allesfrans.com

 • Bemiddelaar voor bankzaken

  Als je er niet in geslaagd bent om een geschil met jouw bank alleen op te lossen, is een beroep op de bankbemiddelaar een snelle en gratis manier om te proberen dit geschil in der minne te  (...)

 • Brief bemiddelaar bankzaken

  Hoe stel je een brief op aan de bemiddelaar in verband met een geschil met de bank.

 • Hoe het mis kan gaan

  Wat in de ene taal een gewoon woord is, kan in de andere taal een lelijk woord zijn of heel iets anders betekenen. Een paar voorbeelden met de Franse  (...)

 • Bemiddelaar voor bankzaken

  Als je er niet in geslaagd bent om een geschil met jouw bank alleen op te lossen, is een beroep op de bankbemiddelaar een snelle en gratis manier om te proberen dit geschil in der minne te  (...)

 • Brief bemiddelaar bankzaken

  Hoe stel je een brief op aan de bemiddelaar in verband met een geschil met de bank.

  
BeginpaginaBouwen en verbouwenRegelsRT2012 - Energiebesparende maatregelen

RT2012 - Energiebesparende maatregelen

maandag 17 augustus 2015 , door Hanjo

Bewerkt op woensdag 15 juni 2016

Sinds 1 januari 2013 is alle nieuwbouw in Frankrijk onderworpen aan een nieuwe thermische regelgeving: "RT 2012". Doel van de regelgeving is een sterk verminderd energieverbruik van woningen.

Het vorige artikel in deze rubriek: Regels bij onderhoud en reparatie
Beoordeling:
Bezoeken: 214
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Bouwvergunningen die zijn ingediend op of na 1 januari 2013 moeten voldoen aan de thermische regelgeving RT2012. Voorheen bestond wel het energielabel BBC, maar dit was geen verplichting. De regelgeving is van toepassing op zowel huisvesting als kantoren en voorziet in drie eisen die betrekking hebben op de energieprestaties van het gebouw.

Eénderde brandstofverbruik

De eerste voorwaarde van RT2012 heeft betrekking op het energieverbruik. De nieuwe huisvesting mag jaarlijks niet meer verbruiken dan 50 kWh/m², tegen 150 kWh/m² voor gebouwen onder de eerdere verordeningen RT-2005.

Dit verbruik wordt gedefinieerd door een coëfficient, de CEP. Deze houdt rekening met verwarming, een mogelijke airconditioning, verlichting, sanitair warm water (ECS) en energie die wordt gebruikt door andere hulpmiddelen (bijvoorbeeld een warmtepomp of gecontroleerde mechanische ventilatie). Deze gegevens worden afgezet tegen de oppervlakte van de behuizing, de klimaatzone en de hoogte. In het gemeentehuis kan men vertellen wat de maximale CEP (de "Cepmax") in jouw omgeving is.

Het gaat hier om het conventionele verbruik op basis van standaard scenario’s (tijd dat bewoners aanwezig zijn, een bepaalde binnentemperatuur, de jaarlijkse hoeveelheid zon, enz.). Het werkelijke verbruik is afhankelijk van de gewoontes van zijn bewoners. Voor het bepalen van de CEP wordt een binnentemperatuur van 19°C gehanteerd. Het verbruik zal natuurlijk hoger als je de woning in de winter tot 22°C verwarmt!

Twee nieuwe voorschriften

De RT-2005 was bijna uitsluitend gericht op de naleving van een maximale CEP. De RT2012 heeft twee nieuwe prestatie-eisen. Zij legt een energie-efficiëntie op aan het gebouw als geheel, die wordt beoordeeld met een andere coëfficiënt, de Bbio. De Bbio wordt uitgedrukt in punten (hoe meer, des te minder efficiënt) en beoordeelt het bio-klimatologische ontwerp van het gebouw. Hierbij wordt rekening gehouden met de oriëntatie, de inbreng van zonlicht, het aandeel natuurlijke verlichting, het isolatieniveau, de inertie (traagheid van warmteafgifte), enz. Net als de CEP is de Bbio gemoduleerd afhankelijk van de oppervlakte, de geografische ligging en de hoogte.

De RT2012 richt zich ook op het thermisch comfort in de zomer. Om oververhitting te voorkomen - met als gevolg een enorme behoefte aan airconditioning! - vereist het dat de conventionele binnentemperatuur (TIC) van de behuizing na vijf opeenvolgende dagen van extreme hitte niet hoger is dan een referentietemperatuur. De TIC wordt dus uitgedrukt in graden Celcius.

Verplicht gebruik van hernieuwbare energie

Om te voldoen aan de eisen van de thermische regelgeving, moeten woonhuizen (deze verplichting geldt niet voor appartementen) ten minste één van deze vier bronnen van hernieuwbare energie gebruiken:

zonnecollectoren voor warm water,
fotovoltaïsche panelen (zonnepanelen)voor de opwekking van elektriciteit,
een verwarmingsketel of een houtkachel,
aangesloten zijn op een warmtenet met meer dan 50% van hernieuwbare energie.
 

Maar er is ook een alternatief door deze twee elementen te kiezen::

een warmtepomp boiler,
een HRE-ketel.

Strenge controles

Het is van essentieel belang om op het moment van de aanvraag voor een bouwvergunning, naast de oppervlakte van het gebouw, ook de Bbio waarde, de oppervlakte van de ramen en het gebruik van hernieuwbare energie te vermelden. Zodra het werk is voltooid, moet je een certificaat met vermelding van het opnemen van thermische regeling indienen. Dit wordt opgesteld door een vakman (architect, technisch controller, gecertificeerde diagnosticus, enz.).

De definitieve certificering moeten de resultaten van een luchtdichtheidstest bevatten dat potentiële energieverliezen van het gebouw beoordeelt. Ook dit moet worden uitgevoerd door een erkend vakman.

Op weg naar de RT2020

De RT2012 is niet het einddoel. Arresten zullen de HPE-labels gaan definiëren die de basis zullen vormen voor de RT2020.
Daarbij gelden twee primaire doelstellingen:

Een verbetering van 10 tot 20% van de in de RT2012 geldende Cepmax,
Een beperking van het warmwaterverbruik (van 25 tot 30 kWhep/m²/jaar).

Dan zullen de HPE-labels opnieuw worden herzien met als doel energie-positieve gebouwen te creëren, die dus meer energie produceren dan verbruiken, met een gemiddeld verbruik van ongeveer 0 kWhep/m²/jaar.

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

 • Slopen

  Waar je aan moet denken voordat je met sloopwerkzaamheden begint.

Reacties
Reacties

Allesfrans, ook voor:
 • Allier (Bourbonnais)

  Allier is het meest noordelijke van de departementen van de regio Auvergne-Rhône-Alpes.

 • Een (t)huis in Frankrijk

  Artikelen die betrekking hebben op het zoeken, vinden, kopen en bewonen van een huis in Frankrijk.

 • Auvergne-Rhône-Alpes

  De regio Auvergne werd in 2016 samengevoegd met de regio Rhône-Alpes.

 • Allier Toeristisch

  Toeristische informatie van in en rond de Franse Allier.

Allesfrans, ook voor:
 • Vakantie in Frankrijk

  Genieten, maar je ook aan de regels houden...

 • Franse samenleving

  We helpen je de Fransen wat beter leren begrijpen.

 • Franse taal

  Wat wetenswaardigheden over de Franse taal

© allez-allier/allesfrans 2008-2019 | SPIP | Plan | Mention |