allesfrans.com

 • Bemiddelaar voor bankzaken

  Als je er niet in geslaagd bent om een geschil met jouw bank alleen op te lossen, is een beroep op de bankbemiddelaar een snelle en gratis manier om te proberen dit geschil in der minne te  (...)

 • Brief bemiddelaar bankzaken

  Hoe stel je een brief op aan de bemiddelaar in verband met een geschil met de bank.

 • Hoe het mis kan gaan

  Wat in de ene taal een gewoon woord is, kan in de andere taal een lelijk woord zijn of heel iets anders betekenen. Een paar voorbeelden met de Franse  (...)

 • Bemiddelaar voor bankzaken

  Als je er niet in geslaagd bent om een geschil met jouw bank alleen op te lossen, is een beroep op de bankbemiddelaar een snelle en gratis manier om te proberen dit geschil in der minne te  (...)

 • Brief bemiddelaar bankzaken

  Hoe stel je een brief op aan de bemiddelaar in verband met een geschil met de bank.

  
BeginpaginaMedischAlgemeenVeralgemening van de "tiers payants"

Veralgemening van de "tiers payants"

zaterdag 14 november 2015 , door Hanjo

Bewerkt op zondag 27 maart 2016

Vanaf maandag 16 november bespreekt de Franse Assemblée in tweede lezing het wetsontwerp op de gezondheid. Een gevoelig onderdeel is het wijdverbreide gebruik van de "tiers payants" voor artsen.

In maart 2016 viel het besluit, waarover je leest in Geen veralgemening van de "tiers payants".

Het vorige artikel in deze rubriek: Vanaf 15 september tele-consultatie
Beoordeling:
Bezoeken: 126
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

De "tiers payants" is de naam van het systeem waarmee in Frankrijk medische kosten automatisch worden doorbelast aan het ziekenfonds en de aanvullende verzekeringen. De patient hoeft hierbij dus (behalve soms een eigen bijdrage) geen geld voor te schieten.

Tijdens zijn verkiezingscampagne beloofde Francois Hollande de veralgemening van de "betalingen aan derden" die nu waarschijnlijk eind november 2017 volledig in werking zal treden

Vandaag de dag zijn betaalt de patiënt de arts tijdens een consult. Het ziekenfonds (Assurance-maladie) en de aanvullende ziektekostenverzekeringen betalen de door de patiënt betaalde kosten vervolgens geheel of gedeeltelijk terug. Met de tiers payants zou de patiënt de dokter kunnen raadpleging zonder hem rechtstreeks volledig te vergoeden. Hij betaalt alleen eventueel het gedeelte wat niet wordt vergoed. De zorgverlener zelf wordt betaald door de sociale zekerheid.

Om welke patiënten gaat het?

Deze betalingswijze geldt nu al voor degenen die profiteren van een aanvullende universele ziektekostenverzekering (CMU-C), medische hulp van de staat (AME) of ondersteuning voor aanvullende ziektekostenverzekeringen (ACS). Minderjarigen ouder dan 15 jaar die een arts bezoeken voor anticonceptie vallen hier ook onder. Tegen het einde van 2017 zal het een recht voor alle Fransen worden.

Wat bepaalt het ontwerp van de gezondheidswet?

De veralgemening van de betalingen heeft als einddoel dat de arts tegen het einde van 2017 niet meer rechtstreeks hoeft te worden vergoed. De zorgverzekering en aanvullende verzekeraars zullen rechtstreeks aan de artsen uitbetalen. Het eigen risico en de niet verzekerde kosten zullen via een automatische incasso rechtstreeks door de verzekerde worden betaald aan de Assurance-maladie.

De invoering zal in twee fasen worden opgezet. Te beginnen in juli 2016 met patiënten die dankzij een aanvullende zorgverzekering volledige dekking hebben. Vanaf januari 2017 mogen artsen de tiers payants aan alle patiënten aanbieden, maar vanaf eind 2017 moeten ze dat!

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
Reacties

Huidige bezoekers: 40

In deze rubriek

Gezondheid is belangrijk voor de Fransen. In 2004 gaven ze 144 miljard euro uit aan medische verzorging en geneesmiddelen. Ruim driekwart daarvan wordt gedekt door het systeem van sociale zekerheid, met een groeiend aandeel van de huishoudens en verzekeringsmaatschappijen.

Lees ook:
 

Allesfrans, ook voor:
 • Tuinrecepten

  AllesFrans, ook voor tuinrecepten: recepten voor en uit de tuin.

 • Overheid

  Wat maakt de Franse overheid zoveel anders.

 • Diensten

  Verschillende soorten dienstverlening.

 • Vakantie in Frankrijk

  Genieten, maar je ook aan de regels houden...

Allesfrans, ook voor:
 • Vakantie in Frankrijk

  Genieten, maar je ook aan de regels houden...

 • Verzekeringen

  Waar wijkt een Franse verzekering af van de Nederlandse...

 • Verkeer en vervoer

  Afwijkende verkeersregels, autokeuring, invoeren van een auto

© allez-allier/allesfrans 2008-2019 | SPIP | Plan | Mention |