allesfrans.com
 
BeginpaginaBelastingenFranse belastingenBelasting betalenJe belastingen in maandelijkse termijnen betalen
 
Deze informatie kan verouderd zijn!

Je belastingen in maandelijkse termijnen betalen

woensdag 15 april 2020 , door Hanjo

Je kunt je Franse belastingen in twaalf maandelijkse termijnen betalen. We geven aan hoe het werkt en hoe je de termijnbetalingen kunt aanpassen.

Het vorige artikel in deze rubriek: Hoe betaal je als niet ingezetene in Frankrijk indirecte belastingen?
Beoordeling:
1 stem
Bezoeken: 464
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Sinds 2019 kent Frankrijk een bronheffing, waarbij de (inkomsten)belasting direct aan de bron wordt ingehouden. Het systeem heeft gelijkenis met de Nederlandse loonbelasting. Bij de invoering werden ook het aantal termijnen aangepast wanneer je je belasting maandelijks wilt afdragen. Het aantal ging van 10 naar 12.

De voordelen:

Het is een gemakkelijke en flexibele betaling.
Het gebeurt automatisch, je hoeft er niet over na te denken. Je contract wordt ieder jaar automatisch verlengd verlengd (tenzij je daar van afziet).
Het is een veilige betaalmethode die de controle over jouw betalingen garandeert.
Je wordt geïnformeerd over de datum en het bedrag van de incasso’s door middel van een schema op de laatste bladzijde van de belastingaanslag (of per specifieke post na aanmelding).
In het geval van teveel betaling, wordt automatisch terugbetaald door overschrijving op de bankrekening die wordt gebruikt voor de incasso.

Voor welke belastingen?

De maandelijkse betaling is mogelijk voor:

je inkomstenbelasting en de sociale bijdragen voor zover deze niet door de werkgever of uitkeringsinstantie worden ingehouden,
je woonbelasting (taxe d’habitation) en omroepbijdrage (contribution à l´audiovisuel public),
je onroerend goedbelasting (taxe foncière) en soortgelijke heffingen.

Hoe aanmelden?

Om een overeenkomst voor ​​maandelijkse incasso aan te gaan moet je:

je fiscale nummer (numéro fiscal ) hebben;
een referentie van een belastingaanslag hebben;
Maar heb je al een account aangemaakt bij de Franse belastingdienst, dan kun je je gewoon aanmelden via dat account. Een alternatief is om gebruik te maken van FraCon.
 
De incasso’s worden gedaan op de 15e van elke maand (of de eerste werkdag als de 15e een zaterdag, zondag of feestdag is). Het is niet mogelijk om een ​​andere incassodatum te kiezen.

Acompte contemporain d’impôt à la source

Een acompte contemporain is een vooruitbetaling die in het kader van de bronbelasting (PAS) werd ingevoerd. Het is een betaling van de inkomstenbelasting die moet worden gedaan wanneer inkomsten worden ontvangen waarbij geen werkgever of uitkeringsinstantie de heffing kan doen. Dit is dus ook het geval voor inkomsten van buiten Frankrijk, zoals pensioenen, maar ook bijvoorbeeld inkomsten uit onroerende goederen.

In dit geval moet het bedrag van de belasting door de ontvanger van de inkomsten zelf worden betaald via de persoonlijke bankrekening van de belastingplichtige, zoals deze bij de belastingdienst is aangegeven.

Het is een waarborgsom op basis van de inkomsten uit het verleden of de geschatte inkomsten: de betaling is dus niet definitief, maar zal het volgende jaar bij ontvangst van de belastingaanslag worden geregulariseerd.

De betaling van termijnen heeft betrekking op het fiscale huishouden als geheel: het gaat om alle leden van het huishouden, met inbegrip van de ten laste komende volwassenen of kinderen en de volwassen kinderen die aan het fiscale huishouden van hun ouders zijn verbonden.

Het bedrag van deze maandelijkse termijnen kan in de loop van het jaar veranderen: het wordt berekend op basis van de laatste belastingaangifte en wordt elk jaar geactualiseerd voor de maandelijkse vervaldag van september op basis van de laatste inkomsten die bij de fiscus bekend zijn.

Zo zal het voorschot voor de termijn van 15 september 2020 worden aangepast aan de inkomsten van 2019.

Driemaandelijkse betaling

Wanneer deze dit wenst, vooral als dit beter aansluit bij het tempo van bijvoorbeeld een bedrijf, kan een belastingplichtige die onderworpen is aan maandelijkse termijnbetalingen, kiezen voor driemaandelijkse termijnbetalingen. Deze optie voor de driemaandelijkse termijn staat open voor alle inkomsten die niet aan de bron kunnen worden belast en is van toepassing op alle belastingen voor het huishouden.

Deze optie kan dus onvoorwaardelijk worden uitgeoefend: kies ze gewoon op impots.gouv.fr in het gedeelte "Gérer mon prélèvement à la source". De frequentie van de betalingen kan niet in de loop van het jaar worden gewijzigd, ze treedt in werking op 1 januari van het volgende jaar.

Alleen belastingplichtigen die uiterlijk op 30 september 2019 voor de driemaandelijkse termijn kozen, kunnen hiervan in 2020 gebruik maken.

Deze mogelijkheid moet elk jaar uiterlijk op 30 september worden geboden, zodat zij op 1 januari van het volgende jaar kan worden toegepast. En hetzelfde geldt voor de omgekeerde situatie.

De incasso van de driemaandelijkse termijnen gebeurt op (of vlak na) de 15e van de maanden februari, mei, augustus en november.

Voorafbetaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid

Deze vooruitbetaling van de roerende voorheffing is niet alleen bedoeld voor de inkomstenbelasting.

De roerende voorheffing is ook van toepassing op de sociale zekerheidsaftrek. Het voorschot op de sociale zekerheidsaftrek betreft:

 • lijfrentes voor een goede prijs;
 • inkomsten uit onroerend goed;
 • inkomsten uit niet-professionele gemeubileerde verhuur;
 • bepaalde inkomsten uit zelfstandige arbeid die niet onderworpen zijn aan sociale zekerheidsbijdragen van de URSSAF.

Het totale percentage van de sociale zekerheidsbijdragen vind je hieronder.

Actuele heffingspercentages
Soort bijdrage Heffingspercentage
CSG (Contribution sociale généralisée) 9,2 %
CRDS (Contribution pour le remboursement de la dette sociale) 0,5 %
Prélèvement de solidarité 7,5 %
TOTAAL 17,2 %

Aanmelden

Je kunt je aanmelden:

via de site van de Franse belastingdienst impots.gouv.fr, vanaf je privé gebied of via het gedeelte voor online betalingen door het verstrekken van je belasting- en bankgegevens;
per smartphone of tablet waar je na aanmelding een tabblad "Mes contrats de paiement" vindt. Deze applicatie is gratis te downloaden uit Google Play, de App Store of de Windows Phone Store;
per e-mail, telefoon of brief naar jouw Centre Prélèvement Service (CPS).

Ook aanpassingen kunnen via bovenstaande opties worden uitgevoerd. Denk eraan dat je tot de 22e van de maand de tijd hebt om een aanpassing voor de 15e van de daarop volgende maand te realiseren.

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
 

Allesfrans, ook voor:
 • Franse samenleving

  We helpen je de Fransen wat beter te leren begrijpen.

 • Verzekeringen

  Waar wijkt een Franse verzekering af van de Nederlandse...

 • Frankrijk, het land

  Informatie over het land Frankrijk met vooral geografische gegevens.

 • Tuinrecepten

  AllesFrans, ook voor tuinrecepten: recepten voor en uit de tuin.

Allesfrans, ook voor:
 • Franse taal

  Wat wetenswaardigheden over de Franse taal

 • Geld en bank

  Hoe betaal je in Frankrijk je rekeningen?

 • Medisch

  Naar de dokter, de specialist, het ziekenhuis. Hoe werkt de zorgverzekering en hoe kom ik aan een nieuwe bril?

© allez-allier/allesfrans 2008-2022 | SPIP | Plan | Mention