allesfrans.com

 • Hervorming werkloosheidsverzekering

  Het laatste grote project van de Franse regering voor de zomervakantie is de hervorming van de werkloosheidsverzekering.

 • Een "BAU" is een vluchtstrook

  Het begin van een lijst van woorden en uitdrukkingen die je onderweg in Frankrijk tegenkomt.

 • Lokale belastingen in termijnen betalen

  Om de kosten te spreiden, kun je bepaalde belastingen in maandelijks termijnen betalen.

 • Hervorming werkloosheidsverzekering

  Het laatste grote project van de Franse regering voor de zomervakantie is de hervorming van de werkloosheidsverzekering.

 • Een "BAU" is een vluchtstrook

  Het begin van een lijst van woorden en uitdrukkingen die je onderweg in Frankrijk tegenkomt.

  
BeginpaginaMedischAlgemeenDMP: Medisch dossier: dossier médical partagé

DMP: Medisch dossier: dossier médical partagé

maandag 18 juli 2016 , door Hanjo

Bewerkt op donderdag 8 november 2018

Preventie, gezondheid, controle van de vaccinatie, medisch biologie status ...
Dit zijn de sleutelwoorden van een decreet[1] om de inhoud van het gedeelde medisch dossier (DMP) weer te geven als gevolg van de wet van 26 januari 2016 op de modernisering van het stelsel van gezondheidszorg.

Het vorige artikel in deze rubriek: DMP: Digitaal medisch dossier - vraag en antwoord
Beoordeling:
Bezoeken: 91
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Een DMP is een digitaal medisch dossier bedoeld om preventie, kwaliteit, continuïteit en gecoördineerd beheer van de patiëntenzorg te promoten. Het kan worden gemaakt voor elke begunstigde van de zorgverzekering. Wel is daar de toestemming van de begunstigde of zijn wettelijke vertegenwoordiger voor nodig.

Het dossier kan worden geopend door:

de patiënt zelf;
elke zorgverlener of personen die werken onder de verantwoordelijkheid van de zorgverlener;
personen die de opvang van patiënten in zorginstellingen verzorgen, medische laboratoria, sociale diensten en gezondheidsdiensten;
de agenten van de ziektekostenverzekering.

Het dossier is is elektronisch toegankelijk voor professionals in de gezondheidszorg via een bepaalde website of via bepaalde software. Het is ook elektronisch toegankelijk voor de eigenaar. Het bevat met name de gegevens over:

de identiteit en identificatie van de houder;
preventie, gezondheid en sociale en medische sociale steun die beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg menen te moeten delen (als coördinatie, kwaliteit en de continuïteit van de zorg, met inbegrip van noodmaatregelen, met name de vaccinatiestatus, medische samenvattingen, notulen van de medische biologie, medische beeldvormingsonderzoek, diagnostische en therapeutische procedures, en voorgeschreven behandelingen);
het verstrekken van geneesmiddelen;
de donatie van organen of weefsels;
richtlijnen;
de identiteit en de contactgegevens van een vertrouwenspersoon;
de identiteit en de contactgegevens van familieleden van de houder waar in geval van nood contact mee moet worden opgenomen;
de identiteit en de contactgegevens van de behandelend arts.

De patient zelf wordt geïnformeerd over het bestaan van een DMP maar onder andere ook over hoe hij het kan vernietigen. De eigenaar kan op elk moment besluiten om zijn dossier te sluiten. Het is dan niet meer toegankelijk, maar de feitelijke vernietiging zal pas na tien jaar gebeuren.

Dit is de Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés die alle technische en organisatorische procedures voor de toepassing van de bepalingen van dit decreet moet definiëren.

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
Reacties

Allesfrans, ook voor:
 • Bouwen en verbouwen

  Alles over het bouwen en verbouwen van jouw huis in Frankrijk en hulp met de benamingen.

 • Auvergne-Rhône-Alpes

  De regio Auvergne werd in 2016 samengevoegd met de regio Rhône-Alpes.

 • Allier Toeristisch

  Toeristische informatie van in en rond de Franse Allier.

 • Allier (Bourbonnais)

  Allier is het meest noordelijke van de departementen van de regio Auvergne-Rhône-Alpes.

Allesfrans, ook voor:
 • Franse taal

  Wat wetenswaardigheden over de Franse taal

 • Een (t)huis in Frankrijk

  Artikelen die betrekking hebben op het zoeken, vinden, kopen en bewonen van een huis in Frankrijk.

 • Onze ervaringen

  Onze ervaringen en projecten. De plannen en hun uitvoering.

© allez-allier/allesfrans 2008-2019 | SPIP | Plan | Mention |