allesfrans.com

 • Hoe verhoudt de Franse inkomstenbelasting zich

  Een vergelijking met andere landen in Europa.

 • Quiz: Frankrijk allerlei

  Opnieuw 12 multiple choice vragen die met Frankrijk te maken hebben.

 • Curiosa van de Franse taal

  Het Frans is een rijke taal, vol bijzonderheden, eigenaardigheden en uitzonderingen, maar ze is ook rijk aan curiosa.

 • Franse Kerst- en Nieuwjaarswensen

  Een aantal Franstalige wensen voor op jouw wenskaart voor een Franstalige relatie.

 • Hoeveel kW heb je nodig om te verwarmen?

  Je kunt niet zomaar een berekening maken, want er zijn veel factoren die meespelen.

  
BeginpaginaConsumentConsument in FrankrijkBedrog

Bedrog

zondag 28 december 2014, door Hanjo

"Tromperie" is het bedriegen door een aannemer, op welke wijze dan ook, zelfs via een derde partij.

Het vorige artikel in deze rubriek: Bedenktermijnen
Beoordeling:
1 stem
Bezoeken: 157
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Dit strafbare feit is van toepassing op al dan niet uitgevoerde contracten waarbij sprake is van een vergoeding ("à titre onoreux"). Ook een poging tot misleiding is strafbaar. Sinds 1978 geldt bedrog ook voor diensten.

Het delict heeft in het algemeen betrekking op de relatie tussen professionals en consumenten, maar het kan ook van toepassing zijn tussen individuen of professionals onderling.

Het is een bewuste overtreding die noodzakelijkerwijs de kwade trouw van de auteur veronderstelt die van geval per geval en afhankelijk van de omstandigheden door de rechter wordt bepaald. Het kan worden afgeleid uit elke vordering, actie of presentatie die de werkelijkheid maskeert of tracht te maskeren, of bepaalde gebreken of negatieve producteigenschappen verdoezelt.

Tromperie richt zich op één van de in artikel L. 213-1 van de Franse consumentenwet genoemde punten:

Ofwel op de aard, de soort, de herkomst, de materiële kwaliteiten, de samenstelling of de bruikbaarheid van goederen;
Of de hoeveelheid van de geleverde goederen of de levering van goederen anders dan de geoffreerde producten,
Of de bruikbaarheid, de risico’s die inherent zijn aan het gebruik van het product, de uitgevoerde controles, de gebruiksaanwijzing of te nemen voorzorgsmaatregelen.

Sancties

De misleiding kan worden bestraft met een gevangenisstraf van twee jaar en/of een boete van € 300.000. Het bedrag van de boete kan worden verhoogd tot 10% van de omzet van de professional in verhouding tot het uit de overtreding behaalde voordeel.

Misleiding kan onder bepaalde voorwaarden ook worden bestraft met het verbod om de betrokken activiteit of een bepaald beroep of bedrijf uit te oefenen.

De boete kan worden verhoogd tot € 600.000 en tot een gevangenisstraf van 5 jaar als bedrog of poging tot, plaats vindt in een van de volgende verzwarende factoren:

het gebruik van valse gewichten, metingen en andere onjuiste instrumenten;
het toepassen van handelingen of procedures die vervalsing ten doel hebben, of op frauduleuze wijze de samenstelling, het gewicht of het volume van de goederen (zullen gaan) beïnvloeden;
met behulp van frauduleuze indicaties de indruk geven van een juiste levering.
 

De boete kan worden verhoogd tot € 750.000 en tot een gevangenisstraf van 7 jaar als het bedrog of een poging daartoe:

bij het gebruik van goederen die gevaarlijk zijn voor de gezondheid van mens of dier;
werd gepleegd door een georganiseerde bende.
 

De hoogte van deze boetes kan worden verzwaard tot 10% van de omzet van professionals naar gelang het geldelijke voordeel van de overtreding.

Bovenstaande items zijn ter informatie en zijn niet noodzakelijkerwijs volledig.

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
Reacties

Allesfrans, ook voor:
 • Werk en inkomen

  Werken in Frankrijk. Wat weten wij erover?

 • Allier (Bourbonnais)

  Allier is het meest noordelijke van de departementen van de regio Auvergne-Rhône-Alpes.

 • Franse taal

  Wat wetenswaardigheden over de Franse taal

 • Onze ervaringen

  Onze ervaringen en projecten. De plannen en hun uitvoering.

Allesfrans, ook voor:
 • Werk en inkomen

  Werken in Frankrijk. Wat weten wij erover?

 • Auvergne-Rhône-Alpes

  De regio Auvergne werd in 2016 samengevoegd met de regio Rhône-Alpes.

 • Onze ervaringen

  Onze ervaringen en projecten. De plannen en hun uitvoering.

© allez-allier/allesfrans 2008-2019 | SPIP | Plan | Mention |