allesfrans.com
 
BeginpaginaFranse samenlevingTradities en symbolenBelangrijkste Franse onderscheidingen
 
Deze informatie kan verouderd zijn!

Belangrijkste Franse onderscheidingen

maandag 26 augustus 2019 , door Hanjo

Bewerkt op vrijdag 1 mei 2020

Naast het Legioen van Eer is er de eind 1963 ingestelde Nationale Orde van Verdienste. Deze Nationale Orde van Verdienste wordt verleend voor "belangrijke verdiensten" (mérites distingués), terwijl het Legioen van Eer de "eminente verdiensten" beloont. De Nationale Orde van Verdienste is minder in aanzien dan het Legioen van Eer.

Het vorige artikel in deze rubriek: Augustus is vakantiemaand
Beoordeling:
Bezoeken: 339
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Frankrijk kent twee belangrijke officiële nationale onderscheidingen.

Le Légion d’Honneur

Het Legioen van Eer

L’Ordre Nationale du Mérité

Nationale Orde van Verdienste

Beide onderscheidingen kennen 3 graden (grades) en 2 "broeders" (dignités), respectievelijk chevalier, officier of commandeur en grand-officier of grand-croix.

Om beide orden exclusief te houden worden driejaarlijkse quota vastgesteld. De aantallen benoemingen zijn afhankelijk van de omvang van de Franse bevolking en het aantal leden van de twee orden. Je moet veertig jaar oud zijn. Er kunnen niet meer dan 75 grootkruisen zijn. Tussen een benoeming en een bevordering moet een bepaalde periode verlopen en iedere Fransman (met uitzondering van de president en de eerste minister) moet chevalier (ridder) zijn voordat hij of zij, wegens "nieuwe eminente verdiensten voor Frankrijk", voor bevordering tot officier in aanmerking komt. Om tot commandeur bevorderd te worden moet weer een periode met opnieuw wegens "nieuwe eminente verdiensten voor Frankrijk" verlopen.

De wet maakt een uitzondering voor stervende personen die hun benoeming anders niet zouden meemaken, nominaties wegens moed en benoemingen van buitenlanders.

Regels

Voor de benoemingen gelden strenge regels. Parlementsleden en rechters kunnen het Legioen van Eer tijdens hun ambtsperiode niet ontvangen. Rechters kunnen daarom bij hun afscheid worden gedecoreerd met een hogere graad dan normaal is toegestaan. Zij hebben immers de tussentijdse bevorderingen gemist. Uiteraard kan een parlementslid wel worden gedecoreerd voor moed wanneer hij in een oorlog vecht. Ministers mogen hun accountants niet voordragen.

Buitenlanders worden geen lid van het Legioen van Eer maar ze kunnen wel worden onderscheiden met het Legioen van Eer.

Hieronder vind je wat meer informatie over beide onderscheidingen.

Légion d’honneur

De orde heeft als devies Illustrer l’esprit civique français, le sens de l’intérêt général. Het is de hoogste en belangrijkste Franse onderscheiding.

Légion d’honneur

Het Legioen van Eer heeft altijd een sterk militair karakter gehad. In vredestijd wordt de helft van de quota aan de strijdkrachten toebedeeld. Brandweerlieden, politiepersoneel, priesters en predikanten, hogere ambtenaren en volksvertegenwoordigers worden ook vaak gedecoreerd.

Voor de Franse premier gelden bijzondere regelingen. Hij of zij wordt drie maanden na de ambtsaanvaarding gedecoreerd met het commandeurskruis van de Nationale Orde van Verdienste. Een premier van Frankrijk is na twee jaar in dat ambt grootofficier in het Legioen van Eer.

Geschiedenis

In februari 1802 liet eerste consul Napoleon het idee van een nieuwe onderscheiding voor het eerst vallen. Hij betreurde de opheffing van de Orde van de Heilige Lodewijk en merkte op dat "de Fransen van gelijkheid en van onderscheidingen evenveel houden". De versierselen zouden "of men het wil of niet respect afdwingen".

Het erelegioen werd op 19 mei 1802 als nationaal instituut en organisatie ingesteld door Napoleon Bonaparte, eerste consul van Frankrijk. Het legioen was niet bedoeld als ridderorde. Het erelegioen kreeg de vorm van een naar een Romeins legioen gevormde eenheid waarin de graden commandoposten waren. Aan de functies was een "eresoldij" verbonden die bij de hoogste graden bijzonder hoog was. Al snel kreeg het erelegioen wel alle kenmerken van een ridderorde van het Franse keizerrijk. De orde is door zijn democratische karakter het voorbeeld geweest voor de napoleontische orden zoals die in heel Europa door de Bonapartes werden gesticht.

De naam Legion d’honneur werd ontleend aan een Romeins instituut, het Legio honoratorum conscripta. Ook de adelaars en de zestien cohorten waren door de Romeinen geïnspireerd.

Ordre nationale du Mérite

De orde heeft als devies Encourager les forces vives du pays.

Pour le Mérite

De onderscheiding Pour le Mérite werd in 1740 gecreëerd door Frederik de Grote (1712-1786). De militaire versie bestond tot 1918, de burgerlijke bestaat nog steeds. In het Engels wordt ze The Blue Max genoemd. Ook in Duitsland heeft de bijnaam "Der Blaue Max" ingang gevonden.

Na de oorlog met Maria Theresia van Oostenrijk stelde Frederik de Grote deze ridderorde in die is voortgekomen uit de Ordre de la Générosité. Hij besloot de nieuwe onderscheiding toe te kennen aan verdienstelijke personen.

In het verleden waren ridderorden ook aan vooraanstaande edellieden toegekend als politiek eerbetoon. Pruisen kende in 1740 ook de “Hoge Orde van de Zwarte Adelaar”, maar die onderscheiding was alleen voor vorsten, prinsen en generaals bestemd. De Orde Pour le Mérite had een meer democratisch karakter, al was het toekennen aan een dappere onderofficier ondenkbaar.

Het juweel van de orde is een lichtblauw geëmailleerd kruis met gouden opschrift en ongekroonde gouden adelaars tussen de armen. Het kruis werd aan een zwart lint met twee zilveren strepen om de hals of op de revers gedragen.

Frederik was niet zuinig met het toekennen van dit eerbewijs. Zijn vriend Voltaire was een van de eersten die hem mocht dragen, maar na een ruzie werd hem gevraagd om het ereteken terug te sturen. Ook leden van de hofhouding en geleerden werden met de onderscheiding vereerd.

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
 

Allesfrans, ook voor:
 • Belastingen

  Met welke Franse belastingen heb je te maken en met welke in je vaderland.

 • Franse taal

  Wat wetenswaardigheden over de Franse taal

 • Tuinrecepten

  AllesFrans, ook voor tuinrecepten: recepten voor en uit de tuin.

 • Verzekeringen

  Waar wijkt een Franse verzekering af van de Nederlandse...

Allesfrans, ook voor:
 • Diensten

  Verschillende soorten dienstverlening.

 • Geld en bank

  Hoe betaal je in Frankrijk je rekeningen?

 • Een (t)huis in Frankrijk

  Artikelen die betrekking hebben op het zoeken, vinden, kopen en bewonen van een huis in Frankrijk.

© allez-allier/allesfrans 2008-2022 | SPIP | Plan | Mention