allesfrans.com

 • Gas en elektriciteit: Wie doet wat?

  In Frankrijk telt de energiesector een zeer groot aantal spelers die betrokken zijn bij verschillende stadia van de toeleveringsketen voor elektriciteit en  (...)

 • #JeKiffeMonDecollete

  Een protest tegen de ongepaste blikken en opmerkingen bij het dragen van (diep) uitgesneden kleding.

 • Vaarbewijs

  Wanneer moet je in Frankrijk voor de pleziervaart een vaarbewijs hebben en hoe kun je het verkrijgen?

 • Bemiddelaar voor bankzaken

  Als je er niet in geslaagd bent om een geschil met jouw bank alleen op te lossen, is een beroep op de bankbemiddelaar een snelle en gratis manier om te proberen dit geschil in der minne te  (...)

 • Brief bemiddelaar bankzaken

  Hoe stel je een brief op aan de bemiddelaar in verband met een geschil met de bank.

  
BeginpaginaDienstenNutsbedrijvenAfvalverwerkingAfval en symbolen

Afval en symbolen

dinsdag 2 juni 2015 , door Hanjo

Bewerkt op zondag 6 september 2015

Op verpakkingen zijn diverse symbolen en logo’s te vinden die verband houden met het sorteren en recycleren. Bepaalde symbolen zijn duidelijk, maar sommige zijn visueel misleidend.

Het vorige artikel in deze rubriek: Afval
Beoordeling:
1 stem
Bezoeken: 1.576
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

De symbolen en logo’s kunnen worden ingedeeld in 4 groepen:

degenen die de consument aanzetten tot sorteren of hiertoe een expliciete instructie geven,
die aangeven of een product recyclebaar is,
die vermelden dat het product werd gerecycleerd,
de vermelding van deelname van de fabrikant aan de financiering van het beheer van verpakkingsafval.
 
Incentives en sorteerinstructies
"Triman"
Symbool dat aangeeft dat het product (recyclebaar) moeten worden gesorteerd of worden afgegeven in een verzamelpunt voor recycling. Dit logo is sinds januari 2015 verplicht op alle verpakkingen en recyclebare materialen (behalve glas).
"Tidy Man"
Dit symbool nodigt de consument uit om de verpakking van de producten in een vuilnisbak te gooien.
Niet in de vuilnisbak
Dit symbool geeft aan dat het afval niet mag worden afgevoerd met het huishoudelijk afval. Het moet worden afgevoerd naar een specifieke sector zoals het geval is bij batterijen, elektrische en elektronische apparaten of gevaarlijke producten.
Recycleerbare producten
Möbius ring
De anneau Möbius is sinds 1070 een universeel symbool voor recyclebare materialen. Het geeft aan dat het product of de verpakking technisch recycleerbaar is, maar NIET dat het gerecycled is of zal worden!
Recyclebaar glas
Een symbool dat aangeeft dat het glas waaruit het product bestaat, recyclebaar is. Er is geen garantie dat het product noodzakelijkerwijs wordt hergebruikt.
Recyclebaar aluminium
Symbool dat aangeeft dat het product of de verpakking is gemaakt van aluminium, een materiaal dat kan worden hergebruikt. Echter, niets garandeert dat het product wordt hergebruikt.
Recyclebaar staal
Symbool dat aangeeft dat het product of de verpakking staal bevat, een materiaal dat gerecycled kan worden en die gemakkelijk kunnen worden opgelost.
Gerecycleerde goederen
Möbius ring met percentage
Symbool dat aangeeft dat de verpakking of het product wordt vervaardigd met gerecycleerde materialen. Het cijfer geeft de hoeveelheid gerecycleerd materiaal aan.
Financiering eco-organisaties
Green Point
Dit vaak verkeerd begrepen symbool betekent niet dat het product recyclebaar is. Het geeft alleen aan dat het bedrijf dat het symbool op haar producten aanbrengt een financiële bijdrage levert aan recycling kanalen (Eco-Emballage, Adelphe, Cyclamed ...) om het beheer van verpakkingsafval te financieren.

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
Reacties

Allesfrans, ook voor:
 • Geld en bank

  Hoe betaal je in Frankrijk je rekeningen?

 • Tuinrecepten

  AllesFrans, ook voor tuinrecepten: recepten voor en uit de tuin.

 • Franse samenleving

  We helpen je de Fransen wat beter leren begrijpen.

 • Werk en inkomen

  Werken in Frankrijk. Wat weten wij erover?

Allesfrans, ook voor:
 • Overheid

  Wat maakt de Franse overheid zoveel anders.

 • Medisch

  Naar de dokter, de specialist, het ziekenhuis. Hoe werkt de zorgverzekering en hoe kom ik aan een nieuwe bril?

 • Energie

  Elektriciteit, olie, gas, kolen, zonne-energie, maar ook water.

© allez-allier/allesfrans 2008-2019 | SPIP | Plan | Mention |