepassing op handelsmerken , bedrijfsnamen of merken. Merknamen die gebruik maken van termen in een vreemde taal mogen zonder vertaling worden ingediend en geregistreerd in Frankrijk.
Maar de aanwijzingen of berichten in een vreemde taal die gekoppeld zijn aan een merknaam, moeten even duidelijk leesbaar (of verstaanbaar) worden vertaald als de oorspronkelijke tekst.
Deze verplichting geldt voor de gegevens, dat wil zeggen, de informatie over de kenmerken van goederen of diensten, zoals berichten die het publiek informeren over de kwaliteiten van het product of de dienst of om aandacht te vragen voor zijn eigenschappen.

Franse woordenschat

Typische producten en buitenlandse namen behouden hun gemeenschappelijke naam (jeans, pizza en paella, gorgonzola en scotch whisky);
Het is niet verplicht, maar het wordt wel aangeraden om de termen die worden gebruikt door de Franse terminologie commissies te gebruiken.
Tekeningen, symbolen en pictogrammen mogen van onvertaalde vermeldingen in een vreemde taal vergezeld gaan mits deze tekens een gelijkwaardige betekenis hebben zonder de niet-vertaalde gegevens of ze complementair zijn, mits het niet waarschijnlijk is dat de consument erdoor wordt misleid.
 

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
Reacties

Allesfrans, ook voor:
 • Overheid

  Wat maakt de Franse overheid zoveel anders.

 • Allier Toeristisch

  Toeristische informatie van in en rond de Franse Allier.

 • Franse samenleving

  We helpen je de Fransen wat beter leren begrijpen.

 • Verkeer en vervoer

  Afwijkende verkeersregels, autokeuring, invoeren van een auto

Allesfrans, ook voor:
 • Bouwen en verbouwen

  Alles over het bouwen en verbouwen van jouw huis in Frankrijk en hulp met de benamingen.

 • Diensten

  Verschillende soorten dienstverlening.

 • Nieuws

  Enkele subrubrieken met nieuwsberichten.

© allez-allier/allesfrans 2008-2019 | SPIP | Plan | Mention |