allesfrans.com

 • Je bank vraagt om een TIN of een FIN

  De bank moet tegenwoordig ook een fiscaal identificatenummer bij zijn gegevens opslaan.

 • Een "BAU" is een vluchtstrook

  Het begin van een lijst van woorden en uitdrukkingen die je onderweg in Frankrijk tegenkomt.

 • De taal van de Franse jeugd (2)

  De taal is constant in ontwikkeling. Bij de ene taal gaat dat sneller dan bij de andere, maar vooral de taal die de jeugd gebruikt, kent dagelijks nieuwe woorden en  (...)

 • Bemiddelaar voor bankzaken

  Als je er niet in geslaagd bent om een geschil met jouw bank alleen op te lossen, is een beroep op de bankbemiddelaar een snelle en gratis manier om te proberen dit geschil in der minne te  (...)

 • Brief bemiddelaar bankzaken

  Hoe stel je een brief op aan de bemiddelaar in verband met een geschil met de bank.

  
BeginpaginaFranse samenlevingOnderwijsOnderwijsstelselFrans onderwijs: de cycli en klassen

Frans onderwijs: de cycli en klassen

dinsdag 4 augustus 2015 , door Hanjo

Bewerkt op zaterdag 28 juli 2018

De Franse école primaire omvat de école maternelle (2 tot 5 jarigen) en de école élementaire (6 tot 11 jarigen). Beide zijn onderdeel van de enseignement du premier degré, het eerstegraads onderwijs. De leerplicht in Frankrijk begint bij 6 jaar.

Het vorige artikel in deze rubriek: Onderwijs, een vergelijk
Beoordeling:
Bezoeken: 112
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

De cycli

Deze "politique de cycles" werd in juli 1989 ingevoerd en was geïnspireerd op de école nouvelle, de beweging van de nieuwe school. Ze houdt beter rekening met het ontwikkelingsniveau van het kind. Voor het behalen van ieder niveau heeft het kind maximaal drie jaar de tijd. Afhankelijk van de competenties van het kind kan één van de cycli met één jaar worden verlengd of verkort. Tijdens de école primaire kan een leerling dus slechts éénmaal blijven zitten.
Er zijn 4 cyclussen, beginnend bij de école maternelle en eindigend na het collège.

Ecole primaire

De école primaire is verdeeld in drie cycli:

cycle 1, of cycle des apprentissages premiers
Deze cyclus komt overeen met de école maternelle;
Het eerste jaar van cycle 1 wordt de petite section de maternelle (PS) genoemd;
Het tweede jaar van cycle 1 wordt de moyenne section de maternelle (MS) genoemd;
Het derde jaar van cycle 1 wordt de grande section de maternelle (GS) genoemd;
Wanneer een école maternelle kinderen van 2 jaar toelaat, wordt dit de toute petite section (TPS) genoemd en maakt ook deze deel uit van de cycle 1.
cycle 2, of cycle des apprentissages fondamentaux
Dit zijn de eerste drie jaren van de école élementaire
In de maand september van het jaar waarin de leerling 6 jaar oud wordt, komt het in cycle 2, in de cours préparatoire (CP);
Het volgende leerjaar van de école élementaire is de cours élémentaire 1re année (CE1);
Het derde leerjaar van de école élementaire en het laatste jaar van cycle 2 is de cours élémentaire 2e année (CE2);
cycle 3, of cycle de consolidation
Dit zijn de laatste twee jaren van de école élementaire en het eerste jaar van het collège:
Het vierde leerjaar van de école élementaire is de cours moyen 1re année (CM1);
Het vijfde en laatste leerjaar van de école élementaire (het tweede jaar van cycle 3), heet de cours moyen 2e année (CM2).

Collège

Op hun elfde gaan de Franse leerlingen gedurende vier jaar naar het collège en worden zij collégiens genoemd. Vanaf dit moment worden de namen van de klassen afgeteld:

cycle 3
la sixième
cycle 4, of cycle des approfondissements
la cinqième
la quatrième
la troisième

Lycée

Na het collège kunnen ze tussen hun 15e en 18e levensjaar het lycée volgen:

la seconde
la première
la terminale
 

Het succesvol afsluiten van deze periode gebeurt met het baccalauréat, ofwel "le bac".

Portfolio:

Beweeg je muis over een afbeelding voor een omschrijving. Klik op de afbeelding om hem te vergroten.

Een grafische weergave

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
Reacties

Allesfrans, ook voor:
 • Energie

  Elektriciteit, olie, gas, kolen, zonne-energie, maar ook water.

 • Verkeer en vervoer

  Afwijkende verkeersregels, autokeuring, invoeren van een auto

 • Nieuws

  Enkele subrubrieken met nieuwsberichten.

 • Allier Toeristisch

  Toeristische informatie van in en rond de Franse Allier.

Allesfrans, ook voor:
 • Allier Toeristisch

  Toeristische informatie van in en rond de Franse Allier.

 • Justitie, wetten en regels

  Artikelen over de Franse justitie, wetten en regelgeving.

 • Een (t)huis in Frankrijk

  Artikelen die betrekking hebben op het zoeken, vinden, kopen en bewonen van een huis in Frankrijk.

© allez-allier/allesfrans 2008-2019 | SPIP | Plan | Mention |