allesfrans.com
 
BeginpaginaMedischAlgemeenDMP: Medisch dossier: dossier médical partagé
 
Deze informatie kan verouderd zijn!

DMP: Medisch dossier: dossier médical partagé

maandag 18 juli 2016 , door Hanjo

Bewerkt op donderdag 8 november 2018

Preventie, gezondheid, controle van de vaccinatie, medisch biologie status ...
Dit zijn de sleutelwoorden van een decreet[1] om de inhoud van het gedeelde medisch dossier (DMP) weer te geven als gevolg van de wet van 26 januari 2016 op de modernisering van het stelsel van gezondheidszorg.

Het vorige artikel in deze rubriek: DMP: Digitaal medisch dossier - vraag en antwoord
Beoordeling:
Bezoeken: 159
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Een DMP is een digitaal medisch dossier bedoeld om preventie, kwaliteit, continuïteit en gecoördineerd beheer van de patiëntenzorg te promoten. Het kan worden gemaakt voor elke begunstigde van de zorgverzekering. Wel is daar de toestemming van de begunstigde of zijn wettelijke vertegenwoordiger voor nodig.

Het dossier kan worden geopend door:

de patiënt zelf;
elke zorgverlener of personen die werken onder de verantwoordelijkheid van de zorgverlener;
personen die de opvang van patiënten in zorginstellingen verzorgen, medische laboratoria, sociale diensten en gezondheidsdiensten;
de agenten van de ziektekostenverzekering.

Het dossier is is elektronisch toegankelijk voor professionals in de gezondheidszorg via een bepaalde website of via bepaalde software. Het is ook elektronisch toegankelijk voor de eigenaar. Het bevat met name de gegevens over:

de identiteit en identificatie van de houder;
preventie, gezondheid en sociale en medische sociale steun die beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg menen te moeten delen (als coördinatie, kwaliteit en de continuïteit van de zorg, met inbegrip van noodmaatregelen, met name de vaccinatiestatus, medische samenvattingen, notulen van de medische biologie, medische beeldvormingsonderzoek, diagnostische en therapeutische procedures, en voorgeschreven behandelingen);
het verstrekken van geneesmiddelen;
de donatie van organen of weefsels;
richtlijnen;
de identiteit en de contactgegevens van een vertrouwenspersoon;
de identiteit en de contactgegevens van familieleden van de houder waar in geval van nood contact mee moet worden opgenomen;
de identiteit en de contactgegevens van de behandelend arts.

De patient zelf wordt geïnformeerd over het bestaan van een DMP maar onder andere ook over hoe hij het kan vernietigen. De eigenaar kan op elk moment besluiten om zijn dossier te sluiten. Het is dan niet meer toegankelijk, maar de feitelijke vernietiging zal pas na tien jaar gebeuren.

Dit is de Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés die alle technische en organisatorische procedures voor de toepassing van de bepalingen van dit decreet moet definiëren.

 

Lees ook:

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
 

Allesfrans, ook voor:
 • Verzekeringen

  Waar wijkt een Franse verzekering af van de Nederlandse...

 • Energie

  Elektriciteit, olie, gas, kolen, zonne-energie, maar ook water.

 • Reizen naar/door Frankrijk

  Genieten, maar je ook aan de regels houden...

 • Verkeer en vervoer

  Afwijkende verkeersregels, autokeuring, invoeren van een auto

Allesfrans, ook voor:
 • Belastingen

  Met welke Franse belastingen heb je te maken en met welke in je vaderland.

 • Franse taal

  Wat wetenswaardigheden over de Franse taal

 • Energie

  Elektriciteit, olie, gas, kolen, zonne-energie, maar ook water.

© allez-allier/allesfrans 2008-2021 | SPIP | Plan | Mention