allesfrans.com

 • Je bank vraagt om een TIN of een FIN

  De bank moet tegenwoordig ook een fiscaal identificatenummer bij zijn gegevens opslaan.

 • Bemiddelaar voor bankzaken

  Als je er niet in geslaagd bent om een geschil met jouw bank alleen op te lossen, is een beroep op de bankbemiddelaar een snelle en gratis manier om te proberen dit geschil in der minne te  (...)

 • Een bedrag in het Frans uitschrijven

  Dit hulpprogramma zet een bedrag in cijfers om in Franse woorden. Je kunt het onder andere gebruiken voor het uitschrijven van een cheque.

 • Je bank vraagt om een TIN of een FIN

  De bank moet tegenwoordig ook een fiscaal identificatenummer bij zijn gegevens opslaan.

 • Een "BAU" is een vluchtstrook

  Het begin van een lijst van woorden en uitdrukkingen die je onderweg in Frankrijk tegenkomt.

  
BeginpaginaWerk en inkomenLoondienst en uitkeringBetaling loon

Betaling loon

dinsdag 16 augustus 2016 , door Hanjo

Iedereen heeft een mening over de regelgeving rond de uitbetaling van salarissen. Werkgevers zouden tot de 5e van de volgende maand de tijd hebben om het loon uit te betalen, anderen spreken over de 8e en zelfs tot de 15e.

Het vorige artikel in deze rubriek: Arbeidspremies
Beoordeling:
Bezoeken: 265
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

De werkelijkheid is heel verrassend, want de Franse arbeidswetgeving vermeldt geen datum voor de betaling van de lonen. Wat de wet wel aangeeft, is dat de lonen maandelijks op een vaste datum moeten worden betaald! Met andere woorden, heeft een werkgever het loon op de gebruikelijke datum niet uitbetaald, dan is hij hij in overtreding en hebben zijn werknemers recht op schadevergoeding (na een ietwat ingewikkelde procedure).

De Franse wetgeving houdt gewoon rekening met de situatie van de werknemers. Ze betalen leningen, belastingen, verzekeringen, vergoedingen, enz. Omdat dit soort betalingen vaak via een automatische incasso verlopen, is het voor de werknemer belangrijk dat hij op de salarisbetaling op vaste data kan rekenen. Meestal stellen zij de data van hun termijnbetalingen immers vast aan de hand van de betaaldatum van het loon.

Wat zijn de boetes voor te late betaling?

Jurisprudentie heeft vastgesteld dat te late betaling van de lonen wordt beschouwd als wangedrag van de werkgever, wat de werknemer het recht geeft een beroep te doen op de arbeidsrechtbank.

Dit resulteert meestal in de beëindiging van de arbeidsovereenkomst (door de werknemer) wegens "onrecht van de werkgever met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande kennisgeving."
De rechter kan de werkgever dwingen de betaling van de verschuldigde vergoeding te doen vóór de zitting (in het beste geval).
De werkgever bij een eventuele veroordeling aansprakelijk gesteld voor de betaling van een ontslagvergoeding en compensatie voor ontslag zonder geldige reden.
In het geval dat de vertraging (of zelfs niet-betaling) van de lonen heeft geleid tot specifiek letsel voor de werknemer (onvermogen om krediet, bankkosten ... terug te betalen), kan de rechter een schadevergoeding opleggen.

Dat gezegd hebbende, zal geen enkele werknemer de beslissing nemen om bij een paar dagen vertraging naar de Prud’hommes[1] te stappen!
In het algemeen adviseren arbeidsinspecteurs de werknemers om eerst te proberen hun werkgever ter verantwoording te roepen op de eerste dag van de vertraging. Komt er geen (bevredigend) antwoord dan wordt de werknemer geadviseerd om een ​​aangetekende brief met ontvangstbewijs te sturen naar de werkgever om de betaling van het loon te eisen.
Pas daarna kan de procedure worden gestart. Op deze wijze is er een consistente en duidelijke situatie: de overtuiging dat de vertraging in de betaling van de lonen kan worden beschouwd als wangedrag van de werkgever, wat de werknemer het recht geeft beroep te doen op de bevoegdheid van de arbeidsrechtbank.

Geen boetebepalingen

De Franse wetgeving kent geen vaste boetebepalingen, zoals een automatische verhoging (boeterente) het loon bij te late betaling. Alleen de arbeidsrechtbank kan een boete vaststellen.

Voetnoten:

[1de Franse arbeidsrechtbank

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

 • Brugdag

  Een brugdag biedt werknemers de gelegenheid van een lang weekeinde te genieten. De toepassing is onderworpen aan bepaalde wettelijke verplichtingen.

Reacties
Reacties

Allesfrans, ook voor:
 • Franse taal

  Wat wetenswaardigheden over de Franse taal

 • Frankrijk, het land

  Informatie over het land Frankrijk met vooral geografische gegevens.

 • Geld en bank

  Hoe betaal je in Frankrijk je rekeningen?

 • Vakantie in Frankrijk

  Genieten, maar je ook aan de regels houden...

Allesfrans, ook voor:
 • Frankrijk, het land

  Informatie over het land Frankrijk met vooral geografische gegevens.

 • Vakantie in Frankrijk

  Genieten, maar je ook aan de regels houden...

 • Een (t)huis in Frankrijk

  Artikelen die betrekking hebben op het zoeken, vinden, kopen en bewonen van een huis in Frankrijk.

© allez-allier/allesfrans 2008-2019 | SPIP | Plan | Mention |