allesfrans.com

 • Franse Kerst- en Nieuwjaarswensen

  Een aantal Franstalige wensen voor op jouw wenskaart voor een Franstalige relatie.

 • Hoeveel kW heb je nodig om te verwarmen?

  Je kunt niet zomaar een berekening maken, want er zijn veel factoren die meespelen.

 • Je bank vraagt om een TIN of een FIN

  De bank moet tegenwoordig ook een fiscaal identificatenummer bij zijn gegevens opslaan.

 • Zwaar materieel

  Enkele machines en hun accessoires die rond het huis door vaklieden gebruikt kunnen worden.

 • De toevoer in de woning - Boven- en/of ondergronds

  De toevoer in een woning kan zowel bovengronds als ondergronds worden uitgevoerd.

  
BeginpaginaBouwen en verbouwenRegelsBijlages"Plan de masse"

"Plan de masse"

donderdag 14 april 2016 , door Hanjo

Het Franse woord "masse" betekent onder andere "massa", maar ook "geheel". Een "plan de masse" is een architecturale tekening dat een overzicht toont van een project: het gehele plan.

Beoordeling:
1 stem
Bezoeken: 85
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Een plan de masse is een verplichte bijlage bij een melding (déclaration préalable) of een aanvraag voor een bouwvergunning (permis de construire. Het wordt ook gebruikt tijdens het project.

Wat is een plan de masse?

Het is een weergave van bovenaf van een terrein waarop het gehele project staat weergegeven. Het wordt gebruikt om de naleving van lokale verordening (de bestemmingsplannen, PLU of POS) te controleren. De bedoeling is om ermee de lay-out van het huis en zijn bijgebouwen met afmetingen aan te geven, de afmetingen van het terrein en het landschappelijke aspect te visualiseren.

Het moet niet worden verward met de kadastrale kaart. Een plan de masse is een vereenvoudigde kaart die aangrenzende gebouwen, de erfgrens en wegen aangeeft.

Onderdelen van een plan de masse

De afmetingen van het terrein
Het eerste wat je moet doen is de afmetingen van het terrein te bepalen. Je kunt ze zelf opmeten, misschien heb je een kaart van een landmeter plan of je zoekt de informatie op het kadastraal plan. Daarvan uitgaande kun je de contouren van het terrein trekken.

Ligging van het huis
Geef vervolgens de plaats van het huis op het terrein aan. Het moet duidelijk worden gemarkeerd, ofwel met een kleur of met een raster om aan te geven aan dat is wat zal worden gebouwd.

Markeringen
Je zult ook een dwarsdoorsnede (PCMI3[1]) moeten maken van het grondvlak waarvan je de plaats op de plan de masse moet markeren, evenals die van de gevels (PCMI4[2]). Ook moet je aangeven waar het noorden is.

Dan ga je verder met het aangeven van de omheining, het terras, een zwembad, het tuinhek, de poort. Ook de paden moeten worden aangegeven en de aard ervan (materiële). Verder geef je aan waar gras ligt, hagen en bomen staan, geplant bloembedden liggen, enz.

Vergeet niet dat je vaak twee plannen nodig hebt: één om de bestaande situatie weer te geven en een tweede voor het project.
Vergeet ook niet om de schaal aan te geven!
 

Een voorbeeld van een plan de masse
Een voorbeeld van een plan de masse

Voetnoten:

[1Bijlage 3 van een Permis de Construire pour une Maison Individuelle - dwarsdoorsnede grondoppervlak

[2Bijlage 4 van een Permis de Construire pour une Maison Individuelle - gevelaaanzicht

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
Reacties

Allesfrans, ook voor:
 • Werk en inkomen

  Werken in Frankrijk. Wat weten wij erover?

 • Allier (Bourbonnais)

  Allier is het meest noordelijke van de departementen van de regio Auvergne-Rhône-Alpes.

 • Overheid

  Wat maakt de Franse overheid zoveel anders.

 • Energie

  Elektriciteit, olie, gas, kolen, zonne-energie, maar ook water.

Allesfrans, ook voor:
 • Verkeer en vervoer

  Afwijkende verkeersregels, autokeuring, invoeren van een auto

 • Justitie, wetten en regels

  Artikelen over de Franse justitie, wetten en regelgeving.

 • Belastingen

  Met welke Franse belastingen heb je te maken en met welke in je vaderland.

© allez-allier/allesfrans 2008-2019 | SPIP | Plan | Mention |