allesfrans.com

 • Hoeveel kW heb je nodig om te verwarmen?

  Je kunt niet zomaar een berekening maken, want er zijn veel factoren die meespelen.

 • Franse Kerst- en Nieuwjaarswensen

  Een aantal Franstalige wensen voor op jouw wenskaart voor een Franstalige relatie.

 • Betonspecie, de mengverhouding

  Wat is de juiste mengverhouding voor het aanmaken van beton en cement?

 • Hoeveel kW heb je nodig om te verwarmen?

  Je kunt niet zomaar een berekening maken, want er zijn veel factoren die meespelen.

 • Franse Kerst- en Nieuwjaarswensen

  Een aantal Franstalige wensen voor op jouw wenskaart voor een Franstalige relatie.

  
BeginpaginaWerk en inkomenPensioenOnline je Franse pensioen aanvragen

Online je Franse pensioen aanvragen

dinsdag 21 februari 2017, door Hanjo

Sinds 4 januari 2017 kunnen werknemers in de Franse particuliere sector hun basispensioen via het internet aanvragen. Vanaf 1 juli 2017 is het de beurt aan de landarbeiders en zelfstandigen. Tegen 2019 moeten alle pensioenen, inclusief de aanvullende, online en dus papierloos kunnen worden aangevraagd.

Het vorige artikel in deze rubriek: Je AOW-pensioen aanvragen wanneer je in Frankrijk woont
Beoordeling:
Bezoeken: 327
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Wat is de online pensioenaanvraag?

Tot nu toe moest een verzekerde via een formulier een verzoek doen voor een eerste uitbetaling van het pensioen, deze invullen en per post opsturen met een aantal begeleidende documenten.

Nu kan een aantal van hen deze aanvraag online uitvoeren. Dit dematerialisatie van de pensioenaanvraag zal in 2019 voor alle pensioenplannen een feit zijn.

Wie kan ervan gebruik maken?

Tot nu toe alleen werknemers in de particuliere sector een online pensioenaanvraag doen. De handeling kan worden uitgevoerd op www.lassuranceretraite.fr, de site van de Assurance Retraite, het basisstelsel van de Franse sociale zekerheid, of via het persoonlijke pensioen-account op www.info-retraite.fr op de site van groupement d’intérêt public (GIP) Union Retraite, de algemene belangengroep die 35 Franse pensioenregelingen vertegenwoordigt.

Vanaf 1 juli 2017 kunnen werknemers in de landbouw en zelfstandigen (ambachtslieden, handelaren, bedrijfsleiders) op hun beurt een volledig gedematerialiseerde aanvraag voor hun basispensioen doen op de site www.msa.fr, de regeling voor de landbouw (MSA) of op www.rsi.fr voor de zelfstandigen.

In alle gevallen moet een aanvraag 4 tot 6 maanden voor de datum van pensionering worden gedaan.

Een aanvullend pensioen moet voorlopig nog op de klassieke wijze worden aangevraagd.

In 2019 is de verwachting dat alle pensioenplannen, dus ook de aanvullende gedematerialiseerd kunnen worden aangevraagd. Doel is dat in de toekomst één pensioenaanvraag op het internet voldoende is.

De voorbereidende stappen

Zoals voor de traditionele pensioenaanvraag moet de gebruiker eerst zelf bepalen wanneer hij met pensioen wil gaan. Dat is minimaal op de wettelijk vastgelegde pensioenleeftijd werd nog niet zo lang geleden verhoogd naar 62 jaar voor iemand die in of na 1955 geboren is.

Toch hebben sommigen de mogelijkheid om vóór de wettelijke leeftijd met pensioen te gaan. Dit is het geval voor personen die voor hun 20e verjaardag gingen werken en al hun benodigde "parts" bij elkaar hebben gewerkt. Ook kunnen sommigen gebruik maken van een regeling voor vervroegde uittreding, waarvan ze het bewijsstuk met hun aanvraag moeten meesturen. Maar net als voor andere regelingen voor vervroegde uittreding (gehandicapten, blootstelling aan asbest, zware beroepen), zal het niet mogelijk zijn om een ​​online aanvraag te doen.

Verzekerden kan kiezen om te vertrekken na de wettelijke leeftijd om zo alle benodigde "parts" bij elkaar te werken en een volledig basispensioen te ontvangen.

Bij de aanvraag is een aantal gegevens benodigd, zoals de Carte Vitale of het certificaat van de ziektekostenverzekering, een identiteitskaart of paspoort, een bankrekeningnummer (RIB), de laatste drie salarisstroken en de laatste belastingaanslag. Het beste is om deze documenten te scannen of te fotograferen met een smartphone. Zij kunnen zo als bijlagen bij online aanvraag worden meegezonden.

Gebruik de tabulatie boven deze tekst (onder de afbeelding) om de procedure voor de online aanvraag te lezen.

De procedure voor de online aanvraag

Als je van deze online procedure gebruik wilt maken, moet je inloggen op je persoonlijke omgeving op lassuranceretraite.fr of op info-retraite.fr. Dat kan met behulp van een eigen code, maar ook via FranceConnect.

De aanvraag opstarten

De aanvraag begint met het bepalen van de pensioneringsdatum. Ligt deze binnen zes maanden of heeft de verzekerde de wettelijke leeftijd op dat moment nog niet bereikt, dan stopt de aanvraag. Wel is het mogelijk aan te geven dat een e-mail moet worden gestuurd wanneer de online aanvraag wel mogelijk is.

De online pensioneringsaanvraag gebeurt in zes stappen en zal tussen de 15 en 30 minuten duren, afhankelijk van de persoonlijke en professionele situaties.

STAP 1: Identificatie

Dankzij het nummer van de sécurité sociale is een aantal gegevens al ingevuld. In ieder geval moet ervoor worden gezorgd dat naam, voornaam, geboortedatum en geboorteplaats, nationaliteit, nummer van de sécurité sociale, postadres, telefoonnummer (vast of mobiel) en e-mailadres zijn ingevuld. Ook moet de burgerlijke staat worden vermeld.

Ook moet het aantal kinderen waarvan de aanvrager ouder is worden opgegeven. Daarbij worden doodgeboren of overleden kinderen in aanmerking genomen. Voor elk van hen moet de volledige naam, geboortedatum, relatie met de verzekerde en de jaren zorg tot de leeftijd van 16 worden vermeld.

STAP 2: Beëindiging van de werkzaamheden

De gebruiker moet de gegevens van zijn laatste werkgever opgeven en zich ertoe verbinden deze van zijn vertrek op de hoogte te stellen.

STAP 3: Aanvullende informatie

Deze stap omvat de periodes van ziekte, werkloosheid of werk in het buitenland.

STAP 4: Bank en belastingen

De gebruiker moet zijn bankgegevens (IBAN, BIC) verstrekken. Deze informatie zal worden gebruikt om de pensioenen uit te betalen. Ook de laatste aanslag inkomstenbelasting moet worden aangegeven samen met het aantal fiscale parts, het referentie-inkomen en het bedrag van het belastbare inkomen. Het pensioenfonds heeft deze gegevens nodig om de inhouding van de sociale bijdragen (CSG, CRDS, CASA) op de pensioenen te berekenen.

STAP 5: Bewijsstukken

In elk stadium en afhankelijk van de gegeven antwoorden staan de vereiste bewijsstukken weergegeven aan de rechter zijde van het scherm. Stap 5 vat de gevraagde documenten samen en bied een functie om de eerder gescande documenten in te voeren.

In de meeste gevallen zijn dat een kopie van het laatste loonstrookje, een familieregister, de dagvergoedingen in geval van ziekte in de jaren voorafgaand aan het vertrek en het bewijs van betaling van de Assedics uitkeringen in geval van een werkloosheidsuitkering. Deze bewijsstukken kunnen ook per post worden opgestuurd.

STAP 6: Samenvatting en validatie

Alles wordt samengevat en indien juist kan de gebruiker ze bevestigen. Ter bevestiging ontvangt de aanvrager een e-mail.

Wat gebeurt er na het verzoek

Als het dossier volledig is, ontvangt de verzekerde vier maanden na het verzenden van zijn verzoek per e-mail een melding over zijn pensioen. Dit document vermeldt de werkelijke vertrekdatum en het bedrag van het basispensioen. Het is een zeer belangrijk document dat strikt moet worden bijgehouden, omdat het kan worden gevraagd door andere diensten (met name door de belastingdienst, de zorgverzekering of complementaire gezondheidszorg).

In het geval van een fout, een onvolkomenheid of ontbrekende ondersteunende documentatie zal telefonisch contact worden opgenomen met de verzekerde. De garantie van de betaling van het basispensioen binnen vier maanden na het verzoek om pensionering is pas van toepassing wanneer het dossier door het pensioenfonds als volledig wordt beschouwd.

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
 • Online je Franse pensioen aanvragen 3 januari 2018 21:24, door Alain Mion

  Ik heb 7 jaar in Frankrijk gewerkt ben dan naar Belgie komen wonen en heb hier een loopbaan gehad. Hier ben ik met pensioen en heb ondertussen het pensioen in Frankrijk aangevraagd maar het is wel ingewikkeld.
  Je moet veel zelf opzoeken. Zoals het "retraite complémentaire" dat moet je zelf kontakteren om een dossier te starten.
  Als je telefonisch kontakt opneemt met hun dan krijg je wel antwoord maar heel beperkt.
  Enfin ik probeer verder en zal ooit weleens mijn pensioen van Frankrijk trekken.


Allesfrans, ook voor:
 • Belastingen

  Met welke Franse belastingen heb je te maken en met welke in je vaderland.

 • Vakantie in Frankrijk

  Genieten, maar je ook aan de regels houden...

 • Nieuws

  Enkele subrubrieken met nieuwsberichten.

 • Overheid

  Wat maakt de Franse overheid zoveel anders.

Allesfrans, ook voor:
 • Diensten

  Verschillende soorten dienstverlening.

 • Onze ervaringen

  Onze ervaringen en projecten. De plannen en hun uitvoering.

 • Energie

  Elektriciteit, olie, gas, kolen, zonne-energie, maar ook water.

© allez-allier/allesfrans 2008-2019 | SPIP | Plan | Mention |