allesfrans.com

 • Een "BAU" is een vluchtstrook

  Het begin van een lijst van woorden en uitdrukkingen die je onderweg in Frankrijk tegenkomt.

 • Lokale belastingen in termijnen betalen

  Om de kosten te spreiden, kun je bepaalde belastingen in maandelijks termijnen betalen.

 • Kortingen op de belasting hebben hun limiet

  De meeste fiscale voordelen die je elk jaar voor de berekening van de inkomstenbelasting mag opvoeren, zijn gelimiteerd.

 • Marianne

  Ze prijkt op de meeste Franse postzegels en is één van de gezichten van Frankrijk.

 • Bemiddelaar voor bankzaken

  Als je er niet in geslaagd bent om een geschil met jouw bank alleen op te lossen, is een beroep op de bankbemiddelaar een snelle en gratis manier om te proberen dit geschil in der minne te  (...)

  
BeginpaginaWerk en inkomenArbeidswetgevingCompte de prévention de la pénibilité (CPP)

Compte de prévention de la pénibilité (CPP)

donderdag 1 januari 2015 , door Hanjo

Vanaf 2015 ontvangt een Franse werknemer punten voor zwaar werk. Deze worden vastgelegd in een persoonlijk account en kunnen op diverse manieren worden besteed.

Het vorige artikel in deze rubriek: Certificat de travail
Beoordeling:
Bezoeken: 141
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Een compte personnel de prévention de la pénibilité is een saldo van punten die een werknemer in zijn loopbaan kan verzamelen in verband met verschillende in de Franse arbeidswet omschreven "ontberingen". Er zijn tien risicofactoren geïdentificeerd, zoals het dragen van zware lasten, lawaai, pijnlijke posities, nachtwerk, enz.) met daaraan gekoppeld de minimale periode waarin de werknemer aan deze ontberingen moet blootstaan.

Hoe gebeurt de evaluatie?

Het is aan de werkgever om de blootstelling van hun werknemers te beoordelen in factoren van ontbering. Het moet gebeuren op basis van de gemiddelde arbeidsomstandigheden van de werknemers gedurende een jaar. De aanpak is ook collectief: de werkgever identificeert de soorten posities of werksituaties uit het collectieve gegevens voor de risicobeoordeling.

Eens per jaar moet de werkgever de betrokken werknemers het saldo overleggen.

Wat zijn de kosten voor het bedrijf?

Bijdragen worden jaarlijks door de werkgevers betaald. De basisvergoeding zal 0,01% bedragen vanaf 2017. Er is vrijstellingen voor lage lonen met dezelfde voorwaarden als voor de sociale bijdragen.

Een specifieke bijdrage (0,1% voor de eerste twee jaar en 0,2% vanaf 2017) geldt voor de werknemers voor wie de jaarlijkse drempel wordt overschreden. Deze bijdrage is niet onderworpen aan vrijstellingen voor lage lonen en wordt verdubbeld in geval van blootstelling aan meerdere factoren.

Werknemers profiteren van een persoonlijke account dat hen gedurende hun loopbaan zal volgen. De punten mogen worden gebruikt voor de financiering van opleiding om hen in staat te stellen toegang te krijgen tot een minder zware baan, een vermindering van de arbeidstijd met compensatie voor loonverlies of een anticipatie van de pensioengerechtigde leeftijd.

Het totale aantal punten gedurende de loopbaan mag niet meer bedragen dan100 punten. Als dit maximum wordt bereikt, mogen, zelfs na geheel of gedeeltelijk gebruik van de bestaande punten, geen nieuwe punten worden verworven. Bovendien moet de werknemer de eerste 20 verworven punten gebruiken voor beroepsopleiding.

Voor werknemers die op 1 januari 2015 ouder zijn dan 52 jaar geldt een overgangsregeling.

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

 • Een cadeautje van de baas

  In Nederland wordt heel cynisch gereageerd op de (lage) maximale kosten van bijvoorbeeld een kerstpakket. Maar in Frankrijk is dat niet veel anders...

Reacties
Reacties

Allesfrans, ook voor:
 • Franse taal

  Wat wetenswaardigheden over de Franse taal

 • Consument

  Wat kun je als consument in Frankrijk verwachten en wat zijn de afwijkende regels?

 • Verzekeringen

  Waar wijkt een Franse verzekering af van de Nederlandse...

 • Bouwen en verbouwen

  Alles over het bouwen en verbouwen van jouw huis in Frankrijk en hulp met de benamingen.

Allesfrans, ook voor:
 • Verkeer en vervoer

  Afwijkende verkeersregels, autokeuring, invoeren van een auto

 • Consument

  Wat kun je als consument in Frankrijk verwachten en wat zijn de afwijkende regels?

 • Auvergne-Rhône-Alpes

  De regio Auvergne werd in 2016 samengevoegd met de regio Rhône-Alpes.

© allez-allier/allesfrans 2008-2019 | SPIP | Plan | Mention |