allesfrans.com
 
BeginpaginaBouwen en verbouwenElektraOnderdelenWat vind je in een Franse groepenkast
 
Deze informatie kan verouderd zijn!

Wat vind je in een Franse groepenkast

dinsdag 7 oktober 2014 , door Hanjo

Bewerkt op maandag 16 maart 2020

De 19 meest gebruikte modules die in een Frans "tableau électrique" passen. Waar een bepaald onderdeel meer uitgebreid wordt besproken in een ander artikel, vind je een doorverwijzing.

Het vorige artikel in deze rubriek: Een relais en een relais
Beoordeling:
Bezoeken: 1.261
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS
In de verschillende tabbladen
1 tot 5 6 tot 10 11 tot 15 16 tot 19
1. Interrupteur différentiel 6. Minuterie 11. Parafoudre 16. Dispositif de coupure générale
2. Disjoncteur 7. Interrupteur horaire (programmable) 12. Parafoudre téléphonique 17. Contacteur
3. Transformateur 8. Compteur (de consommation) 13. Sonnerie 18. Interrupteur horaire
4. Contacteur 9. Délesteur 14. Voyant de signalisation 19. Contact auxiliaire (inverseur)
5. Télérupteur 10. Interrupteur 15. Prise (de courant)

1 tot 5

1. Interrupteur différentiel

De differentieelschakelaar, ofwel aardlekschakelaar (30 mA) spoort samen met de hoofdschakelaar (disjoncteur d’abonné of disjoncteur de branchement 500 mA) lekstromen als gevolg van isolatiefouten op. Het circuit in kwestie wordt onmiddellijk uitgeschakeld.

Het apparaat wordt ook wel "DDR (Détection Différentielle à courant Résiduel)" genoemd en in het jargon wordt de naam afgekort tot "inter-diff" of "ID ".

De standaard specificeert een minimaal aantal (en type) afhankelijk van de grootte van de woning (≤ 35m, 35 tot 100m, > 100 m). Je leest meer in artikel Disjoncteur of interrupteur différentiel, A of AC.

Het is raadzaam om alle circuits in de badkamer (schakelaars en wandcontactdozen) van een speciaal type te voorzien. Dit advies geldt ook voor alle specifieke circuits (wasmachine, vaatwasser, oplaadstation, enz.).

Er is ook een "disjoncteur différentiel". Uiterlijk onderscheidt hij zich niet van de ID, maar hij neemt ook de functie over van de achterliggende disjoncteur. Je gebruikt hem bijvoorbeeld om een enkel apparaat (een vrieskist, alarmsysteem of computer[1]) van een eigen groep te voorzien en onafhankelijk te maken van andere groepen.

Het is een overbodige (dure) luxe om een disjoncteur différentiel als aardlekschakelaar voor een groep te gebruiken!

2. Disjoncteur

Een circuitonderbreker bevindt zich aan het begin van ieder circuit, en dat zijn er veel... In Frankrijk mogen veel minder aansluitingen op eenzelfde circuit worden aangebracht en moeten verlichting en wandcontactdozen gescheiden worden. Bepaalde circuits moeten verplicht gescheiden blijven van andere. De Franse norm NF C 15-100 stelt vele eisen!

Afhankelijk van de toepassingen bestaan er disjoncteurs van 2, 6, 10, 16, 20, 25, en 32 Ampère. Wordt die hoeveelheid stroom overschreden (door een te zware belasting of een kortsluiting), dan schakelt de disjoncteur het circuit uit. Vroeger werd dat door middel van zekeringen gedaan, die alleen de fase onderbraken, maar dat mag nu alleen nog maar worden gedaan ter vervanging. Bij renovatie en nieuwbouw moet een twee-polige disjoncteur worden toegepast, P+N, ofwel Phase + Neutre.

3. Transformateur

Een transformator zet de 230 volt van het lichtnet om naar laagspanning. Doordat de twee spoelen van een transformator van elkaar geïsoleerd zijn, ontstaat een gescheiden, veilig circuit dat onder andere gebruikt kan worden voor een huisbel.

Maar ook andere circuits kunnen van de laagspanning (6 tot 48 volt) van een transformator gebruik maken, zoals de schakeling van een circuit in een vochtige ruimte of buitenshuis door middel van een télérupteur.

4. Contacteur

Een contacteur wordt gebruikt om met behulp van een relatief klein elektrisch vermogen een hoge spanning of een grote stroom te kunnen schakelen. Het is dus een monostabiel relais.

Een belangrijke toepassing is kostenbesparing door het gebruik maken van het signaal van het nachttarief om grote stroomverbruikers (bijvoorbeeld een boiler) aan of uit te schakelen.

Een andere toepassing is om schakelaars in natte ruimtes (sauna, zwembad) of buiten met een veilige, lage spanning te laten werken [1].

In deze geval wordt van een normale schakelaar gebruik gemaakt.

5. Télérupteur

Een contacteur wordt gebruikt om met behulp van een relatief klein elektrisch vermogen een hoge spanning of een grote stroom te kunnen schakelen. Het is dus een monostabiel relais.

Een belangrijke toepassing is kostenbesparing door het gebruik maken van het signaal van het nachttarief om grote stroomverbruikers (bijvoorbeeld een boiler) aan of uit te schakelen.

Een andere toepassing is om schakelaars in natte ruimtes (sauna, zwembad) of buiten met een veilige, lage spanning te laten werken[2].

In deze geval wordt van een normale schakelaar gebruik gemaakt.

 

6 tot 10

6. Minuterie

Een minuterie is een relais dat gedurende een vooringestelde tijd ingeschakeld blijft. Het wordt bediend door één of meerder parallel geschakelde drukknoppen (poussoirs). Afhankelijk van het model wordt het relais door zwakstroom geschakeld of door 230 volt.

Toepassingen zijn onder andere portiekverlichting, verlichting van toiletten in openbare ruimtes, enz.

7. Interrupteur horaire (programmable)

Een (programmeerbare) tijdschakelaar kan een handige toepassing zijn wanneer geen aansluiting voor een dag- en nachttarief beschikbaar is of uit oogpunt van energiebesparing. Zo kan bijvoorbeeld een elektrische boiler overdag spanningsloos gezet worden. De isolatie in de boiler zorgt de hele dag voor warm water wat vervogens ’s nachts weer wordt opgewarmd.

8. Compteur (de consommation)

Een verbruiksmeter kan handig zijn bij onderverhuur. Je kunt hem onderbrengen in een specifiek circuit of voor een groep.

9. Délesteur

Je zou het een "automatische vermogensbeperker" kunnen noemen. Het apparaat voorkomt dat je over de limiet van je aansluiting (je "puissance souscrite) heen gaat. Een délesteur houdt continu in de gaten hoeveel stroom je verbruikt en komt dit verbruik te dicht bij het maximum, dan schakelt hij één tot drie stroomverbruikers uit. Het vereist wel een specieke opbouw van het elektriciteitsplan, want je schakelt bepaalde (minder belangrijke) circuits uit.

10. Interrupteur

Dit apparaat is niets meer en niets minder dan een gewone schakelaar. Het is uitsluitend bedoeld om een circuit spanningsloos te zetten en heeft verder geen (automatische) beveiligende functie.

11 tot 15

11. Parafoudre

Dit apparaat beveiligt de elektrische installatie in geval van blikseminslag. Het wordt zo dicht mogelijk bij de stroominvoer gemonteerd en heeft de kortst mogelijke verbinding met het centrale aardpunt.

In sommige regio’s van Frankrijk kan een parafoudre verplicht zijn, afhankelijk van lokale omstandigheden.

12. Parafoudre téléphonique

Net als het elektriciteitsnet loopt ook een groot deel van het Franse communicatienetwerk bovengronds. Dus ook daarin bestaat de kans op blikseminslag. Dit apparaat beveiligt de telefoonaansluiting.

13. Sonnerie

Deze module bevat een bel of zoemer die je bijvoorbeeld kunt gebruiken als deurbel.

14. Voyant de signalisation

Een signaallampje dat aangeeft of een bepaald circuit is ingeschakeld. Ze zijn leverbaar in meerder kleuren, zoals groen, oranje en rood.

15. Prise (de courant)

Deze module bevat een contactdoos en is verplicht bij nieuwbouw. In andere gevallen kan hij handig zijn om bijvoorbeeld een internetmodem op aan te sluiten.

16 tot 19

16. Dispositif de coupure générale

De "coupure d’urgence[3]" (of "dispositif de coupure générale") is een lastschakelaar die de volledige installatie spanningsvrij maakt in geval van gevaar. Deze functie kan worden uitgevoerd door een tweepolige stroomonderbreker[4]. De onderbreking moet direct werkend zijn, dat wil zeggen via een drukknop of een schakelaar. De onderbreker moet minimaal het maximale vermogen van de installatie kunnen schakelen.

17. Contacteur

Eigenlijk bespraken we hem al eerder, maar dit is een contacteur in een smalle uitvoering die alleen de fase schakelt.

18. Interrupteur horaire

Ook deze module kwam al eerder aan de orde, maar dit is een analoge mechanische schakelklok.

19. Contact auxiliaire (inverseur)

Deze module wordt links van een bijbehorende module geplaatst. Het kan daarbij gaan om een disjoncteur, disjoncteur différentiel, interrupteur différentiel of een interrupteur sectionneur. Het maakt een mechanische en/of elektrische koppeling met die module om de status van de module aan te geven, of om de status te veranderen.

Niet alle merken hebben deze functionaliteit. Ze is ook niet gestandaardiseerd, wat betekent dat verschillende merken niet door elkaar gebruikt kunnen worden!

Voetnoten:

[1Voor de laatste bestaat een speciaal model, aangeduid als HPi, Si of Hi ( haute immunité).

[2Ook een op laagspanning werkende télérupteur zou hier een optie kunnen zijn!

[3noodstop

[44-polig in geval van een 3-fasige aansluiting

 

Lees ook:
Reacties
 

Allesfrans, ook voor:
 • Tuinrecepten

  AllesFrans, ook voor tuinrecepten: recepten voor en uit de tuin.

 • Medisch

  Naar de dokter, de specialist, het ziekenhuis. Hoe werkt de zorgverzekering en hoe kom ik aan een nieuwe bril?

 • Justitie, wetten en regels

  Artikelen over de Franse justitie, wetten en regelgeving.

 • Belastingen

  Met welke Franse belastingen heb je te maken en met welke in je vaderland.

Allesfrans, ook voor:
 • Tuinrecepten

  AllesFrans, ook voor tuinrecepten: recepten voor en uit de tuin.

 • Werk en inkomen

  Werken in Frankrijk. Wat weten wij erover?

 • Verzekeringen

  Waar wijkt een Franse verzekering af van de Nederlandse...

© allez-allier/allesfrans 2008-2022 | SPIP | Plan | Mention