allesfrans.com
 
BeginpaginaOverheidOverheid algemeenUitkeringen, toeslagen en kortingenEr zijn drie soorten woontoelages
 
Deze informatie kan verouderd zijn!

Er zijn drie soorten woontoelages

dinsdag 28 februari 2017 , door Hanjo

Er bestaan ​​in Frankrijk drie soorten toelages voor huisvesting:
- de individuele, de aide personnalisée au logement (APL);
- voor sociale huisvesting, de allocation de logement sociale (ALS);
- een toeslag voor de familie, de allocation de logement familiale (ALF).

Het vorige artikel in deze rubriek: Heb je misschien recht op een bijdrage in de woonlasten?
Beoordeling:
Bezoeken: 513
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Alle drie streven ernaar om jouw woonlasten (huur of hypotheek) te verlagen. Ze onderscheiden zich door hun toekenningsvoorwaarden en niet door hun wijze van berekening. Hun bedrag hangt af van de inkomsten van het huishouden.

Ze zijn niet cumulatief, je kunt slechts één van deze subsidies toegewezen krijgen.

De APL wordt betaald op basis van de woonsituatie (ongeacht je burgerlijke staat: ongehuwd, gehuwd, met of zonder personen ten laste).

Die situatie kan zijn:

een woning met een contractuele huur ("loyer conventionné", een overeenkomst tussen de verhuurder en de staat). Je huisbaas moet het je zeggen of de woning een "conventionnement" was (de meeste HLM volkshuisvesting is gecontracteerd);
of een huis dat je hebt gekocht via een gecontracteerde lening ("prêt conventionné", tussen jouw bank en de staat).

In het algemeen wordt de APL rechtstreeks betaald aan de verhuurder of, bij eigenwoningbezit, naar de bank. Je huur of je maandelijkse betaling wordt zo verminderd.

De ALF wordt betaald op basis van de gezinssituatie.

Wanneer je:

ontvanger van gezinstoelages (allocations familiales, complément familial, ...) of van de schooltoelage voor gehandicapte kinderen (AEEH) bent;
of verantwoordelijk bent voor een kind jonger dan 21 jaar of voor een ascendant ouder dan 65 jaar die geen inkomen heeft van meer dan het maximum van de solidariteitstoewijzing voor ouderen (Aspa);
of huwde in de laatste 5 jaar, met of zonder kinderen, op voorwaarde dat het huwelijk plaatsvond op een moment dat geen van de echtgenoten ouder was dan 40 jaar;
of zwanger (al dan niet alleenstaand), met of zonder personen ten laste.

De ALF wordt je persoonlijk uitgekeerd. Maar als je een HLM huisvesting huurt, wordt ze rechtstreeks betaald aan de verhuurder en op de huur in mindering gebracht.

De ALS wordt alleen toegekend wanneer geen recht bestaat op of de APL of ALF.

De ALS wordt je persoonlijk uitgekeerd. Maar als je huurder bent van sociale woningbouw, ontvangt de verhuurder de toelage en wordt deze op de huur in mindering gebracht.

Service-public

Op de website service-public.fr vind je (in het Frans) meer details:

 

Lees ook:

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
 

Allesfrans, ook voor:
 • Diensten

  Verschillende soorten dienstverlening.

 • Verkeer en vervoer

  Afwijkende verkeersregels, autokeuring, invoeren van een auto

 • Franse taal

  Wat wetenswaardigheden over de Franse taal

 • Frankrijk, het land

  Informatie over het land Frankrijk met vooral geografische gegevens.

Allesfrans, ook voor:
 • Belastingen

  Met welke Franse belastingen heb je te maken en met welke in je vaderland.

 • Energie

  Elektriciteit, olie, gas, kolen, zonne-energie, maar ook water.

 • Verzekeringen

  Waar wijkt een Franse verzekering af van de Nederlandse...

© allez-allier/allesfrans 2008-2021 | SPIP | Plan | Mention