allesfrans.com

 • Vernieuwde belastingsite

  De website van de Franse belastingdienst is vernieuwd en nu geschikt voor alle soorten media: PC, tablet en smartphone.
 • Een experimentele kaart van Allier

  Het departement experimenteert met een interactieve kaart waarop alle diensten van zichtbaar moeten worden.

 • Visit Moulins, een nieuwe naam

  De officiële Facebook pagina van het toeristenbureau kreeg een nieuwe naam.

 • Vernieuwde belastingsite

  De website van de Franse belastingdienst is vernieuwd en nu geschikt voor alle soorten media: PC, tablet en smartphone.
 • Een experimentele kaart van Allier

  Het departement experimenteert met een interactieve kaart waarop alle diensten van zichtbaar moeten worden.

  
BeginpaginaBouwen en verbouwenRegelsBestemmingsplan - de totstandkoming

Bestemmingsplan - de totstandkoming

woensdag 25 november 2015, door Hanjo

Bewerkt op zondag 2 september 2018

De Franse procedure voor de totstandkoming van een bestemmingsplan wordt beschreven in de artikelen L.23-6 en volgende van de code de l’urbanisme.

Het vorige artikel in deze rubriek: Bestemmingsplan
Beoordeling:
1 stem
Bezoeken: 72
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS
Het is de gemeenteraad die vraagt om de ontwikkeling van een PLU, een plan local d’urbanisme? of een wijziging van een bestaand bestemmingsplan. Daarvoor zijn enkele fasen van voorafgaand overleg vereist door artikel L.300-2 van de code de l’urbanisme.
De beslissing wordt meegedeeld aan de prefect, de voorzitter van de conseil général (het bestuur van het departement), de overheidsinstelling die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de SCOT, de transportautoriteit, (eventueel) de beheersorganisatie van regionale parken, de voorzitters van de Kamers van Koophandel, Industrie, Landbouw en Visserij, alsmede aan de omliggende gemeenten.
Het besluit van de gemeenteraad wordt volgens de lokaal geldende procure kenbaar gemaakt.
De fase van de voorbereidende studies voor de inrichting van een PLU wordt gestart. Er wordt een brede raadpleging opgezet. Gedurende deze fase gebeurt een voorafgaand overleg met het publiek. Dit overleg heeft tot doel inzicht te krijgen in de standpunten van de bevolking, advies te verzamelen en stof tot nadenken te geven voor de plannenmakers. Het overleg is niet bedoeld om het project te presenteren. Op hun verzoek worden de eerder genoemde openbare lichamen geraadpleegd tijdens de voorbereiding van het PLU-project. Hetzelfde geldt voor de voorzitters van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (EPCI) bevoegde naburige stedelijke planners, burgemeesters van omliggende gemeenten, de president van de openbare instelling die verantwoordelijk is voor de SCOT binnen wiens grenzen de PLU gaat vallen. De burgemeester kan advies inwinnen bij een agentschap of organisatie die bevoegd is op het gebied van planning, ruimtelijke ordening, milieu, architectuur, huisvesting of vervoer. Als deze bestaat, moet het land- en bosbouwbeheersdocument (DGEAF) worden geraadpleegd tijdens de voorbereiding van de planningsdocumenten.
Minimaal twee maanden voor het beëindigen van het project wordt een discussie over de algemene richtlijnen van het project gehouden in gemeenteraad.
De gemeenteraad neemt een besluit over de aanname van het PLU-project.
Het project wordt vervolgens voor advies voorgelegd aan de mensen die betrokken zijn bij de voorbereiding (artikel L.23-9). Deze mensen geven binnen drie maanden een advies binnen de grenzen van hun bevoegdheden. Als er geen reactie binnen deze periode van drie maanden wordt ontvangen, wordt hun advies beschouwd als gunstig.
Het project, waarin de adviezen worden opgenomen, wordt door de burgemeester ingediend voor een openbaar onderzoek (enquête publique, wet Bouchardeau) van één maand. Om dit te doen verzoekt de burgemeester de voorzitter van de administratieve rechtbank een onderzoekscommissaris of een onderzoekscommissie aan te wijzen.
Het (eventueel naar aanleiding van het openbaar onderzoek gewijzigde) project wordt goedgekeurd door de gemeenteraad.
De goedgekeurde PLU wordt ter beschikking gesteld aan het publiek.
 

In gebieden die niet onder een gemeenschappelijke SCOT vallen, wordt het plan pas één maand na de toezending aan de prefect uitvoerbaar. In het geval de prefect met gemotiveerde amendementen komt, wordt het wordt bindend nadat het besluit tot goedkeuring van de gevraagde wijzigingen is gepubliceerd en verzonden naar het departement.

Alleen bij de opname van zogenaamde "servitudes d’utilité publique", openbare erfdienstbaarheden (zoals risicogebieden en historische monumenten), kan een PLU worden aangepast zonder publieke enquete.

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
Reacties

Huidige bezoekers: 25

Lees ook:
 

Allesfrans, ook voor:
 • Consument

  Wat kun je als consument in Frankrijk verwachten en wat zijn de afwijkende regels?

 • Belastingen

  Met welke Franse belastingen heb je te maken en met welke in je vaderland.

 • Een (t)huis in Frankrijk

  Artikelen die betrekking hebben op het zoeken, vinden, kopen en bewonen van een huis in Frankrijk.

 • Frankrijk, het land

  Informatie over het land Frankrijk met vooral geografische gegevens.

Allesfrans, ook voor:
 • Een (t)huis in Frankrijk

  Artikelen die betrekking hebben op het zoeken, vinden, kopen en bewonen van een huis in Frankrijk.

 • Medisch

  Naar de dokter, de specialist, het ziekenhuis. Hoe werkt de zorgverzekering en hoe kom ik aan een nieuwe bril?

 • Allier (Bourbonnais)

  Allier is het meest noordelijke van de departementen van de regio Auvergne-Rhône-Alpes.

© allez-allier/allesfrans 2008-2019 | SPIP | Plan | Mention |