allesfrans.com
 
BeginpaginaConsumentConsument in FrankrijkGarantie
 
Deze informatie kan verouderd zijn!

Garantie

vrijdag 3 juni 2016 , door Hanjo

Gecontroleerd op donderdag 27 februari 2020

Het is niet gemakkelijk navigeren tussen de verschillende garantievormen. Hoe en wanneer kan op welke garantie aanspraak gemaakt worden?

Het vorige artikel in deze rubriek: Franse brandstofprijzen
Beoordeling:
1 stem
Bezoeken: 565
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Je kunt in Frankrijk als consument bij een professionele verkoper aanspraak maken op drie verschillende garanties:

De wettelijke conformiteitsgarantie

Deze wettelijk verplichte (garantie de conformité) bepaalt dat het artikel overeen moet komen met wat in het contract staat (artikelen L.211-1 tot L.211-4 van de Code de la consommation).
De professionele verkoper moet goederen leveren die conform zijn aan de verkoopovereenkomst. Hij is in beginsel verantwoordelijk voor defecten bij de levering, maar ook ondeugdelijkheden die resulteren uit een slechte verpakking of een onjuiste installatie- of gebruiksaanwijzingen, maar ook voor de plaatsing zelf wanneer dat in het contract werd overeengekomen (L.211-4).
De definitie van "conform" staat in artikel L.211-5 van de Code de la consommation.

De garantietermijn was standaard 2 jaar. Voor goederen aangeschaft na 18 maart 2016 is deze termijn gereduceerd tot 6 maanden voor tweedehands goederen. De bewijslast ligt bij de leverancier, die dus moet bewijzen dat het artikel conform is.

Er gelden drie uitzonderingen (L.211-8):

als de klant op de hoogte was van het gebrek op het moment van aankoop;
als hij het gebrek op het moment van aankoop niet had kunnen negeren;
als het defect resulteert uit door hem zelf geleverde materialen.
De uitvoering van de garantie

De leverancier moet de klant vervanging of reparatie aanbieden, waarbij de keuze van de klant afhangt, tenzij het verschil in kosten tussen beide opties disproportioneel is.
De klant mag de annulering van het contract of een compensatie vragen als het om een groot gebrek gaat en vervanging of reparatie méér dan één maand gaat duren, of er geen andere oplossing is.

Aan de klant mag geen enkele vergoeding worden gevraagd, noch voor verplaatsing of herstel, noch voor het annuleren van de overeenkomst.

De wettelijke garantie tegen verborgen gebreken

Deze wettelijk verplichte garantie des vices cachés staat omschreven in de artikelen 1641 tot 1649 van de Code Civil en beschermt de consument tegen verborgen gebreken van gekochte goederen, die het product ongeschikt maken voor het gebruik waarvoor het bestemd was, of die functionaliteit zodanig verminderen dat de koper het niet zou hebben aangeschaft, of er minder voor zou hebben betaald.
De wettelijke garantie dekt alle kosten van verborgen gebreken.
De verkoper is niet verplicht om zichtbare gebreken, die de koper zelf had kunnen zien, te melden, maar dit is niet het geval voor verborgen gebreken.
De fout moet voorafgaand aan de verkoop zijn ontstaan en het product ongeschikt maken voor het doel waarvoor het bestemd is.

De koper heeft de keuze tussen:

het product terug te geven en zijn geld terug te krijgen;
het product te houden en een deel van de prijs terug te krijgen.
Aanspraak maken op deze garantie moet gebeuren binnen 2 jaar na ontdekking van het verborgen gebrek.

De commerciële garantie

De optionele garantie commerciale (of garantie contractuelle) staat beschreven in de artikelen L.211-15 tot L.211-16-1 van de Code de la consommation. Ze verschilt per verkoper een kan gratis zijn of tegen een vergoeding.
Ze worden omschreven in een contrat de garantie dat de duur, de kosten en andere voorwaarden bepaalt, zoals de wijze van compensatie (teruggave, reparatie, vervanging). Ook moet het enkele artikelen uit de consumentenwet en burgerlijk wetboek aanhalen. Het contract moet aan de klant worden overhandigd.

Deze commerciële garantie kan nooit de wettelijke garanties vervangen; ze is een aanvulling op de wettelijke garanties.

Informatie vooraf en in de verkoopovereenkomst

Vóór de ondertekening van de verkoopovereenkomst heeft de verkoper (volgens artikel L.111-1 van de wet) de verplichting de consument over het bestaan en de voorwaarden van de eerder genoemde wettelijke garanties te informeren. Tegelijkertijd moet hij de klant op de hoogte stellen van het bestaan en de voorwaarden van de commerciële garantie en after-sales service (als deze bestaan).

Ook moet de verkoper de consument hierover in zijn algemene verkoopvoorwaarden informeren (artikel L.133-3).

Een contract dat op een of andere wijze deze wettelijke garanties laat vervallen wordt als ongeschreven beschouwd.

Hoe ga je met garanties om?

Levert een product problemen op, maak dan in eerste instantie aanspraak op de contractuele garantie (indien zij van toepassing is). Anders maak je direct aanspraak op de wettelijke garantie. Lukt het niet om de zaak met een minnelijke schikking op te lossen, dan is de burgerlijke rechtbank (tribunal civil) bevoegd om dit soort geschillen te onderzoeken.

Het INC heeft een brochure uitgegeven met de titel "Comment faire jouer les garanties", waarin je een groot deel van de inhoud van dit artikel terug vindt.

De after-sales service

De reglementering rond de service après-vente maakt onderscheid tussen "prestations gratuites", gratis service die voortvloeit uit de commerciële garantie van de leverancier en "prestations payantes de service après-vente", betaalde service na verkoop.

 

Het vervolg lees je in artikel:

Reacties
 

Allesfrans, ook voor:
 • Een (t)huis in Frankrijk

  Artikelen die betrekking hebben op het zoeken, vinden, kopen en bewonen van een huis in Frankrijk.

 • Verkeer en vervoer

  Afwijkende verkeersregels, autokeuring, invoeren van een auto

 • Franse taal

  Wat wetenswaardigheden over de Franse taal

 • Frankrijk, het land

  Informatie over het land Frankrijk met vooral geografische gegevens.

Allesfrans, ook voor:
 • Overheid

  Wat maakt de Franse overheid zoveel anders.

 • Een (t)huis in Frankrijk

  Artikelen die betrekking hebben op het zoeken, vinden, kopen en bewonen van een huis in Frankrijk.

 • Energie

  Elektriciteit, olie, gas, kolen, zonne-energie, maar ook water.

© allez-allier/allesfrans 2008-2022 | SPIP | Plan | Mention