allesfrans.com
 
BeginpaginaBelastingenFranse belastingenVraag en antwoordHoe kan ik protest aantekenen tegen een belastingheffing?
 
Deze informatie kan verouderd zijn!
Veel gestelde vragen over de Franse belastingen en hun beantwoording.

Hoe kan ik protest aantekenen tegen een belastingheffing?

woensdag 6 april 2016 , door Hanjo

Wanneer je denkt dat er een vergissing is gemaakt op een belastingheffing, kun je bezwaar maken bij het belastingkantoor waarvan het adres op de belastingaangifte staat. Ben je niet-ingezetene van Frankrijk, dan zal dat het belastingkantoor voor niet-ingezetenen zijn.

Het vorige artikel in deze rubriek: Hoe geef je iemands overlijden aan bij de belastingdienst?
Beoordeling:
Bezoeken: 78
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Dit bezwaar moet per brief gedaan worden, waarin je de motieven van het bezwaar uiteenzet en waaraan een kopie van het omstreden aanslagbiljet is bijgevoegd.
De brief moet met de hand worden ondertekend door de belastingplichtige of zijn gevolmachtigde.

Voor niet-ingezetenen is het nodig een wettige woonplaats in Frankrijk aan te duiden: een advocaat of andere gevolmachtigde.

De bezwaartermijnen verschillen naargelang het soort belastingen:

gemeentebelastingen (met name woonbelasting, onroerendgoedbelasting): tot 31 december van het jaar dat volgt op het heffingsjaar;
andere belastingen (met name inkomstenbelasting) : tot 31 december van het tweede jaar dat volgt op het heffingsjaar.
Bijvoorbeeld: je kunt tot 31 december 2017 bezwaar maken tegen het bedrag dat je in 2015 betaald hebt over de inkomstenbelasting over 2014.
 

Voor inkomsten die bij de bron worden ingehouden en voor voorheffingen over inkomsten uit roerend goed, of bedragen die aan niet-ingezetenen zijn uitgekeerd, is een speciale termijn van toepassing. In deze gevallen is de uiterste datum voor het indienen van een bezwaar 31 december van het jaar dat volgt op het jaar waarin deze bronbelastingen of voorheffingen zijn ingehouden.

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
 

Allesfrans, ook voor:
 • Overheid

  Wat maakt de Franse overheid zoveel anders.

 • Een (t)huis in Frankrijk

  Artikelen die betrekking hebben op het zoeken, vinden, kopen en bewonen van een huis in Frankrijk.

 • Verkeer en vervoer

  Afwijkende verkeersregels, autokeuring, invoeren van een auto

 • Diensten

  Verschillende soorten dienstverlening.

Allesfrans, ook voor:
 • Diensten

  Verschillende soorten dienstverlening.

 • Verkeer en vervoer

  Afwijkende verkeersregels, autokeuring, invoeren van een auto

 • Reizen naar/door Frankrijk

  Genieten, maar je ook aan de regels houden...

© allez-allier/allesfrans 2008-2020 | SPIP | Plan | Mention