allesfrans.com
 
BeginpaginaEen (t)huis in FrankrijkWonenWonen en burenEen muur als erfafscheiding
 
Deze informatie kan verouderd zijn!

Een muur als erfafscheiding

dinsdag 1 juli 2014 , door Hanjo

Bewerkt op zondag 6 september 2015

Een muur die als afscheiding dient tussen jouw eigendom en dat van je buren (en waarvan je beide profijt hebt) is "mitoyen", gemeenschappelijk. Maar mag je die muur verhogen of er een scherm op zetten?

Het vorige artikel in deze rubriek: De erfafscheiding
Beoordeling:
Bezoeken: 1.829
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Een mur mitoyen is een gedeeld eigendom. Jij en je buurman zijn ieder voor de helft eigenaar. Wettelijk gezien mag een ieder beslissen die muur verhogen zonder de ander om toestemming te vragen. Maar of het de relatie met je buurman zal verbeteren, is maar de vraag!

Die vrijheid om de muur te verhogen heeft natuurlijk zijn beperkingen. Er zijn maximale hoogtes en de muur mag je buurman niet benadelen in zijn rechten.

Je mag de scheidingsmuur zowel gedeeltelijk als geheel verhogen en de kosten zijn altijd voor jouw rekening. De verhoging moet volledig op jouw gedeelte van de muur staan. Van het verhoogde gedeelte ben je dan volledig eigenaar en dus ook verantwoordelijk voor onderhoud en reparatie. Je kunt nooit enige kosten verhalen op de buurman!

De maximale hoogte

Wanneer de gemeente geen specifieke bepalingen heeft gelden de volgende maximale hoogtes:

3,20 meter in gemeentes met 50.000 inwoners of meer;
2,60 meter in alle andere gemeentes.

Wanneer worden de kosten gedeeld?

Neem enkele voorzorgsmaatregelen voordat je met de werkzaamheden begint. Controleer of de constructie stevig genoeg is om de verhoging te dragen. Is dat niet zo dat zul je op jouw kosten de oude muur moeten verstevigen.

Wanneer de muur in een zodanig slechte staat dat hij volledig moet worden gerstesuareerd of vervangen, dan worden de kosten verdeeld over beide eigenaars. Zorg je ervoor dat de as van de nieuwe muur op het midden van de plaats van de oude muur staat. Dit voorkomt problemen in de stabiliteit van de muur, maar ook in de stabiliteit van de relatie met je buurman.

Anticipeer

Je buurman kan je voorstellen om zijn gedeelte van de scheidingsmuur en de grond waarop hij staat aan je te verkopen. Dit soort transacties moeten via de notaris gebeuren.

Veroorzaken jouw verhogingswerkzaamheden schade aan eigendom van de buurman dan zal je die schade moeten betalen. Eist hij een schadevergoeding omdat hij in zijn rechten is geschaad, dan moet hij dat via de rechter regelen. Er is bijvoorbeeld een financiële vergoeding toegekend omdat de buurman na een verhoging van de scheidingsmuur minder zonlicht in zijn keuken had. Maar de rechter kan zelfs beslissen dat de verhoging van de muur moet worden verwijderd.

Bouwen tegen een scheidingsmuur

Wanneer de buurman ermee instemt, mag je tegen een scheidingsmuur aanbouwen of hem als ondersteuning van draagbalken gebruiken. Die balken moeten dan aan de kant van de buurman wel minimaal 5,4 cm van de buitenzijde van de muur blijven.
Zorg er wel voor dat je voor je met de werkzaamheden begint een schriftelijk accoord van de buurman hebt op een document waarbij ook de bouwtekeningen zijn gevoegd. Natuurlijk moet je ook de lokale bouwvoorschriften respecteren en een bouwvergunnig aanvragen of melding vooraf doen.

Een opening in de scheidingsmuur maken

Een opening voor een raam of deur mag uitsluitend worden aangebracht met voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere eigenaar.

Je buurman gaat niet accoord

Weigert de buurman in te stemmen met je plannen, dan kun je je richten tot de voorzitter van een Tribumal de Grande Instance (TGI). Deze zal een deskundige aanwijzen die met een technisch oplossing komt die de rechten van de buurman niet schaadt. Blijft de buurman koppig protesteren dan zul je een advocaat in dienst moeten nemen voor het TGI.

Bomen als afscheiding

Je mag zonder toestemming van de buurman klimplanten of planten in een trellis op jouw zijde van de scheidingsmuur aanbrengen. Je hoeft daarbij geen minimale afstand in acht te nemen, maar de beplanting mag de nok van de muur niet overschrijden. Ook mag ze de muur niet beschadigen, anders kan de buurman eisen dat de muur op jouw kosten wordt hersteld.

Wil je hoger gaan dan de muur, dan moet je wel bepaalde minimumafstanden ten opzichte van de erfafscheiding in acht nemen. Ze kunnen door de gemeente zijn gereglementeerd. Vraag ernaar op het gemeentehuis. Heeft de gemeente geen reglement voor de beplanting, dan is de code civil van toepassing:

Bomen en struiken die meer dan 2 meter hoog zijn, moeten ten minste 2 meter van de erfafscheiding worden geplant.
Zijn ze niet hoger dan 2 meter, dan geldt een minimale afstand van 50 cm.
De afstand wordt gemeten vanaf het middelpunt van een scheidingsmuur en het midden van de stam.
De hoogte wordt berekend vanaf het grondoppervlak (zie rechter afbeelding).

 

Lees ook:
Reacties
 

Allesfrans, ook voor:
 • Belastingen

  Met welke Franse belastingen heb je te maken en met welke in je vaderland.

 • Diensten

  Verschillende soorten dienstverlening.

 • Tuinrecepten

  AllesFrans, ook voor tuinrecepten: recepten voor en uit de tuin.

 • Medisch

  Naar de dokter, de specialist, het ziekenhuis. Hoe werkt de zorgverzekering en hoe kom ik aan een nieuwe bril?

Allesfrans, ook voor:
 • Tuinrecepten

  AllesFrans, ook voor tuinrecepten: recepten voor en uit de tuin.

 • Verzekeringen

  Waar wijkt een Franse verzekering af van de Nederlandse...

 • Justitie, wetten en regels

  Artikelen over de Franse justitie, wetten en regelgeving.

© allez-allier/allesfrans 2008-2021 | SPIP | Plan | Mention