allesfrans.com

 • Aan elkaar

  In de spreektaal worden bepaalde combinaties van woorden met elkaar verbonden.

 • Is "dimanche" het begin of het eind van de week?

  In België en Nederland geldt tegenwoordig volgens ISO 8601 en NEN 2772 officieel de maandag als de eerste dag. Hoe zit dat in Frankrijk?

 • Aeras-overeenkomst: geld lenen bij gezondheidsklachten

  De overeenkomst biedt een persoon met een ernstig gezondheidsprobleem (of iemand die in het verleden gezondheidsproblemen had) gemakkelijker toegang tot een  (...)

 • Aan elkaar

  In de spreektaal worden bepaalde combinaties van woorden met elkaar verbonden.

 • Is "dimanche" het begin of het eind van de week?

  In België en Nederland geldt tegenwoordig volgens ISO 8601 en NEN 2772 officieel de maandag als de eerste dag. Hoe zit dat in Frankrijk?

  
BeginpaginaBelastingenFranse belastingenVraag en antwoordHoe kan ik protest aantekenen tegen een belastingheffing?

Veel gestelde vragen over de Franse belastingen en hun beantwoording.

Hoe kan ik protest aantekenen tegen een belastingheffing?

woensdag 6 april 2016 , door Hanjo

Wanneer je denkt dat er een vergissing is gemaakt op een belastingheffing, kun je bezwaar maken bij het belastingkantoor waarvan het adres op de belastingaangifte staat. Ben je niet-ingezetene van Frankrijk, dan zal dat het belastingkantoor voor niet-ingezetenen zijn.

Beoordeling:
Bezoeken: 58
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Dit bezwaar moet per brief gedaan worden, waarin je de motieven van het bezwaar uiteenzet en waaraan een kopie van het omstreden aanslagbiljet is bijgevoegd.
De brief moet met de hand worden ondertekend door de belastingplichtige of zijn gevolmachtigde.

Voor niet-ingezetenen is het nodig een wettige woonplaats in Frankrijk aan te duiden: een advocaat of andere gevolmachtigde.

De bezwaartermijnen verschillen naargelang het soort belastingen:

gemeentebelastingen (met name woonbelasting, onroerendgoedbelasting): tot 31 december van het jaar dat volgt op het heffingsjaar;
andere belastingen (met name inkomstenbelasting) : tot 31 december van het tweede jaar dat volgt op het heffingsjaar.
Bijvoorbeeld: je kunt tot 31 december 2017 bezwaar maken tegen het bedrag dat je in 2015 betaald hebt over de inkomstenbelasting over 2014.
 

Voor inkomsten die bij de bron worden ingehouden en voor voorheffingen over inkomsten uit roerend goed, of bedragen die aan niet-ingezetenen zijn uitgekeerd, is een speciale termijn van toepassing. In deze gevallen is de uiterste datum voor het indienen van een bezwaar 31 december van het jaar dat volgt op het jaar waarin deze bronbelastingen of voorheffingen zijn ingehouden.

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
Reacties

Allesfrans, ook voor:
 • Werk en inkomen

  Werken in Frankrijk. Wat weten wij erover?

 • Tuinrecepten

  AllesFrans, ook voor tuinrecepten: recepten voor en uit de tuin.

 • Allier (Bourbonnais)

  Allier is het meest noordelijke van de departementen van de regio Auvergne-Rhône-Alpes.

 • Energie

  Elektriciteit, olie, gas, kolen, zonne-energie, maar ook water.

Allesfrans, ook voor:
 • Allier Toeristisch

  Toeristische informatie van in en rond de Franse Allier.

 • Franse samenleving

  We helpen je de Fransen wat beter leren begrijpen.

 • Geld en bank

  Hoe betaal je in Frankrijk je rekeningen?

© allez-allier/allesfrans 2008-2019 | SPIP | Plan | Mention |