Beginpagina > Overheid > Formulieren > Cerfa N° 10867 (6650)

Cerfa N° 10867 (6650)

Model H1 - Locaux d’habitation...

dinsdag 19 januari 2010, door Hanjo

Bijgewerkt op vrijdag 27 oktober 2017

Dit formulier, bestemd voor de belastingdienst, moet worden ingevuld en opgestuurd binnen 90 dagen nadat bouw-, verbouw- of sloopwerkzaamheden zijn afgerond. Het geeft de wijziging aan van de situatie en het gebruik van de woning en het terrein waarop de woning staat.

Het formulier bestaat uit 4 bladzijdes. Bladzijde 2 en 4 geven uitleg, de andere twee bladzijdes vind je afgebeeld in de portfolio van dit artikel.

Het formulier kent ook een annex (6651-SD) dat alleen hoeft te worden ingevuld wanneer sprake is van beroepsmatig gebruik van het pand of terrein.

Beoordeling:
1 stem
  • Druk dit artikel af
  • Email
  • Reactie
  • RSS
  • RSS
  • RSS

Waartoe dient het formulier?

De modelverklaring H1 heeft ten doel bouwwerkzaamheden te melden om hun kadastrale huurwaarde te bepalen.
De kadastrale huurwaarde wordt (mede) gebruikt om de lokale directe belastingen vast te stellen.
Deze taak is in handen van de verantwoordelijke belastingdienst, het centre des impôts foncier, dat de evaluatie van eigendommen doet.

Het formulier H1 is uitsluitend bedoeld voor bouwwerken die als woning of bedrijfsruimte worden gebruikt en zijn ingericht om door slechts één bewoner of één familie gebruikt te worden.
Onder professioneel gebruik verstaat men ook een ruimte die wordt gebruikt voor het uitoefenen van een vrij beroep of thuiswerk, met uitzondering van commerciële, ambachtelijke en industrieële activiteiten.

Bijgebouwen, zowel voor bewoning als voor bedrijfaktiviteiten (ruimtes die gebruikt kunnen worden om te verblijven, slapen, eten of het uitoefenen van een beroepsactiviteit) moeten op een tweede formulier (N°6651) aan de verklaring H1 worden toegevoegd.

Meldingsplicht

Nieuwbouw, veranderingen in samenstelling of bestemming van de gebouwde eigendommen moeten binnen de 90 dagen na voltooiing gemeld worden aan het centre des impôts foncier. Wanneer men verzuimt melding te doen, verliest men het recht op tijdelijke vrijstellingen van grondbelasting (taxe foncière).

Te late melding heeft een beperking van de vrijstellingen tot gevolg. De periode komt overeen met de periode dat men te laat heeft gemeld. Bovendien kan geen of te late melding een naheffing met fiscale boete tot gevolg hebben.

Vrijstellingen van grondbelasting

Voor nieuwbouw geldt een algemene vrijstelling van grondbelasting van twee jaar, maar gemeentelijke of regionale overheden mogen beslissen deze tegemoetkoming in een andere vorm aan te bieden.

Naar welke instantie moet dit formulier worden opgestuurd?

Stuur dit formulier uiterlijk 90 dagen na de voltooiing van de (ver-)bouwaktiviteiten naar het centre des impôts foncier waaronder je woonplaats valt.

Uitleg bij een aantal vragen

Het formulier bestaat uit een zestal blokken met vragen. In een apart artikel wordt per blok uitgelegd wat moet worden ingevuld.

Online bekijken: Het formulier downloaden


Portfolio:

Beweeg je muis over een afbeelding voor een omschrijving. Klik op de afbeelding om hem te vergroten.

Bladzijde 1 Bladzijde 3

 

Het volgende artikel in deze rubriek: Cerfa N° 13404
Reacties
Reacties

Aangesloten bezoekers: 80

In deze rubriek

In deze rubriek geven we wat uitleg over een aantal formulieren waarmee je te maken krijgt wanneer je in Frankrijk woont. De formulieren hebben allemaal een modelcode en een "Cerfa-nummer". In verschillende artikels wordt aan deze formulieren gerefereerd.

Trefwoorden
 

 

 
© Allez-Allier/AllesFrans 2008-2018 | SPIP | De activiteit van de site opvolgen RSS 2.0 | Overzicht van de site | Mention | Afmelden |