allesfrans.com
 
BeginpaginaDienstenNutsbedrijvenAfvalverwerkingAfval
 
Deze informatie kan verouderd zijn!

Afval

dinsdag 2 juni 2015 , door Hanjo

Bewerkt op dinsdag 21 april 2020

Afval ("déchets") kan worden ingedeeld in de volgende (Franse) categorieën.

Beoordeling:
3 stemmen
Bezoeken: 9.072
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Ordures ménagères classiques

Het dagelijks door een huishouden geproduceerd afval (huishoudelijk afval, zoals etensresten, verpakkingen, flessen, ...) moet aan de bron gescheiden worden en worden afgevoerd op een wijze die door de (lokale) overheid wordt bepaald.

Een deel kan worden gerecycleerd en moet daarom apart gehouden worden.

Gevaarlijk afval (oplosmiddelen, spuitbussen ...) is onderworpen aan specifieke regelgeving en mag niet worden vermengd met huishoudelijk afval.
Niet-recycleerbaar afval

Huishoudelijk afval omvat voornamelijk niet-recycleerbaar afval, zoals:

etensresten (niet opgegeten voedsel of verlopen producten ...)
gebruikte wegwerpproducten (papieren handdoeken, wegwerpluiers, plastic zakken ...)
yoghurtpotjes, enz.
verpakkingsfolie,
verontreinigde verpakking (presenteerbladen, trays, enz.).
 
Recycleerbaar afval

Huishoudelijk afval ook bestaan ​uit recycleerbaar afval dat moet worden gescheiden van ander afval. Het gaat om de volgende categorieën afvalstoffen:

papier (verpakkingen, kranten, brochures, dozen ...)
metaal (blikjes ...)
kunststoffen (verpakking, flessen ...)
glas (flessen, potten ...).
 
Verpakking moet worden ontdaan van de inhoud voordat ze wordt weggegooid, maar doppen of deksels hoeven niet te worden verwijderd.
 
Inzamelen

De gemeente draagt zorg voor de inzameling en verwerking van afval. Sorteerinstructies verschillen per gemeente en kunnen op het gemeentehuis worden opgevraagd. De dienst die voor het ophalen verantwoordelijk is heeft meestal een omschrijving als "service de ramassage des encombrants".

Consignes de tri

Recycleerbaar afval moet apart worden gesorteerd en op een door de gemeente aan te geven wijze worden gedeponeerd. De sorteerinstructie kan per gemeente variëren voor wat betreft:

het aanbieden van het afval (in containers, in vuilniszakken, ...)
de voorwaarden van het aanbieden op basis van kenmerken (het van deur-tot-deur inzamelen of het aanbieden bij een inzamelplaats)
de methode van scheiden van het afval (bakken met gekleurde deksels voor bepaalde categorieën afval: glas, papier, metaal, plastic ...).
De meeste gemeenten bieden specifieke bakken of recycling containers aan, bijvoorbeeld in een "point tri"[1], een verzamelplaats met meerdere afvalcontainers.
 
Het inzamelen van deur-tot-deur

In gemeenten of groepen van gemeenten met meer dan 500 inwoners moet de vuilophaling van deur-tot-deur ("collecte/ramassage en porte à porte") ten minste eenmaal per week worden uitgevoerd, evenals tijdens het toeristische seizoen van resorts, onafhankelijk van het aantal bewoners.

Een boete voor het buiten de door de gemeente bepaalde periode aanbieden van vuilnis kan je een boete van € 38 kosten.
 
Afleveren bij een déchetterie

In gebieden met minder dan 500 inwoners of in het laagseizoen van toeristische resorts mag het inzamelen van deur-tot-deur door de gemeente worden georganiseerd, maar het is niet verplicht. Het afgeven van afvalstoffen kan dan worden gedaan in een afvalcentrum dat voor het publiek beschikbaar wordt gesteld (ofwel een "point tri"[1], of een "déchetterie").

Encombrants

Grofvuil (omvangrijk afval) van huishoudens worden niet ingezameld met het huishoudelijk afval. Er geldt een gescheiden inzameling voor die door de gemeente wordt ingesteld.

Welke afvalstoffen

"Encombrants" is het grofvuil dat vanwege gewicht en/of volume niet kan worden afgevoerd door de vuilnisophaaldienst. De wet bevat geen opsomming, maar in de praktijk gaat het vooral om:

meubilair (tafels, stoelen, kasten, ...)
matrassen, boxsprings
witgoed, grote huishoudelijke apparaten (wasmachine, koelkast, gasfornuis, ...) op voorwaarde dat de gemeente deze accepteert.
 

Sommig grofvuil wordt niet beschouwd als encombrant:

puin, dat altijd bij een déchetterie moet worden aangeboden,
groenafval (gemaaid gras, takken ...)
gebruikte banden (die gratis moet worden ingenomen door je monteur)
gasflessen, die gratis moeten worden ingenomen door de verkoper of kunnen worden afgeleverd in een déchetterie,
motorvoertuigen (vernielde auto’s, motoren, ...).
 
Elke gemeente kan bepaalde objecten verbieden. Neem hierover contact op met je gemeente.
Zo wordt gisplaat niet overal geaccepteerd, met name niet wanneer het van een isolatielaag is voorzien!
 
Inzameling

De voorwaarden voor het inzamelen van grofvuil worden door de gemeente bepaald en kunnen zijn:

ofwel een vaste inzameldatum of op afspraak (dit is het geval in de meeste grote steden)
of door afgifte bij een déchetterie,
of door storting bij een afvalverwerking.
 

Déchets électriques et électroniques

Elektrisch en elektronisch huishoudelijk afval is bepaald door de wet en onderworpen aan een gescheiden inzameling van huishoudelijk afval.

Elektronische of elektrische afval zijn voorwerpen die elektriciteit gebruiken, zoals:

grote apparaten (wasmachine, vaatwasser, oven ...)
kleine huishoudelijke apparaten (föhn, stofzuiger, mixer ...)
computer- en telecommunicatie-apparatuur (computers, printers, mobiele telefoons ...)
elektrisch en elektronisch gereedschap (boormachine, schuurmachine, trimmer ...)
consumentenapparatuur (stereo, televisie ...)
elektrische en elektronische speelgoed (afstandsbediening speelgoed walkie-talkie, consoles ...)
vrijetijds- en sportartikelen,
controle-instrumenten (alarmen, rookmelders ...)
fotovoltaïsche panelen.
 
Terugnameverplichting van de verkoper

In geval van aankoop is de verkoper verplicht om oude apparatuur terug te nemen. In sommige gevallen (zoals bij kleine huishoudelijke apparaten) geldt de terugnameverplichting ook als je geen nieuw apparaat koopt.

De wijze van het terugname moet duidelijk zichtbaar en toegankelijk zijn en, in het geval van de aankoop van een nieuw apparaat in de verkoopovereenkomst worden vermeld.
 
Als je een nieuw apparaat koopt

Bij aankoop van een van deze apparaten is de verkoper verplicht om de oude in de winkel of bij aflevering terug te nemen.
Wordt het apparaat geleverd op een "point relais", waar jij het vervolgens ophaalt, dan moet de verkoper ervoor zorgen dat je ter plekke het oude apparaat kunt inleveren.

Als je geen nieuw apparaat koopt

Zelfs als je geen aankoop doet, moet elke verkoper met een verkoopoppervlakte van minimaal 400 m² je kleine gebruikte apparatuur (minder dan 25 centimeter) innemen.
Ook batterijen moeten gratis worden ingenomen, ook als er geen aankoop in de winkel plaats vindt.

Selectieve inzameling

Je mag gebruikte of kapotte elektronica niet weggooien bij het ongesorteerde huisvuil. Als het om een groot huishoudelijk apparaat gaat, kan in sommige gevallen de gemeente zorgen voor inzameling (encombrants). Anders moet het zelf inleveren bij een inzamepunt voor dit soort afval.

Voetnoten:

[1tri is afgeleid van het werkwoord trier, scheiden

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

 • Afval en symbolen

  Op verpakkingen zijn diverse symbolen en logo’s te vinden die verband houden met het sorteren en recycleren. Bepaalde symbolen zijn duidelijk, maar sommige zijn visueel misleidend.

Bron:

- Code de l’environnement : articles R543-179 à R543-187 : Obligation de reprise et collecte séparée (articles R543-187 et R543-180)
- Code de l’environnement : article R543-128-1 : Piles et accumulateurs
- Code de l’environnement : articles R543-172 à R543-174 : Catégories de déchets
- Arrêté du 8 octobre 2014 relatif aux conditions de mise en œuvre des obligations de reprise par les distributeurs : Obligation de reprise

Reacties
 

Allesfrans, ook voor:
 • Overheid

  Wat maakt de Franse overheid zoveel anders.

 • Medisch

  Naar de dokter, de specialist, het ziekenhuis. Hoe werkt de zorgverzekering en hoe kom ik aan een nieuwe bril?

 • Reizen naar/door Frankrijk

  Genieten, maar je ook aan de regels houden...

 • Onze ervaringen

  Onze ervaringen en projecten. De plannen en hun uitvoering.

Allesfrans, ook voor:
 • Onze ervaringen

  Onze ervaringen en projecten. De plannen en hun uitvoering.

 • Medisch

  Naar de dokter, de specialist, het ziekenhuis. Hoe werkt de zorgverzekering en hoe kom ik aan een nieuwe bril?

 • Verkeer en vervoer

  Afwijkende verkeersregels, autokeuring, invoeren van een auto

© allez-allier/allesfrans 2008-2022 | SPIP | Plan | Mention