allesfrans.com
 • Je bank vraagt om een TIN of een FIN

  De bank moet tegenwoordig ook een fiscaal identificatenummer bij zijn gegevens opslaan.

 • ANEAS - Nederlandse vereniging voor onderlinge hulpverlening

  ANEAS helpt Nederlanders maar ook "verfranste" Nederlanders, die in Frankrijk in problemen raken en die niet op een eenvoudige wijze opgelost kunnen worden.

 • Bronwater voor huishoudelijk gebruik

  Wat zijn de regels in Frankrijk en hoe ziet de installatie eruit.

 • Kun je na een aanbetaling nog van een aankoop af?

  Je hebt in een winkel een koopovereenkomst getekend en mogelijk al een aanbetaling gedaan. Kan je er nog onderuit?

 • De simulator inkomstenbelasting is online

  Je kunt online het bedrag berekenen van de belasting die je in 2020 over over jouw inkomsten uit 2019 moet betalen.
  
BeginpaginaBelastingenFranse belastingenVraag en antwoordHoe kan ik protest aantekenen tegen een belastingheffing?

Veel gestelde vragen over de Franse belastingen en hun beantwoording.

Hoe kan ik protest aantekenen tegen een belastingheffing?

woensdag 6 april 2016 , door Hanjo

Wanneer je denkt dat er een vergissing is gemaakt op een belastingheffing, kun je bezwaar maken bij het belastingkantoor waarvan het adres op de belastingaangifte staat. Ben je niet-ingezetene van Frankrijk, dan zal dat het belastingkantoor voor niet-ingezetenen zijn.

Beoordeling:
Bezoeken: 62
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Dit bezwaar moet per brief gedaan worden, waarin je de motieven van het bezwaar uiteenzet en waaraan een kopie van het omstreden aanslagbiljet is bijgevoegd.
De brief moet met de hand worden ondertekend door de belastingplichtige of zijn gevolmachtigde.

Voor niet-ingezetenen is het nodig een wettige woonplaats in Frankrijk aan te duiden: een advocaat of andere gevolmachtigde.

De bezwaartermijnen verschillen naargelang het soort belastingen:

gemeentebelastingen (met name woonbelasting, onroerendgoedbelasting): tot 31 december van het jaar dat volgt op het heffingsjaar;
andere belastingen (met name inkomstenbelasting) : tot 31 december van het tweede jaar dat volgt op het heffingsjaar.
Bijvoorbeeld: je kunt tot 31 december 2017 bezwaar maken tegen het bedrag dat je in 2015 betaald hebt over de inkomstenbelasting over 2014.
 

Voor inkomsten die bij de bron worden ingehouden en voor voorheffingen over inkomsten uit roerend goed, of bedragen die aan niet-ingezetenen zijn uitgekeerd, is een speciale termijn van toepassing. In deze gevallen is de uiterste datum voor het indienen van een bezwaar 31 december van het jaar dat volgt op het jaar waarin deze bronbelastingen of voorheffingen zijn ingehouden.

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties

Allesfrans, ook voor:
 • Bouwen en verbouwen

  Alles over het bouwen en verbouwen van jouw huis in Frankrijk en hulp met de benamingen.

 • Vakantie in Frankrijk

  Genieten, maar je ook aan de regels houden...

 • Tuinrecepten

  AllesFrans, ook voor tuinrecepten: recepten voor en uit de tuin.

 • Medisch

  Naar de dokter, de specialist, het ziekenhuis. Hoe werkt de zorgverzekering en hoe kom ik aan een nieuwe bril?

Allesfrans, ook voor:
 • Justitie, wetten en regels

  Artikelen over de Franse justitie, wetten en regelgeving.

 • Franse samenleving

  We helpen je de Fransen wat beter te leren begrijpen.

 • Frankrijk, het land

  Informatie over het land Frankrijk met vooral geografische gegevens.

© allez-allier/allesfrans 2008-2020 | SPIP | Plan | Mention |