allesfrans.com

 • Bemiddelaar voor bankzaken

  Als je er niet in geslaagd bent om een geschil met jouw bank alleen op te lossen, is een beroep op de bankbemiddelaar een snelle en gratis manier om te proberen dit geschil in der minne te  (...)

 • Brief bemiddelaar bankzaken

  Hoe stel je een brief op aan de bemiddelaar in verband met een geschil met de bank.

 • Hoe het mis kan gaan

  Wat in de ene taal een gewoon woord is, kan in de andere taal een lelijk woord zijn of heel iets anders betekenen. Een paar voorbeelden met de Franse  (...)

 • Bemiddelaar voor bankzaken

  Als je er niet in geslaagd bent om een geschil met jouw bank alleen op te lossen, is een beroep op de bankbemiddelaar een snelle en gratis manier om te proberen dit geschil in der minne te  (...)

 • Brief bemiddelaar bankzaken

  Hoe stel je een brief op aan de bemiddelaar in verband met een geschil met de bank.

  
BeginpaginaFranse samenlevingVrijheid van meningsuiting: tot hoever?

Vrijheid van meningsuiting: tot hoever?

donderdag 12 februari 2015 , door Hanjo

Er is geen vrije gedachte, zonder de mogelijkheid om ideeën van andere mensen te leren kennen, om met hun denken te worden geconfronteerd en hun dus ook hun mening te laten delen en erover te kunnen discussiëren.

Het vorige artikel in deze rubriek: Een referendum op initiatief van het volk
Beoordeling:
2 stemmen
Bezoeken: 375
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Om die reden stelt het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens dat "iedereen het recht heeft op vrijheid van meningsuiting". Dit recht omvat "de vrijheid van mening en de vrijheid om inlichtingen of denkbeelden te ontvangen of te verstrekken, zonder inmenging van enig openbaar gezag en ongeacht de grenzen".

Vrijheid van meningsuiting is niet absoluut en moet worden verzoend met andere fundamentele rechten en vrijheden. Daarom kan niet worden aanvaard dat iemand "BRAND" roept in een overvolle theater terwijl er geen brand is.

In een democratische samenlevingen zijn dan ook grenzen aan de vrijheid van meningsuiting. De Franse wet bepaalt onder andere de volgende beperkingen:

laster en beledigingen,
het zonder toestemming foto’s verspreiden die van iemand zijn gemaakt op een prive-plek,
verspreiding of reproductie van vals nieuws,
het zonder zijn of haar toestemming uitzenden van beelden van een herkenbaar of geïdentificeerd persoon in handboeien als geen sprake is van een veroordeling,
de publicatie van een misdrijf voor deze in openbare zitting werd voorgelezen,
de verspreiding van informatie die de identiteit duidelijk maakt van een minderjarige die zijn of haar ouders heeft verlaten of slachtoffer is van een strafbaar feit, tenzij dit gebeurt op verzoek van de personen die de voogdij over de minderjarige hebben of de autoriteiten,
het verdedigen van of het aanzetten tot bepaalde misdrijven zoals oorlogsmisdaden, misdaden tegen de menselijkheid of terroristische daden,
laster en belediging van mensen vanwege hun echte of vermeende nationaliteit, etnische groep, ras of religie.

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
 • Vrijheid van meningsuiting: tot hoever? 16 februari 2015 11:38, door Henny

  Bij ons aan de overkant van de weg, zichtbaar voor ons en iedereen die langs loopt of rijdt, een groot bord met de tekst

  LA FRANCE AU FRANÇAIS, FN

  Staat er al sinds 2008, gemeld bij de toenmalige politie, welke mij vertelde dat dat mag in Frankrijk op zijn eigen terrein.
  Alleen om er maar vanaf te zijn.

  De nieuwe lichting politiemensen vertelde mij dat dat absoluut verboden is!!
  En daar heb ik meer vertrouwen in.


Allesfrans, ook voor:
 • Vakantie in Frankrijk

  Genieten, maar je ook aan de regels houden...

 • Tuinrecepten

  AllesFrans, ook voor tuinrecepten: recepten voor en uit de tuin.

 • Medisch

  Naar de dokter, de specialist, het ziekenhuis. Hoe werkt de zorgverzekering en hoe kom ik aan een nieuwe bril?

 • Overheid

  Wat maakt de Franse overheid zoveel anders.

Allesfrans, ook voor:
 • Vakantie in Frankrijk

  Genieten, maar je ook aan de regels houden...

 • Allier Toeristisch

  Toeristische informatie van in en rond de Franse Allier.

 • Justitie, wetten en regels

  Artikelen over de Franse justitie, wetten en regelgeving.

© allez-allier/allesfrans 2008-2019 | SPIP | Plan | Mention |