Beginpagina > Nieuws > Nieuwsberichten > Kunnen de Fransen (weer) productiever worden?

Uit de (Franse) media...

Kunnen de Fransen (weer) productiever worden?

Zijn de Fransen kampioenen in productiviteit? Het valt eigenlijk best wel mee...

dinsdag 7 februari 2017, door Hanjo

Sinds de late jaren 1990 kent Frankrijk een duidelijke vertraging in de groei van de arbeidsproductiviteit per uur en een daling ten opzichte van de Verenigde Staten ...

Het vorige artikel in deze rubriek: Verplichte vaccins moeten individueel beschikbaar zijn
Beoordeling:
  • Druk dit artikel af
  • Email
  • Reactie
  • RSS
  • RSS
  • RSS

Eigenlijk ligt de Franse productiviteit best op een redelijk niveau, maar er zit steeds minder verbetering in. In de jaren ’70 kon een jaarlijkse stijging van 3 tot 4% worden vastgesteld, nu is die groei beperkt tot 1%. In een poging deze vertraging te begrijpen, organiseerde Banque de France met France Stratégie een conferentie met veel economen.

Eerste nieuws: Frankrijk is geen uitzondering

De daling van de productiviteit per uur vindt inderdaad op grote schaal plaats. Het komt misschien omdat technologische innovaties minder groei genereren. De ICT heeft een veel geringer schokeffect gehad dan de stoommachine.

Maar het kan ook heel goed zijn dat de landelijke bureaus voor de statistiek niet weten hoe ze deze winst moeten meten. Neem bijvoorbeeld het internet. Het veranderde niet alleen de weg van de productie van goederen en diensten, maar ook de manier om nieuwe ideeën te genereren, een niet gemakkelijk te meten rijkdom.

Tweede nieuws: Er zijn veel Franse specificiteiten

De vertraging in productiviteit is een wereldwijd fenomeen, maar toch is Frankrijk een speciaal geval.

Ten eerste, omdat de rem zich al voordeed in de jaren ’90 en niet in de huidige eeuw, zoals in andere landen. Maar ook omdat het proces van creatieve destructie van de Franse economie (het vermogen om arbeid her te verdelen onder de meest productieve bedrijven) in Frankrijk minder intens was dan in de Verenigde Staten of Duitsland.

Een ander verschil is de onderinvestering in machines (het aandeel robotica is in Franse bedrijven twee keer lager dan in Duitsland) of in nieuwe technologie (63% van de Franse bedrijven heeft een website tegen 90% in de Scandinavische landen).

Derde nieuws: Frankrijk kan weer opleven

Het Franse concurrentievermogen moet een impuls krijgen. Alle deskundigen die hebben deelgenomen aan de conferentie geloven in een opleving... Op voorwaarde dat het land, en vooral de leiders, besluiten om drie hendels om te zetten.

Onderwijs

Onderzoeken tonen aan dat Fransen niet goed genoeg zijn opgeleid in vergelijking met andere OESO-landen. Frankrijk besteedt 20 tot 30 miljard euro minder aan het initieel onderwijs dan vergelijkbare landen. Eigenlijk ontbreekt het in het primair en voortgezet onderwijs niet aan de financiële middelen, maar het zijn de lesmethoden en het evaluatiesysteem die moeten worden herzien. Maar vooral het hoger onderwijs wordt schromelijk ondergefinancierd met ten minste11 miljard euro.

De arbeidsmarkt

De Franse arbeidsmarkt moet flexibeler worden met een ​​nieuwe arbeidsrecht. Maar met echte tegenhangers voor de werknemers zoals in Finland, waar de werkloosheidsuitkeringen genereus zijn en werkzoekenden echt worden opgeleid.
Zolang deze hervormingen niet worden ingevoerd, zullen de werknemers extra flexibiliteit weigeren.

Ook is het ook dringend noodzakelijk om ongelijkheden met inbegrip van de loonkloof tussen vrouwen en mannen (12% in vergelijkbare posities en ervaring) aan te pakken. Berekeningen laten zien dat het verminderen van de ongelijkheid zal leiden tot een hogere productiviteit en een veel sterkere groei.

Innovatie

Frankrijk loopt achter in R&D. Per hoofd van de bevolking innoveert Duitsland tweemaal zoveel als Frankrijk (gemeten naar het aantal octrooien). En in Zwitserland is het zelfs vier tot vijf keer meer. En er geen gebrek aan overheidsgeld: Frankrijk is één van de landen die op dit gebied het meest besteden. Omgekeerd draagt de Duitse staat bijna niets bij aan innovatie. In plaats van het belastingvoordeel op onderzoekgeld (de CIR) pleiten economen voor een beperking van de belasting voor onderzoekers om zo buitenlandse innovators aan te trekken, en de banden tussen universiteiten en bedrijven te versterken. Ook moet de ontwikkeling van risicokapitaal worden verbeterd; dit ligt in Frankrijk op een niveau dat vier keer lager is dan in de Verenigde Staten of China. In de VS dragen bedrijven die gefinancierd worden met risicokapitaal voor 82% bij aan de R&D.

Versterking van innovatie kan ook ongelijkheid verminderen. In landen waar de sociale mobiliteit het grootst is, waar de minste correlatie tussen het inkomen van ouders en kinderen is, vind je de meeste innovatie.

 

Het volgende artikel in deze rubriek: Verdrievoudiging van het aantal vrijwilligers voor de burgerdienst

Bron:

20minutes.fr

Reacties
Reacties

Aangesloten bezoekers: 39

 

 
© Allez-Allier/AllesFrans 2008-2018 | SPIP | De activiteit van de site opvolgen RSS 2.0 | Overzicht van de site | Mention | Afmelden |