Beginpagina > Belastingen > Franse belastingen > Belastingaangifte > Belastingaangifte 2017, de veranderingen

Belastingaangifte 2017, de veranderingen

woensdag 19 april 2017, door Hanjo

Bijgewerkt op dinsdag 6 maart 2018

Dit artikel beschrijft de belangrijkste wijzigingen die van toepassing zijn op de aangifte die je in 2017 doet over de inkomsten in het jaar 2016.

Het vorige artikel in deze rubriek: Belastingaangifte 2017
Beoordeling:
  • Druk dit artikel af
  • Email
  • Reactie
  • RSS
  • RSS
  • RSS
  • RSS

Belastingschijven

De maximale bedragen van de verschillende schijven (tranches) van de belastingtabel (barème) zijn met 0,1% bijgesteld.

Onder de tabs vind je de zogenaamde "barème d’imposition" voor de impôt sur le revenu van de afgelopen jaren.

Onder de tab van 2010 vind je ook een rekenvoorbeeld.
 

2010

De schijven voor 2010 waren alsvolgt:

tot € 5.875 0%
van € 5.875 tot € 11.720 5,50%
van € 11.720 tot € 26.030 14,00%
van € 26.030 tot € 69.783 30,00%
boven € 69.783 40,00%

Je doet aangifte per huishouden (foyer). Ben je alleenstaand, dan is het aantal parts 1, bij een echtpaar zonder kinderen is de factor 2. Voor elk kind ten laste gaat de factor met 0,5 omhoog. De schijf wordt gehanteerd per part.

Zo ziet de berekening voor een alleeenstaande met een belastbaar inkomen van € 40.000 er uit:

(11.720 - 5.875) x 5,5% + (26.030 - 11.720) x 14% + (40.000 - 26.030) x 30% = € 6.516

2011, 2012 en 2013

De schijven voor 2011 (over inkomen in 2010) zijn alsvolgt:

tot € 5.963 0%
van € 5.963 tot € 11.896 5,50%
van € 11.896 tot € 26.420 14,00%
van € 26.420 tot € 70.830 30,00%
boven € 70.830 41,00%

De schijven voor 2012 (inkomsten 2011) zijn gelijk aan die van 2011.

De schijven voor 2013 (inkomsten 2012) zijn gelijk aan die van 2011.

2014

De schijven voor 2014 (inkomsten 2013) zijn na 2 jaar bevriezing opnieuw geïndexeerd. Ook worden hogere inkomsten extra belast:

tot € 6.011 0%
van € 6.012 tot € 11.991 5,50%
van € 11.992 tot € 26.631 14,00%
van € 26.632 tot € 71.397 30,00%
van € 71.398 tot € 151.200 41,00%
boven € 151.200 45,00%

2015

Het aantal schijven voor 2015 (inkomsten 2014) is verminderd tot 5, waardoor de belastingvrije voet een stuk hoger ligt:

tot € 9.690 0%
van € 9.690 tot € 26.764 14,00%
van € 26.764 tot € 71.754 30,00%
van € 71.754 tot € 151.956 41,00%
boven € 151.956 45,00%

2016

Het aantal schijven voor 2016 (inkomsten 2015) is gelijk aan het vorige jaar. De percentages zijn hetzelfde, maar de grenswaarden zijn iets verhoogd:

tot € 9.700 0%
van € 9.701 tot € 26.791 14,00%
van € 26.792 tot € 71.826 30,00%
van € 71.827 tot € 152.108 41,00%
boven € 152.108 45,00%

2017

Het aantal schijven voor 2017 (inkomsten 2016) is gelijk aan het vorige jaar. De percentages zijn hetzelfde, maar de grenswaarden zijn met 0,1% verhoogd:

tot € 9.710 0%
van € 9.711 tot € 26.818 14,00%
van € 26.819 tot € 71.898 30,00%
van € 71.899 tot € 152.260 41,00%
boven € 152.261 45,00%

2018

Het aantal schijven voor 2018 (inkomsten 2017) is gelijk aan het vorige jaar. De percentages zijn hetzelfde, maar de grenswaarden zijn ter correctie van de inflatie met 1% verhoogd:

tot € 9.807 0%
van € 9.807 tot € 27.086 14,00%
van € 27.086 tot € 72.617 30,00%
van € 72.617 tot € 153.783 41,00%
boven € 153.783 45,00%

Aftrekposten en hun maxima

Een aantal aftrekposten is aangepast voor de belastingaangifte in 2017 over het belastingjaar 2016:
- het maximale bedrag giften aan instanties die zich bezig houden met de steun aan mensen in problemen is verhoogd naar € 530 en geeft recht op een korting van 75%;
- de maximale aftrek van kosten voor levensonderhoud voor kinderen die zelf aangifte doen is € 5.738 euros (in plaats van € 5.732 euros in 2016);
- de maximale aftrek voor de kosten van het in huis nemen van een persoon die verzorging behoeft en ouder is dan 75 jaar bedraagt € 3.411;
- de maximale belastingvrije stagevergoeding bedraagt € 17.599;
- de maximale aftrek van 10% op de beroepskosten is € 12.183;
- de maximale korting op het ouderdomspensioen is € 3.715.

Nieuwe belastingverlaging voor lagere inkomens

Voor belastingplichtigen met een gematigd inkomen wordt automatisch een aan president François Hollande te danken belastingverlaging berekend. Het gaat om een Revenu fiscal de référence (RFR), het refentie-inkomen, tot € 20.500 voor een alleenstaande en € 41.000 voor een paar zonder kinderen. De grens stijgt gelang het aantal kinderen ten laste (€ 3.700 per halve part).

De van toepassing zijnde korting is maximaal (20%) voor een alleenstaande belastingplichtige met een RFR van minder dan € 18.500 euros of een paar met een RFR lager dan € 37.000.

Verplichte online aangifte

Je bent in 2017 verplicht online aangifte te doen wanneer je woning over een internet­aansluiting beschikt en je RFR over het belastingjaar 2015 (zoals aangegeven op de aanslag van september 2016) hoger is dan € 28.000. Voor 2016 gaat deze drempel naar € 40.000.

Aangifte burgerlijke staat van kinderen ten laste

Nieuw is de verplichte aangifte van de burgerlijke staat van minderjarige kinderen van 15 tot 18 jaar (geboren tussen 1 januari 1998 en 31 december 2001) die ofwel geheel of gedeeltelijk ten laste zijn. Vermeld moeten worden: hun naam, voornaam, geboortedatum en -plaats. De gegevens zullen de volgende jaren automatisch terugkeren op het aangifteformulier.

Verstrekking van een RIB

Vanaf dit belastingjaar moet ook een RIB, je bankgegevens, worden afgegeven. Het aangegeven rekeningnummer zal worden gebruikt voor alle transacties met de belastingdienst (inhoudingen en restituties).

Kortingen, een nieuw formulier

Voor de zogenaamde Crédit d’impôt rénovation moet vanaf dit jaar een nieuw formulier 2042 RICI worden gebruikt dat het formulier 2042 QE vervangt. Je gebruikt dit nieuwe formulier niet alleen voor woningverbetering, maar ook voor:
- donaties en giften;
- vakbondsbijdrages;
- studiekosten voor kinderen ten laste;
- opvang van kinderen tot 6 jaar;
- bezoldinging voor personeel in het huishouden;
- huisvesting van behoeftige personen;
- premies levensverzekering;
- rente van leningen voor huisvesting;
- kosten voor apparatuur voor ouderen of gehandicapten;
- compensaties
- bepaalde energie-aanpassingen aan de woning.

Crowdfunding

De rente van leningen die worden gedaan aan financieringsplatforms moeten nu op een aparte regel worden aangegeven bij "intérêts des prêts participatifs" in vakje 2TT. Adhankelijk van inkomsten of uitgaven moet het vakje 2TR worden aangepast.

 

Het volgende artikel in deze rubriek: Belastingaangifte 2018
Reacties

Aangesloten bezoekers: 42


 
© Allez-Allier/AllesFrans 2008-2018 | SPIP | De activiteit van de site opvolgen RSS 2.0 | Overzicht van de site | Mention | Afmelden |