allesfrans.com

 • Een "BAU" is een vluchtstrook

  Het begin van een lijst van woorden en uitdrukkingen die je onderweg in Frankrijk tegenkomt.

 • Lokale belastingen in termijnen betalen

  Om de kosten te spreiden, kun je bepaalde belastingen in maandelijks termijnen betalen.

 • Kortingen op de belasting hebben hun limiet

  De meeste fiscale voordelen die je elk jaar voor de berekening van de inkomstenbelasting mag opvoeren, zijn gelimiteerd.

 • Bemiddelaar voor bankzaken

  Als je er niet in geslaagd bent om een geschil met jouw bank alleen op te lossen, is een beroep op de bankbemiddelaar een snelle en gratis manier om te proberen dit geschil in der minne te  (...)

 • Brief bemiddelaar bankzaken

  Hoe stel je een brief op aan de bemiddelaar in verband met een geschil met de bank.

  
BeginpaginaBouwen en verbouwenIsolatie en ventilatieVocht in huis

Vocht in huis

zaterdag 28 mei 2016 , door Hanjo

Vloeibaar, bevroren of als damp is water is een bron van problemen voor een huis. Het vindt zijn weg op alle mogelijke manieren en veroorzaakt zichtbare en onzichtbare schade. Meestal kunnen pas achteraf maatregelen worden genomen.

Het vorige artikel in deze rubriek: Ventilatie, hoeveel moet een systeem kunnen leveren?
Beoordeling:
Bezoeken: 144
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Vocht kan het hele huis aanvallen, van kelder tot zolder. Metselwerk, houten lambrisering, wandbekleding, textiel ... niets is ertegen bestand.
Naast deze schade aan het gebouw heeft het ook gevolgen voor de gezondheid door de groei van schimmels en zwammen.

Er zijn verschillende structurele (opstijgend vocht, condensatie) en incidentele (lekkage) oorzaken aan te wijzen. En soms is sprake van een combinatie van meerdere factoren die dezelfde visuele effecten veroorzaken.

Condens

De strijd tegen condens

Lucht bevat een variabele hoeveelheid waterdamp die afhankelijk is van de temperatuur en de activiteiten van de bewoners: koken, ademhaling, gebruik van warm water, ... In contact met koude oppervlakken (zoals een geïsoleerde buitenmuur) condenseert de damp en worden druppeltjes afgezet: het dauwpunt wordt bereikt. Het is vaak gerelateerd aan onvoldoende ventilatie wordt versterkt door grote temperatuurverschillen binnen en buiten het huis.
Het effect wordt versterkt door het gebruik van draagbare kachels op propaan- of butaangas. Maar ook het ’s nachts verlagen van de temperatuur van de verwarming speelt mee, want koude lucht condenseert sneller dan warme lucht.

Condensatie is het sterkst in de herfst en winter, wanneer de met vocht verzadigde lucht binnen in contact komt met koude oppervlakken. Een te goede isolatie in combinatie met een slechte ventilatie versterkt dit fenomeen.

 1. Bij een slechte ventilatie kan de condensatie een wand beschadigen en in het metselwerk dringen.
 2. De installatie van een mechanische ventilatie zorgt voor het ventileren van een kamer. Samen met een interne thermische isolatie wordt het "koude muur effect" tegengegaan en zal de condensatie verminderen.
 3. In sommige gevallen treedt ook het probleem van optrekkend vocht (remontée capillaire of humidité ascensionnelle) op. De plaatsing van een voorzetwand kan dan een oplossing zijn, mits deze ook wordt geventileerd. Maar voor het oplossen van het probleem van optrekkend vocht bestaan meet geschikte technieken.

Infiltratie

Bestrijding van infiltratie

Van buitenaf zijn de problemen meestal gerelateerd aan het weer. Onder invloed van regen of sneeuw kan zowel verticaal als horizontaal vocht binnendringen op zwakke plekken (barsten, scheuren, poreuze materialen) in buitenzijde van het huis.
In de dakbedekking zijn vooral de afdichtingen van nokpannen en hoekkepers slabben, aansluitingen rond schoorstenen de boosdoeners. Maar ook een lekkende of verstopte goot kan de oorzaak van infiltratie zijn. Water neemt genoegen met de kleinste kieren en impregneert materialen.

Vocht kan rampzalige gevolgen hebben

Door langdurige inwerking van vocht wordt hout blootgesteld aan aanvallen van vernietigende schimmels (met inbegrip van het gevreesde houtrot), larven en houtetende insecten. Water dat langs gevels druipt, sijpelt door kieren die door bewegingen van de grond ontstaan, door poreuze coatings, defecte voegen van metselwerk en door raamkozijnen. Het weglopende water kan ook zijn weg zoeken op vensterbanken en infiltreren in zwakke plekken in het metselwerk.

Infiltratie kan ook intern optreden door een breuk in een pijpleiding, door een lek dat ontstaat door veroudering van een verbinding of bijvoorbeeld door een wasmachine. Dit soort incidenten gebeurt vaak onopgemerkt en wordt alleen onthuld door de gevolgen.

(1) Dakwerk

Krachtige wind, regen, sneeuw, ijs en mossen stellen de dakbedekking danig op de proef, waardoor regelmatig worden gecontroleerd. Een gebarsten, gebroken of verplaatste dakpan of een verouderd dakterras zijn een bron van infiltratie.
De slabben van een schoorsteen, de omlijsting van een dakraam of dakgoten moeten regelmatig worden schoongemaakt. Het regenwater moet snel kunnen worden afgevoerd.

Ook de dakramen zelf kunnen problemen veroorzaken. Door veroudering (van houten modellen) van het frame, gebrek aan onderhoud van de omlijsting (kappen en slabben) kan water blijven staan. Na iedere winter moeten ze worden gecontroleerd.

(2) Schrijnwerk

De verankering portieken of pergola’s kan een bron van infiltratieproblemen zijn.
Ramen met enkele beglazing hebben last van condensatie waardoor het raam en alles er om heen verslechtert.
Bij dubbele beglazing kan geen of slechte ventilatie dezelfde aandoeningen veroorzaken.

(3) Gevels

Aan de bekleding van gevels kunnen allerlei schade optreden. Er kunnen blaren, scheuren of afscheidingen optreden. Microscheurtjes veroorzaakt door het te snel opdrogen van de pleisterlaag of werking van de muren bij de verbinding van twee verschillende materialen of na structurele bewegingen kan sleuven (tussen 0,2 en 2 mm) opleveren.

(4) Terras en kelder

Gebrek aan voldoende afloop om regenwater af te voeren is een bron van infiltraties in zowel de kamer op hetzelfde niveau als in de kelder. De ondergrondse muren (kelder, garage) die in direct contact met de aarde zijn leveren vochtproblemen met opstijgend vocht. Het op de juiste wijze aanbrengen van een waterdicht membraan lost deze aandoeningen meestal op.

(5) Dakterras

De meeste problemen met het afdichten van platte daken worden veroorzaakt door een niet goed aangebrachte waterdichte coating of door scheuren.

Optrekkend vocht

Strijd tegen optrekkend vocht

Het fenomeen van optrekkend vocht is een van de meest destructieve ziektes van een gebouw. Het is het resultaat van een direct contact van ondergrondse muren met water in de bodem. Het impregneert het metselwerk over de gehele dikte en klimt door een natuurlijke capillariteit om daarna te verdampen in de open lucht. De stijging is evenredig met het watergehalte van de bodem, de porositeit en de dichtheid van het bouwmateriaal.

Oude gebouwen zijn gevoeliger voor vocht

De capillaire opstijging komt vooral voor bij gebouwen van voor 1960, gebouwd zonder waterafdichting. Maar ook veranderingen in het milieu of ondeugdelijke renovaties kunnen een oorzaak zijn.

Moderne bouwwerken zijn in principe beschermd door de norm NF P 10.202 (de vroegere DTU 20.1), die sinds januari 1961 capillaire bescherming vereist, maar deze norm is niet immuun voor slechte praktijken of uitvoering.

Het probleem van opstijgend vocht is gewoonlijk gemakkelijk te herkennen omdat het invloed heeft op alle wanden in contact met de grond. Het effect stopt in het algemeen op een hoogte tussen 0,80 en 1,50 m boven de grond, maar in extreme gevallen kan het tot de eerste etage doorwerken.

Opvallende kenmerken

Aan de buitenzijde van gevelwanden is over een grote lengte een afscheiding te zien. Binnen zijn kringen in lagere delen van de muren zichtbaar. Afbladderende verf, loslatende coatings, sponzig wordend hout en het oxideren van metalen delen zijn kenmerken, evenals de vorming van mossen, een aanhoudende geur en zwartachtige sporen. Wanneer ze kunnen blijven groeien, veranderen ze in vezelige massa’s die micro-organismen bevatten die allergieën kunnen oproepen of astma verergeren.
Ook wordt de veiligheid van de constructie ernstig in twijfel getrokken. De aanwezigheid van hygroscopische zouten (uit vocht in de lucht) in het metselwerk bevordert de vorming van salpeter. Deze witachtige afzettingen kunnen leiden tot de barsten in metselwerk.

(1) Bodemvocht in het metselwerk

Het vocht in de grond trekt in poreus metselwerk. De hoogte van de natte zone in de wand hangt af van de snelheid van de stijging en de verdampingstijd van het water. Dit gebeurt altijd aan de kant van de warmere wand.

(2) Gevel coating accentueert de verdamping binnen

Wanneer een gevel wordt bepleisterd kan de verdamping van vocht in de verwarmde binnenruimte toenemen.

(3) Waterdichte coating aan beide zijden: verslechterende muren

De combinatie van een gepleisterde gips gevel en een waterdichte coating in de kamer heeft een schadelijk effect en vergroot het risico dat het optrekken van vohct zich uitbreid tot de etage van het huis.

(4) Plaats een voorzetwand

Na de behandeling van vocht en lekkages is de meest economische oplossing de plaatsing van een voorzetwand. De ontstane tussenruimte kan van buitenaf worden geventileerd en binnenshuis (met ventilatie-openingen in de voorzetwand).

Optrekkend vocht: 11 versterkende factoren

Oude gebouwen

Verzakkingen veroorzaakt door trillingen van het verkeer.
Verhoogde grondwaterspiegel na het verwijderen van sloten bij stedelijke ontwikkeling.
Extra druk op de fundering door toevoeging van een woonlaag (barsten, scheuren).
Tuinophoging tegen poreuze delen van wanden.
Het gebruik van afsluitende verven en coatings (niet-microporeus) die vocht in het metselwerk vast houdt.
Beplanting tegen een buitenmuur waardoor deze niet meer door zonnestralen droogt.
 

Moderne woningen

Huis gebouwd op moerasgrond of in een overstromingszone.
Het negeren van een hoge grondwaterspiegel.
Afwezigheid van een waterdichte scheiding in de fundering (niet of onjuist aangebracht).
Herhaaldelijk overlopen van ondermaatse afvoer.
Ontbreken van een isolatielaag met PVC-folie tegen optrekkend vocht.

Actie

Het belang van een diagnose

Bij het uitvoeren van diagnose van een huis zijn veel symptomen door een vakman met het blote oog identificeerbaar. Maar voor een objectieve expertise zal hij metingen en analyses moeten uitvoeren. De controle wordt uitgevoerd van de kelder tot de zolder met behulp van diverse apparaten.

Bovendien kunnen monsters worden genomen en ter plekke worden geanalyseerd met behulp van een mobiel laboratorium. Naar aanleiding van dit onderzoek levert de expert een volledig rapport over zijn onderzoek en analyse, waarbij hij de risico’s voor het gebouw en de bewoners aangeeft, maar ook een passende behandeling voorstelt.

Sommige technische expertise bedrijven zijn beëdigd en bieden alle waarborgen van onafhankelijkheid.

Wat te doen bij vochtproblemen

Laat een goede diagnose uitvoeren voor iets ondernomen wordt en laat alle werkzaamheden door vakmensen uitvoeren. Er zijn allerlei middeltjes op de markt, maar bij een onjuist gebruik kan de remedie erger zijn dan de kwaal!

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
Reacties

Huidige bezoekers: 50

In deze rubriek

De meest zuinige en meest ecologische verwarming is die welke niet wordt gebruikt. Het eerste wat je moet doen is de isolatie van te optimaliseren. Daarna kun je bepalen wat de meest geschikte verwarming is. Goede isolatie helpt de uitstoot van verontreinigende stoffen te verlagen en verhoogt de waarde van je huis.


Allesfrans, ook voor:
 • Allier (Bourbonnais)

  Allier is het meest noordelijke van de departementen van de regio Auvergne-Rhône-Alpes.

 • Een (t)huis in Frankrijk

  Artikelen die betrekking hebben op het zoeken, vinden, kopen en bewonen van een huis in Frankrijk.

 • Auvergne-Rhône-Alpes

  De regio Auvergne werd in 2016 samengevoegd met de regio Rhône-Alpes.

 • Allier Toeristisch

  Toeristische informatie van in en rond de Franse Allier.

Allesfrans, ook voor:
 • Vakantie in Frankrijk

  Genieten, maar je ook aan de regels houden...

 • Franse samenleving

  We helpen je de Fransen wat beter leren begrijpen.

 • Franse taal

  Wat wetenswaardigheden over de Franse taal

© allez-allier/allesfrans 2008-2019 | SPIP | Plan | Mention |