allesfrans.com
 
BeginpaginaEen (t)huis in FrankrijkOnroerendgoedtransactiesVerhuren of verpachtenAls verhuurder de huur opzeggen
 
Deze informatie kan verouderd zijn!

Als verhuurder de huur opzeggen

maandag 27 juli 2015 , door Hanjo

Bewerkt op maandag 3 september 2018

Als particuliere verhuurder kun je slechts om een beperkt aantal redenen besluiten een huurovereenkomst niet te verlengen.

Het vorige artikel in deze rubriek: Airbnb, Abritel... Hoe verhuur je volgens de regels
Beoordeling:
1 stem
Bezoeken: 1.346
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

De verhuurder een huurovereenkomst alleen in de volgende gevallen en aan het einde van een contractperiode beëindigen:

De verhuurder wil de woning gaan gebruiken als zijn eigen hoofdverblijfplaats of dat van een naaste;
Het verhuurde pand wordt verkocht;
Het bestaan ​​van een wettige en ernstige reden voor het niet verlengen van de huurovereenkomst.
Wanneer de verhuurde accommodatie onderwerp is van een "Anah" of "APL" overeenkomst, kan de verhuurder de overeenkomst uitsluitend om een wettige en ernstige reden beëindigen.
 

In het geval van frauduleuze beëindiging (ongeldige reden) kan de verhuurder strafrechtelijk worden beboet.

Kennisgeving

De beëindiging van de huurovereenkomst moet de huurder bereiken via een aangetekende brief met ontvangstbewijs, via een deurwaarder, of ter hand worden gesteld tegen een ontvangstbewijs.

Opzegtermijn

De beëindiging moet binnen zes maanden vóór het huurcontract afloopt aan de huurder worden gemeld. Als de beëindiging het gevolg is van de aankoop van het verhuurde pand, moet de nieuwe verhuurder een langere termijn respecteren.

Algemene regel

De melding van de beëindiging moet ten minste zes maanden voor het einde van de huurovereenkomst worden gedaan.
Gedurende deze termijn hoeft de huurder uitsluitend de reële huurkosten te betalen, dus vertrekt hij eerder, dan hoeft niet de resterende huurperiode te worden vergoed.
 

Opzegging door nieuwe eigenaar
De nieuwe eigenaar van een verhuurde woning kan de huur niet zomaar opzeggen. De termijn is afhankelijk van de datum dat het huurcontract werd ondertekend. Was dit op of na 27 maart 2014 , dan is de termijn afhankelijk van de reden van de beëindiging.

Opzegtermijn bij een huurcontract ondertekend op/na 27 maart 2014
Reden Termijn
Eigen gebruik 2 jaar als de looptijd van het huurcontract op het moment van aankoop minder dan twee jaar bedraagt
of:
De duur van de huurovereenkomst als de looptijd meer dan 2 jaar bedraagt op het moment van aankoop
Verkoop einde van de eerste verlenging van het huidige huurcontract

Beschermde huurders

In geval van beëindiging om een in de wet omschreven reden is de vernieuwing van het huurcontract voor een bejaarde huurder of iemand met een gering inkomen automatisch, tenzij de verhuurder een alternatieve accommodatie vindt, of hijzelf bejaard is of beperkte middelen heeft. Deze leeftijdseisen en beperkte middelen zijn afhankelijk van de datum van ondertekening van het huurcontract en worden ieder jaar bijgesteld.

In geval van ernstige nalatigheid van de huurder (zoals niet-betaling van de huur) is een opzegging geldig zonder aanbod van herhuisvesting, zelfs als de huurder een beschermde oudere is.

Eigen bewoning

De verhuurder kan de huur opzeggen wanneer:

Hij zelf er gaat wonen als hoofdverblijfplaats,
Er een naaste gaat wonen, ook als hoofdverblijf. Die "naaste" moet zijn: een echtgenoot, iemand die langer dan 1 jaar samenwonend partner is, iemand met wie de verhuurder meer dan 1 jaar geleden een PACS-overeenkomst tekende, of zijn ascendenten en afstammelingen of die van zijn echtgenoot, partner of PACS partner.
De opzeggingsbrief moet in dit geval vermelden: de reden voor de opzegging, de naam en het adres van de begunstigde, en als de huurovereenkomst is getekend sinds 27 maart 2014 de vermelding van de relatie tussen de verhuurder en de beoogde bewoner met de reële en serieuze reden. Anders is de opzegging niet geldig en wordt het huurcontract gewoon automatisch verlengd voor dezelfde looptijd.

Verkoop

De eigenaar kan de huurder in een opzeggingsbrief informeren over zijn voornemen het pand te verkopen. Binnen een bepaalde termijn heeft de huurder het recht zich als koper aan te bieden.

De eigenaar kan ook de verhuurde woningen verkopen zonder de huurder te informeren en zonder de huur op te zeggen.
 
De brief aan de huurder moet de verkoopprijs en de wijze van betaling (in contanten of in termijnen) vermelden, alsmede een nauwkeurig beschrijven van waar de verkoop uit bestaat (woning en bijgebouwen). Anders is de opzegging niet geldig en wordt het huurcontract verlengd met dezelfde looptijd.
 

Vanaf de datum van ontvangst van de brief heeft de huurder twee maanden de tijd om het aanbod van de verkoop te accepteren of te weigeren. Het ontbreken van een reactie van een huurder wordt beschouwd als een weigering om te kopen aan het einde van de huurovereenkomst dient hij het pand te verlaten.

Als de huurder op het aanbod ingaat, moet hij de eigenaar per aangetekende brief met ontvangstbewijs informeren binnen twee maanden na de datum van ontvangst van het aanbod.

De huurder heeft dan een periode van twee maanden (of vier maanden in geval van het gebruik van een hypotheek) vanaf de datum van verzending van het antwoord om de koopakte te tekenen.

Opzegging om legitieme en ernstige redenen

Op het einde van een huurperiode kan de verhuurder weigeren te blijven verhuren om "wettige en ernstige redenen" en dit aan de huurder kenbaar te maken.
De wet definiëert niet wat wordt bedoeld met "légitime et sérieux"; is het aan de rechter om te beslissen of de door de eigenaar opgegeven redenen onder deze definitie vallen. Dit is met name als hij kan bewijzen dat de huurder problemen in de buurt veroorzaakt of bij herhaling laat is met de betaling van de huur.

De opzeggingsbrief moet de reden van het niet-verlengen van de huurovereenkomst opgeven.

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
 

Allesfrans, ook voor:
 • Werk en inkomen

  Werken in Frankrijk. Wat weten wij erover?

 • Nieuws

  Enkele subrubrieken met nieuwsberichten.

 • Justitie, wetten en regels

  Artikelen over de Franse justitie, wetten en regelgeving.

 • Medisch

  Naar de dokter, de specialist, het ziekenhuis. Hoe werkt de zorgverzekering en hoe kom ik aan een nieuwe bril?

Allesfrans, ook voor:
 • Energie

  Elektriciteit, olie, gas, kolen, zonne-energie, maar ook water.

 • Overheid

  Wat maakt de Franse overheid zoveel anders.

 • Onze ervaringen

  Onze ervaringen en projecten. De plannen en hun uitvoering.

© allez-allier/allesfrans 2008-2022 | SPIP | Plan | Mention