allesfrans.com

 • Hoeveel kW heb je nodig om te verwarmen?

  Je kunt niet zomaar een berekening maken, want er zijn veel factoren die meespelen.

 • Franse Kerst- en Nieuwjaarswensen

  Een aantal Franstalige wensen voor op jouw wenskaart voor een Franstalige relatie.

 • Betonspecie, de mengverhouding

  Wat is de juiste mengverhouding voor het aanmaken van beton en cement?

 • Eerste versoepeling regels rond bronheffing

  Bij een daling van de heffing op jouw inkomsten met minimaal 10% mag je, ongeacht het bedrag, je heffingspercentage aanpassen.
 • Controle elektrische installatie van privéwoning door Consuel

  Het controleren of een elektrische installatie voldoet aan de huidige Franse norm NFC 15 100.

  
BeginpaginaFranse taalIn de praktijkBrievenEen Franse persoonlijke brief

Een Franse persoonlijke brief

vrijdag 17 oktober 2014, door Hanjo

Bewerkt op maandag 20 oktober 2014

Fransen zijn in hun brieven heel wat traditioneler dan bijvoorbeeld Nederlanders. Toch worden ze in hun niet-zakelijke brieven wat losser...

Het vorige artikel in deze rubriek: De layout van een officiële Franse brief
Beoordeling:
1 stem
Bezoeken: 872
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Aanhef

Beste Jan Cher Jean, Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Beste mama / papa Chère Maman / Cher Papa, Informeel, standaardaanhef voor je ouders
Beste oom Jacob Cher Oncle Jacques, Informeel, standaardaanhef voor een familielid
Hallo Piet Salut Pierre, Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Hoi Gerard Coucou Gérard, Zeer informeel, standaardaanhef voor een vriend
Karel Charles, Informeel, directe aanhef voor een vriend
Lieve ... Mon chéri / Ma chérie, Zeer informeel, aanhef voor een naaste persoon
Liefste ... Mon cher et tendre / Ma chère et tendre Zeer informeel, aanhef voor een partner
Lieve Stephan Mon très cher Stéphane, Informeel, aanhef voor een partner

Inleidende zinnen

Hartelijk dank voor jouw brief. Merci pour votre lettre. Antwoord bij een briefwisseling
Ik vond het erg leuk van jou te horen. Cela m’a fait plaisir d’avoir des nouvelles. Antwoord bij een briefwisseling
Het spijt me dat ik je al zo lang niet meer heb geschreven. Je suis désolé de ne pas t’avoir écrit depuis si longtemps. Brief aan een oude vriend die je al een tijdje niet meer hebt geschreven
Het is zo lang geleden dat we voor het laatst contact hadden. Cela fait si longtemps que l’on ne s’est pas contacté. Brief aan een oude vriend die je al een lange tijd niet meer hebt geschreven.
Ik schrijf je, om jou te vertellen dat ... Je t’écris pour te dire que... Gebruikt bij het brengen van belangrijk nieuws
Heb je al plannen voor ...? As-tu prévu quelque chose pour...? Gebruikt bij een uitnodiging voor een evenement of een ontmoeting
Hartelijk dank voor het sturen / uitnodigen / toesturen ... Merci pour l’envoi de / l’invitation pour / l’information sur... Gebruikt bij het bedanken / uitnodigen / versturen van informatie
Ik ben je zeer dankbaar voor de informatie / het voorstel / de brief ... Je te suis très reconnaissant(e) de m’avoir fait savoir que / offert / écrit... Gebruikt bij het bedanken voor het geven van informatie / een voorstel / de brief
Het was erg aardig van je om mij te schrijven / uit te nodigen / toe te sturen ... Ce fut très aimable à toi de m’écrire / m’ inviter / m’envoyer... Gebruikt wanneer je het zeer waardeert dat iemand je schrijft / uitnodigt / iets toestuurt
Ik ben verheugd om aan te kondigen dat ... J’ai la joie de vous annoncer que... Gebruikt bij het aankondigen van goed nieuws aan vrienden
Ik was erg blij om te horen dat ... J’ai eu la joie d’apprendre que... Doorgeven van een bericht of nieuwtje
Helaas moet ik je melden dat ... J’ai le regret de vous informer que... Gebruikt bij het aankondigen van slecht nieuws aan vrienden
Het spijt me te moeten horen dat ... J’ai été désolé(e) d’apprendre que... Gebruikt bij het troosten van een vriend die slecht nieuws heeft ontvangen
Hartelijk dank voor jouw brief. Merci pour votre lettre. Antwoord bij een briefwisseling
Ik vond het erg leuk van jou te horen. Cela m’a fait plaisir d’avoir des nouvelles. Antwoord bij een briefwisseling
Het spijt me dat ik je al zo lang niet meer heb geschreven. Je suis désolé de ne pas t’avoir écrit depuis si longtemps. Brief aan een oude vriend die je al een tijdje niet meer hebt geschreven

Afsluiting

Doe de groeten aan ... en vertel hen dat ik ze erg mis. Transmets mon salutations à... et dis lui qu’il/elle me manque. Wanneer je via de geadresseerde wilt vertellen dat je iemand mist
... doet jou de groeten. ...envoie ses salutations. De groeten doen aan een derde persoon
Doe ... de groeten namens mij. Dis bonjour à... de ma part. De groeten doen aan een derde persoon via de geadresseerde
Ik hoop snel van jou te horen. Dans l’attente d’une réponse très prochaine de ta part. Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Schrijf me snel terug. Écris-moi vite. Direct, wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Schrijf me snel terug wanneer ... Écris-moi quand... Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Laat me weten, wanneer je iets meer weet. Envoie-moi des nouvelles quand tu en sauras plus. Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Het ga je goed. Prends soin de toi. Brief aan familie en vrienden
Ik hou van je. Je t’aime. Brief aan partner
Hartelijke groeten, Tous mes vœux, Informeel, brief aan familie, vrienden of collega`s
Met hartelijke groeten, Amitiés, Informeel, brief aan familie of vrienden
Groeten, Amicalement, Informeel, brief aan familie of vrienden
Groeten, Bien à vous/toi, Informeel, brief aan familie of vrienden
Liefs, Tendrement, Informeel, brief aan familie of vrienden
Liefs, Bises / Bisous, Informeel, brief aan familie

Tip

Voor een Kerst- of nieuwjaarswens kijk je in artikel Franse Kerst- en Nieuwjaarswensen.
 

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
Reacties

Allesfrans, ook voor:
 • Verkeer en vervoer

  Afwijkende verkeersregels, autokeuring, invoeren van een auto

 • Franse samenleving

  We helpen je de Fransen wat beter leren begrijpen.

 • Diensten

  Verschillende soorten dienstverlening.

 • Medisch

  Naar de dokter, de specialist, het ziekenhuis. Hoe werkt de zorgverzekering en hoe kom ik aan een nieuwe bril?

Allesfrans, ook voor:
 • Belastingen

  Met welke Franse belastingen heb je te maken en met welke in je vaderland.

 • Bouwen en verbouwen

  Alles over het bouwen en verbouwen van jouw huis in Frankrijk en hulp met de benamingen.

 • Auvergne-Rhône-Alpes

  De regio Auvergne werd in 2016 samengevoegd met de regio Rhône-Alpes.

© allez-allier/allesfrans 2008-2019 | SPIP | Plan | Mention |