allesfrans.com

 • Hoe verhoudt de Franse inkomstenbelasting zich

  Een vergelijking met andere landen in Europa.

 • Quiz: Frankrijk allerlei

  Opnieuw 12 multiple choice vragen die met Frankrijk te maken hebben.

 • Curiosa van de Franse taal

  Het Frans is een rijke taal, vol bijzonderheden, eigenaardigheden en uitzonderingen, maar ze is ook rijk aan curiosa.

 • Hoe verhoudt de Franse inkomstenbelasting zich

  Een vergelijking met andere landen in Europa.

 • Quiz: Frankrijk allerlei

  Opnieuw 12 multiple choice vragen die met Frankrijk te maken hebben.

  
BeginpaginaConsumentConsument in FrankrijkGratis krediet

Gratis krediet

zondag 10 april 2016, door Hanjo

Gratis krediet (crédit gratuit) is een krediet zonder rente of andere kosten. Gratis krediet wordt een consumptief krediet wanneer de duur van de lening langer is dan 3 maanden. Een uitgestelde betaling gedurende drie maanden na de datum van aankoop, zoals een gratis betaling in 3 termijnen, is geen consumentenkrediet.

Het vorige artikel in deze rubriek: Geen rugtas in de winkel. Hoe zit dat?
Beoordeling:
Bezoeken: 100
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Gratis krediet wordt geregeld in de artikelen L.311-27 om L.311-29 van de Franse consumentenwet.

Voor de reglementering van gratis krediet geldt net als voor alle andere consumentenkredieten de naleving van bepaalde verplichtingen aan de kredietgever, waaronder een formeel aanbod (offerte) en een bedenktijd.
Voorafgaand aan de ondertekening van de kredietovereenkomst, moet de kredietgever de kredietnemer een informatieblad verstrekken, waarmee de consument de mogelijkheid krijgt dit aanbod te vergelijken met andere.
Wordt dit gratis of promotionele krediet gelijktijdig afgesloten met een gewoon krediet, dan moet het in een afzonderlijke kredietovereenkomst afgesloten worden.

De bedenktijd

Voor elke soort consumentenkrediet geldt dezelfde bedenktijd, zoals vastgelegd in de wet nr. 2010-737 van 1 juli 2010. De termijn is 14 dagen.
in het geval dat de consument op zijn besluit terugkomt, moet deze de strook die aan het contract is aangehecht invullen en per aangetekende brief met ontvangstbewijs binnen de gestelde termijn aan de kredietverstrekker retourneren.

Geen prijsverlaging bij contante betaling

Bij het contant betalen van een product waarvoor een krediet wordt aangeboden, is de verkoper niet verplicht om een prijsverlaging toe te passen.

De advertentie

Indien een verkoper besluit een korting aan de consument aan te bieden, moet hij in zijn publiciteit (ongeacht het medium) aangeven dat om een een krediettransactie gaat met een looptijd van meer dan drie maanden, waarvoor geen betaling van rente en andere kosten wordt gevraagd en moet hij het bedrag van de korting vermelden op het vaste aankoopprijs. De reclame moet ook vermelden wie de kosten van het gratis krediet betaalt.

De kosten van een met gratis krediet gefinancierde transactie mogen ​​niet hoger zijn dan de prijs van het item bij contante betaling.

De aankoopprijs van goederen of diensten die door middel van een gratis krediet kunnen worden aangeschaft, moet gelijk zijn aan de laagste prijs die tijdens de 30 dagen voorafgaande aan de reclame werd aangeboden.

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

 • Gratis water

  Vooral in de zomer ontstaat regelmatig het problemen over gratis water in Franse horeca. Hoe zit dat nou?

Reacties
Reacties

Allesfrans, ook voor:
 • Auvergne-Rhône-Alpes

  De regio Auvergne werd in 2016 samengevoegd met de regio Rhône-Alpes.

 • Energie

  Elektriciteit, olie, gas, kolen, zonne-energie, maar ook water.

 • Onze ervaringen

  Onze ervaringen en projecten. De plannen en hun uitvoering.

 • Werk en inkomen

  Werken in Frankrijk. Wat weten wij erover?

Allesfrans, ook voor:
 • Frankrijk, het land

  Informatie over het land Frankrijk met vooral geografische gegevens.

 • Allier (Bourbonnais)

  Allier is het meest noordelijke van de departementen van de regio Auvergne-Rhône-Alpes.

 • Vakantie in Frankrijk

  Genieten, maar je ook aan de regels houden...

© allez-allier/allesfrans 2008-2019 | SPIP | Plan | Mention |