allesfrans.com

 • Hulp bij vervoer in 2019

  Ongeacht het soort vervoermiddel en het gebruik ervan bestaan er in 2019 in het vervoer diverse financiële steunmaatregelen.

 • Fransen eten steeds vaker buiten de deur

  Het aantal maaltijden dat de Fransen thuis nemen, daalt en die trend versnelt dit jaar.
 • Hoeveel ben je kwijt voor een Franse rijopleiding?

  De president herhaalde onlangs dat zijn regering bezig was "met het versterken van een echt beleid om de kosten van rijbewijzen te verlagen".
 • Franse Kerst- en Nieuwjaarswensen

  Een aantal Franstalige wensen voor op jouw wenskaart voor een Franstalige relatie.

 • Hoeveel kW heb je nodig om te verwarmen?

  Je kunt niet zomaar een berekening maken, want er zijn veel factoren die meespelen.

  
BeginpaginaBelastingenPlus-value: het loket voor terugbetaling is open!

Plus-value: het loket voor terugbetaling is open!

woensdag 21 oktober 2015, door Hanjo

Bewerkt op dinsdag 18 september 2018

De Franse fiscus heeft de voorwaarden voor de terugbetaling van de ten onrechte opgelegde sociale bijdragen aan buitenlanders bekend gemaakt. Daarbij wordt de uitsluiting van niet-Europese onderdanen bevestigd, maar van de geheven 15,5% sociale lasten wordt niet alles terugbetaald.

Het vorige artikel in deze rubriek: Plus-value: Franse Raad van State bevestigt besluit
Beoordeling:
1 stem
Bezoeken: 1.041
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

De Direction générale des finances publiques (DGFiP) heeft voor het eerst officieel erkend dat niet-ingezetenen een vordering tot restitutie van ten onrechte betaalde sociale zekerheidsbijdragen kunnen maken op hun inkomsten uit onroerend goed en/of winsten op onroerend goed (plus-values immobilières) gelegen in Frankrijk.

« La décision du Conseil d’État du 27 juillet 2015 relative à l’affaire de Ruyter, intervenant après l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 26 février 2015, a remis en cause l’imposition à des prélèvements sociaux sur les revenus du capital en France de personnes affiliées à un régime de sécurité sociale d’un autre État membre de l’Union Européenne (UE) ou de l’Espace Économique Européen (EEE) ainsi que la Suisse. En effet, le produit de ces prélèvements est destiné à financer des prestations qui ne bénéficient qu’aux seules personnes assurées au régime français de sécurité sociale. Les impositions établies à ce titre peuvent donc faire l’objet de réclamations. »
 

Het bovenstaande schreef de Franse belastingdienst, waarin zij inderdaad bevestigt dat je alleen maar sociale lasten mag heffen van iemand die daar ook van kan profiteren. Omdat dit arrest werd gedaan door het Hof van Justitie van de Europese Unie stelt Frankrijk dat het uitsluitend betrekking heeft op personen aangesloten bij een stelsel van sociale zekerheid van een andere lidstaat van de Europese Unie, van de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland.

In haar nota verduidelijkt de belastingdienst ook de voorwaarden voor de terugbetaling aan de belastingbetaler en lang niet iedereen zal op een positieve reactie kunnen rekenen.

Welke sociale bijdragen worden terugbetaald?

Sociale premies op inkomsten uit onroerend goed, waarvan het totale percentage (15,5%) sinds 2012 als volgt is opgebouwd:
- Algemene sociale bijdrage (CSG): 8,2%
- Bijdrage aan de aflossing van de sociale schuld (CRDS): 0,5%
- Sociale inhouding (Prélèvement social): 4,5%
- Aanvullende bijdrage aan de sociale heffing (Caps): 0,30%
- Solidariteitsheffing (Prélèvement de solidarité): 2%

 

Maar... van deze 15,5% zal slechts 13,5% worden betaald. De 2% solidariteitsheffing van vóór 1 januari 2015 is geen financiering van de sociale zekerheid, stelt Bercy. Dit deel is dan ook niet onderworpen aan restitutie.

Niet alle niet-ingezetenen komen in aanmerking

De uitspraak van het Europees Hof van Justitie en het besluit van de Franse Raad van State zijn van toepassing op personen aangesloten bij een stelsel van sociale zekerheid van een ander land dan Frankrijk binnen de EU, de EER of Zwitserland. Met andere woorden, ze moeten het onder een stelsel van sociale zekerheid vallen van één van de 27 andere lidstaten van de Europese Unie (EU) of van IJsland, Noorwegen, Liechtenstein en Zwitserland.

Om welke inkomsten gaat het?

Het recht op restitutie is van toepassing op inkomsten uit onroerende goederen gelegen in Frankrijk: inkomsten uit verhuur en winsten op vastgoed.

Wanneer kom je in aanmerking voor restitutie?

Claims kunnen worden ingediend op grond van de sociale bijdragen die zijn betaald sinds 1 januari 2013 op winst bij verkoop en op inkomen (huur) uit onroerend goed. Dit betreft de sociale bijdrage die vanaf 1 januari 2013 werd betaald bij verkoop en de inhoudingen van sociale lasten als onderdeel van een belastingaanslag (inkomstenbelasting).

Hoe kan je een claim indienen

Niet-ingezetenen moeten contact opnemen met een speciale dienst van de belastingdienst voor particulieren (service des impôts des particuliers), de SIPNR, een onderdeel van de DRESG.

Het indienen claims kan online worden gedaan op http://impots.gouv.fr, onder de categorie "Faire une réclamation" en vervolgens "Réclamation sur les prélèvements sociaux". Hiervoor heb je wel een gebruikersnaam en wachtwoord nodig.
Het kan ook per post naar het volgende adres:

Service des Impôts des Particuliers Non Résidents (SIPNR)
10 rue du Centre
TSA 10010
93465 Noisy-Le-Grand Cedex

Wat moet je meesturen?

In ieder geval moet je vordering vergezeld gaan van het bewijs van het bedrag van de sociale bijdragen en een bewijs van lidmaatschap van een stelsel van sociale zekerheid van een ander land dan Frankrijk in de EU, de EER of Zwitserland. Dit laatste moet duidelijk betrekking hebben op de betrokken periode.

Wanneer volgt restitutie?

De belastingdienst is niet in staat om aan te geven binnen welke termijn de claims kunnen worden verwerkt en wanneer terugbetaling zal plaats vinden.

Meer informatie?

Je kunt de Franse Belastingdienst van maandag tot vrijdag tussen 9:00 en 17:00 bellen (met uitzondering van feestdagen) op 0812 04 00 95 (prijs van een oproep naar een vast nummer + 6 eurocent per minuut). Van buiten Frankrijk kies je het nummer +33 (0) 8 10 46 76 87.

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
 • Plus-value: het loket voor terugbetaling is open! 11 september 2018 14:40, door P.Dees

  Geachte,
  Wat accepteert de Franse belastingdienst als een bewijs van lidmaatschap van een stelsel van sociale zekerheid? Is dat mijn jaaropgave van de werkgever? of IB-aanslag ? of nog iets anders? en als dat laatste het geval is waar moet ik dat dan aanvragen??

 • Plus-value: het loket voor terugbetaling is open! 28 januari 2017 17:33, door johan Van Eesbeeck

  Geachte,

  Ik heb onlangs een retributie ontvangen waarbij inderdaad de aangehaalde 2% werd ingehouden.
  In jullie artikel met hoger vermeld onderwerp is het niet duidelijk of deze inhouding wel terecht wettelijk is.
  Samen met de retributie ontvang ik een begeleidende brief waarin vermeld staat dat er wel degelijk bezwaar kan worden ingediend indien men zich niet akkoord kan verklaren met deze inhouding.
  Is die inhouding van 2% dan twijfelachtig binnen de Franse rechtspraak en/of het vonnis van het Europees Hof?
  Kunnen jullie mij hierover het fijne laten weten aub.?

  Mvrgr.,

  Johan

  • Plus-value: het loket voor terugbetaling is open! 30 januari 2017 14:22, door Hanjo

   Voor zover ons bekend is er geen discussie over de 2% die alsnog wordt ingehouden. Frankrijk ziet dit niet als sociale lasten en spreekt tegenwoordig ook over een belasting van 2% die kan oplopen tot 6% wanneer de meerwaarde hoger is dan € 250.000.


Allesfrans, ook voor:
 • Geld, bank, verzekering

  Hoe betaal je in Frankrijk je rekeningen en welke afwijkende verzekeringen zijn er?

 • Auvergne-Rhône-Alpes

  De regio Auvergne werd in 2016 samengevoegd met de regio Rhône-Alpes.

 • Overheid

  Wat maakt de Franse overheid zoveel anders.

 • Franse taal

  Wat wetenswaardigheden over de Franse taal

Allesfrans, ook voor:
 • Diensten

  Verschillende soorten dienstverlening.

 • Werk en inkomen

  Werken in Frankrijk. Wat weten wij erover?

 • Auvergne-Rhône-Alpes

  De regio Auvergne werd in 2016 samengevoegd met de regio Rhône-Alpes.

© allez-allier/allesfrans 2008-2019 | SPIP | Plan | Mention |