Beginpagina > Belastingen > Franse belastingen > Belasting betalen > Je bent niet in staat je belasting te betalen

Je bent niet in staat je belasting te betalen

zaterdag 3 juni 2017, door Hanjo

Wanneer je door onverwachte omstandigheden niet in staat bent aan je financiële verplichtingen te voldoen, kent de Franse belastingdienst twee oplossingen.

Het vorige artikel in deze rubriek: Je belasting in maandelijkse termijnen betalen
Beoordeling:
1 stem
  • Druk dit artikel af
  • Email
  • Reactie
  • RSS
  • RSS
  • RSS
  • RSS

Uitgestelde betaling

Wanneer je na ontvangst van de aanslag (inkomstenbelasting of lokale belastingen) betalingsproblemen hebt, kun je, in uitzonderlijke gevallen, een verzoek om uitgestelde betaling doen in de privé-ruimte van de site van de Franse belastingdienst.

Het gaat hierbij dus om de impôt sur le revenu (onkomstenbelasting), de taxe d’habitation (woonbelasting) en de taxe foncière (onroerend goedbelasting).

Hoe dien je een verzoek in?

Kies één van deze procedures:

Je meldt je aan in je privéruimte van www.impots.gouv.fr en ga naar de mailbox (Messagerie). Selecteer "Écrire à l’administration / J’ai un problème concernant le paiement de mon impôt / J’ai des difficultés pour payer" en laat je leiden;
of schrijf naar je lokale belastingkantoor (centre des finances publiques). Je kunt hun contactgegevens vinden op de site www.impots.gouv.fr onder "Contact", maar ook op je belastingaanslag.

In dit geval moet je aanvraag de volgende gegevens bevatten:

de volledig ingevulde vragenlijst "questionnaire difficultés de paiement die je op de site www.impots.gouv.fr kunt vinden;
een kopie van je belastingaanslag;
een RIB met je bankgegevens;
documenten die de moeilijkheden en de aangevoerde omstandigheden aantonen (loonstrookje, huur, rekeningen van bijvoorbeeld de huur of nutsbedrijven, ...).

Welke termijn?

Het beste is om de aanvraag in te dienen na ontvangst van de belastingaanslag.

Hoe wordt het verzoek behandeld?

Het verzoek wordt bepaald aan de hand van de situatie van de belastingplichtige.
De oorsprong van de situatie zou één van de volgende gevallen kunnen zijn:

de verschuiving tussen de belastingtermijn en de inning, bijvoorbeeld bij een onverwacht verlies aan inkomsten (werkloosheid);
uitzonderlijke omstandigheden (overlijden van de echtgenoot, scheiding, arbeidsongeschiktheid) of abnormaal hoge uitgaven (ziekte);
wanverhouding tussen de omvang van de belastingschuld en de hoogte van het inkomen van de belastingplichtige (accumulatie van betalingsachterstanden of naheffingen).

Verwerkingstijd

Wanneer de belastingdienst niet binnen een periode van 2 maanden heeft gereageerd wordt de aanvraag geacht te zijn verworpen. Deze periode wordt verlengd tot 4 maanden in geval van een complexe situatie, waarbij de belastingdienst de aanvrager binnen 2 maanden moet informeren.

Administratieve beslissing

Na onderzoek van de verschillende beoordelingscriteria, kan de aanvraag resulteren in:

een besluit uitstel te verlenen. Deze beslissing zal gepaard gaan met een tijdschema;
een weigering.

Als je aan het einde van deze eerste stap meent dat je verzoek niet naar tevredenheid werd aangepakt, kun je een bemiddelaar inschakelen.

Plotselinge inkomensdaling

In geval van een plotselinge daling van ten minste 30% van het inkomen (loon of pensioen), kun je aanspraak maken op een gespreide betaling van de inkomstenbelasting.

Wie kan hiervan gebruik maken?

Deze betalingsregeling kent 2 voorwaarden:

Je fiscale huishouden kent een daling van ten minste 30% van de inkomsten, om welke reden dan ook (pensioen, ziekte, verlies van baan, pensioen, scheiding, ouderschapsverlof ...);
en je inkomsten vallen in de categorie traitements, salaires, indemnités, pensions et rentes viagères (lonen, salarissen, vergoedingen, pensioenen en lijfrenten.
 
Uitgezonderd zijn evenwel situaties ontstaan door ​​lagere bedrijfswinsten (BIC), niet-commerciële winst (BNC) en landbouwvoordelen (BA).
Ook uitgesloten is een daling van inkomen uit vermogen.

De daling wordt gemeten tussen de inkomsten van de maand waarin de daling optrad en het gemiddelde inkomen van de voorafgaande drie maanden. Neem om dit gemiddelde te berekenen alle salarissen, vergoedingen, uitkeringen, pensioenen en de jaarlijks ontvangen premies gedurende deze drie maanden.

Hoe aanvragen?

Dien een verzoek in met het specifieke formulier van termijnbetaling als gevolg van omzetdaling van 30%.

Kies één van deze procedures:

Je meldt je aan in je privéruimte van www.impots.gouv.fr en ga naar de mailbox (Messagerie). Selecteer "Écrire à l’administration / J’ai un problème concernant le paiement de mon impôt / J’ai des difficultés pour payer" en laat je leiden;
of schrijf naar je lokale belastingkantoor (centre des finances publiques). Je kunt hun contactgegevens vinden op de site www.impots.gouv.fr onder "Contact", maar ook op je belastingaanslag.

In dit geval moet je aanvraag de volgende gegevens bevatten:

het ingevulde formulier;
en van elk lid van het fiscale huishouden:
de laatste drie salarisstroken (of vervangingsinkomen, voordelen, vergoedingen en pensioenen);
de loonstrook (of vervangend inkomen) van de maand waarin de daling optrad.

Wanneer kun je een aanvraag indienen?

Je kunt je aanmelden voor deze gespreide betaling gedurende het hele jaar en zelfs vóór de ontvangst van de aanslag.
De betalingsvoorwaarden worden verworven, zelfs als de financiële situatie gedurende het jaar verbetert.

 

Het volgende artikel in deze rubriek: Om uitstel van betaling voor belasting vragen
Reacties
Reacties

Aangesloten bezoekers: 49

In deze rubriek

Ook in Frankrijk ontkom je er niet aan: je moet belasting betalen.


 
© Allez-Allier/AllesFrans 2008-2018 | SPIP | De activiteit van de site opvolgen RSS 2.0 | Overzicht van de site | Mention | Afmelden |