allesfrans.com

 • Een "BAU" is een vluchtstrook

  Het begin van een lijst van woorden en uitdrukkingen die je onderweg in Frankrijk tegenkomt.

 • Lokale belastingen in termijnen betalen

  Om de kosten te spreiden, kun je bepaalde belastingen in maandelijks termijnen betalen.

 • Kortingen op de belasting hebben hun limiet

  De meeste fiscale voordelen die je elk jaar voor de berekening van de inkomstenbelasting mag opvoeren, zijn gelimiteerd.

 • Je bank vraagt om een TIN of een FIN

  De bank moet tegenwoordig ook een fiscaal identificatenummer bij zijn gegevens opslaan.

 • Bemiddelaar voor bankzaken

  Als je er niet in geslaagd bent om een geschil met jouw bank alleen op te lossen, is een beroep op de bankbemiddelaar een snelle en gratis manier om te proberen dit geschil in der minne te  (...)

  
BeginpaginaEen (t)huis in FrankrijkWonenWonen en burenBornage: het afbakenen van een terrein

Bornage: het afbakenen van een terrein

donderdag 28 april 2016 , door Hanjo

"Bornage" is het afbakenen van twee aangrenzende particuliere gebieden. De afbakening is niet nodig, tenzij een buurman erom vraagt. Het kan dan in der minne worden overeengekomen of, als geen overeenstemming kan worden verkregen, worden vastgesteld door de rechter.

Beoordeling:
1 stem
Bezoeken: 248
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

"Bornage" is dus de grenzen van twee aangrenzende eigendommen aangeven.

De operatie wordt uitgevoerd door middel van fysieke punten genaamd "bornes" (bakens, zoals stenen, paaltjes, vlaggetjes, ...).

Het bovenstaande is niet van toepassing op een afscheiding tussen particuliere grond en grond in het publieke domein: in dit geval is een specifieke procedure van toepassing.

Initiatief

Als niemand erom verzoekt, is de bornage niet verplicht.

Als één van de eigenaren van de aangrenzende gronden daarom verzoekt en er niet al een grens is vastgesteld, moet de bornage worden uitgevoerd.

De grens kan dan worden vastgesteld:

in der minne tussen buren;
of door een rechtbank bij het ontbreken van overeenstemming.

Minnelijke afbakening (bornage amiable)

De grens kan in der minne worden vastgesteld als alle eigenaren van de aangrenzende gronden het ermee eens zijn. De Franse wetgeving legt geen speciale formaliteiten op voor het vastleggen van minnelijke afbakening.

Toch is het in de praktijk beter dit laten doen door een (door de partijen gekozen) deskundige landmeter (géomètre-expert).

De overeenkomst tussen de partijen wordt gematerialiseerd door de ondertekening van een verslag van de expert. Dit document, dat de scheidende grenzen van elke kavel beschrijft, moet worden ondertekend door alle partijen.

Dit door de partijen ondertekend "procès-verbal" legt het volgende definitief vast:

de contenances (oppervlakte) van de percelen,
en hun limites (grenzen).
 

De bornage formaliseert de grenzen en maakt deze bindend voor de partijen die ze daarna niet kunnen betwisten of via de rechter kunnen laten herbepalen.

Het opnemen van het procès-verbal de bornage bij de dienst hypotheken (service des hypothèques) is optioneel.

Gerechtelijke afbakening (bornage judiciaire)

Bij het ontbreken van overeenstemming kan iedere eigenaar zijn buurman tot een bornage van zijn gebied dwingen door het inschakelen van de rechter.

De rechterlijke toetsing moet worden ingediend bij het tribunal d’instance van de plaats van het terrein.

Deze actie is mogelijk op elk gewenst moment, zonder enige verjaringstermijn.

Het verzoek is niet ontvankelijk wanneer een eerdere afbakening in de vereiste vorm werd bereikt.

De rechtbank wijst een géomètre-expert aan om de precieze scheidslijn tussen de twee terreinen te bepalen en zodra deze de grenzen heeft bepaalt, doet de rechter een oordeel. Dit besluit wordt vervolgens aan de partijen voorgelegd.

De registratie van de bornage judiciaire is optioneel.

Kosten

Bij zowel een minnelijke als een gerechtelijke afbakening worden de kosten tussen de eigenaren van de aangrenzende gronden gedeeld.

Het bedrag is afhankelijk van de tarieven van de deskundige en de complexiteit van de afbakening.

Portfolio:

Beweeg je muis over een afbeelding voor een omschrijving. Klik op de afbeelding om hem te vergroten.

Een "plan de bornage"

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

 • De erfafscheiding

  Heb je een huis of terrein, dan heb je buren. Dat kunnen personen zijn, dieren op een weiland, of de akker van een boer.

Reacties
Reacties

Allesfrans, ook voor:
 • Tuinrecepten

  AllesFrans, ook voor tuinrecepten: recepten voor en uit de tuin.

 • Franse taal

  Wat wetenswaardigheden over de Franse taal

 • Energie

  Elektriciteit, olie, gas, kolen, zonne-energie, maar ook water.

 • Nieuws

  Enkele subrubrieken met nieuwsberichten.

Allesfrans, ook voor:
 • Diensten

  Verschillende soorten dienstverlening.

 • Verzekeringen

  Waar wijkt een Franse verzekering af van de Nederlandse...

 • Franse samenleving

  We helpen je de Fransen wat beter leren begrijpen.

© allez-allier/allesfrans 2008-2019 | SPIP | Plan | Mention |