allesfrans.com

 • Soorten tegels en wat kosten ze?

  Tegelprijzen variëren aanzienlijk afhankelijk van de materiaalkeuze, afwerking, afmeting en gebruiksklasse.

 • Een nieuwe bril of lenzen - wat wordt vergoed?

  Een deel van de kosten voor een nieuwe bril of contactlenzen wordt in het Franse sociale stelsel vergoed. En die vergoeding wordt verder uitgebreid...

 • Arbeidsongeschiktheid (ITT)

  Een periode waarin een persoon fysiek niet in staat is om een al dan niet beroepsmatige activiteit uit te oefenen.

 • Soorten tegels en wat kosten ze?

  Tegelprijzen variëren aanzienlijk afhankelijk van de materiaalkeuze, afwerking, afmeting en gebruiksklasse.

 • Een nieuwe bril of lenzen - wat wordt vergoed?

  Een deel van de kosten voor een nieuwe bril of contactlenzen wordt in het Franse sociale stelsel vergoed. En die vergoeding wordt verder uitgebreid...

  
BeginpaginaBouwen en verbouwenAfvalwaterAfvalwater

Afvalwater

zaterdag 5 september 2015, door Hanjo

Bewerkt op dinsdag 4 december 2018

Wat zijn de regels in Frankrijk voor de afvoer en zuivering van afvalwater?

Het vorige artikel in deze rubriek: Aansluiting op het openbare riool
Beoordeling:
Bezoeken: 363
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Sanitatie ("assainissement") is het lozen van afvalwater ("eaux usées"). De staat van dit water laat niet toe het in de natuur af te voeren, omdat dit schadelijk zou zijn voor het milieu. Daarom moet het eerst worden behandeld om het risico van verontreiniging te voorkomen.
Er zijn twee manieren om afvalwater te behandelen, hetzij door de openbare riolering of door een particulier systeem.

Om welk afvalwater gaat het?

Met afvalwater bedoelen we zowel "zwart water" ("eaux vannes", water uit de toilet) als "grijs water" ("eaux grises", water uit de gootsteen, de keuken, de wasmachine ...).

Wat zijn de twee methodes voor de afvalwaterverwerking?

Er zijn twee methoden van de sanering van het afvalwater:

Het worden geloosd in een openbare riolering ("assainissement collectif"), ofwel "le tout-à-l’égout";
Het wordt opgevangen in een individuele afvalwaterverwerking, die in het Nederlands een IBA heet, en in het Frans een "assainissement non collectif", ook wel genoemd een "assainissement autonome" of "assainissement individuel".
 

Om te weten welke methode bij een woning gebruikt wordt (of gebruikt moet worden) informeer je bij het gemeentehuis naar de " zonage d’assainissement", een document dat aangeeft welke zones van de gemeente van een openbaar riool zijn voorzien en welke dat niet hebben (en dus op een individueel systeem zijn aangewezen).

Collectieve sanitaire voorzieningen

De eigenaar van een onroerend goed (gebouw, woning) dat in een zone met openbaar riool staat is verplicht het pand op het riool aan te sluiten. Die aansluiting bevindt zich voor een deel op de openbare weg en voor een deel op privé-eigendom.

De aansluiting dient te geschieden binnen 2 jaar na de ingebruikname van een openbare riolering.
Wanneer de woning wordt gebouwd na de ingebruikname van het rioleringsnet, dan moet de aansluiting tijdens de bouw worden gemaakt.

Nadat de aansluiting door de eigenaar is gemaakt, wordt deze gecontroleerd door de dienst die verantwoordelijk is voor het riool.

Als de woning niet wordt aangesloten of als de aansluiting niet conform is, mag de gemeente de aansluiting op kosten van de eigenaar maken.

 • Aansluiting op het openbare riool
  Een artikel in onze rubriek > Bouwen en verbouwen > Afvalwater

  Aansluiting op het rioleringssysteem is verplicht wanneer de woning zich in een collectieve zone bevindt.

Individuele afvalwaterverwerking

De eigenaar van een onroerend goed (gebouw, huis) dat in een gebied staat dat geen collectieve sanitaire voorziening heeft, is verplicht een eigen zuiveringsinstallatie te plaatsen (bijvoorbeeld een septic tank).
Ook moet de eigenaar zorg dragen voor een regelmatig onderhoud van de installatie (onderhoud, ledigen), tenzij de gemeente heeft besloten deze werkzaamheden over te nemen.

De gemeente kan de conformiteit van de installatie, diens werking en het onderhoud controleren. Deze controle wordt gerealiseerd door een speciale openbare dienst, de SPANC.
Naar aanleiding van de resultaten van deze controle en bij afwijkingen kan de SPANC werkzaamheden voorschrijven die binnen een periode van 4 jaar moeten worden uitgevoerd. In het geval van verkoop van een woning wordt deze termijn teruggebracht tot 1 jaar.

In geval van verkoop heeft de eigenaar de verplichting om een ​​verklaring van de sanitaire voorziening op te nemen in het technisch dossier van de woning.
 

 • Individuele Behandeling van Afvalwater (IBA)
  In onze rubriek > Bouwen en verbouwen > Afvalwater

  Daar waar geen rioolaansluiting mogelijk is, moet een behandeling van het afvalwater op huisniveau voorzien worden door middel van een septische put of IBA.

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
Reacties

Allesfrans, ook voor:
 • Auvergne-Rhône-Alpes

  De regio Auvergne werd in 2016 samengevoegd met de regio Rhône-Alpes.

 • Frankrijk, het land

  Informatie over het land Frankrijk met vooral geografische gegevens.

 • Nieuws

  Enkele subrubrieken met nieuwsberichten.

 • Allier (Bourbonnais)

  Allier is het meest noordelijke van de departementen van de regio Auvergne-Rhône-Alpes.

Allesfrans, ook voor:
 • Medisch

  Naar de dokter, de specialist, het ziekenhuis. Hoe werkt de zorgverzekering en hoe kom ik aan een nieuwe bril?

 • Werk en inkomen

  Werken in Frankrijk. Wat weten wij erover?

 • Onze ervaringen

  Onze ervaringen en projecten. De plannen en hun uitvoering.

© allez-allier/allesfrans 2008-2019 | SPIP | Plan | Mention |