allesfrans.com

 • Steun voor huisvesting: 3 nieuwe regelingen voor lage inkomens

  Sinds 19 september 2019 zijn drie nieuwe subsidies beschikbaar om de koopkracht te ondersteunen, de mobiliteit te bevorderen en de levensomstandigheden van de werknemers te  (...)

 • Het Viaduc des Fades ontvangt 500.000 euro

  Het geld zal worden gebruikt voor verschillende renovaties.

 • CPAM: het basiszorgverzekeringsfonds

  Haar belangrijkste taak is het beheer van rechten op de ziektekostenverzekering.

 • Steun voor huisvesting: 3 nieuwe regelingen voor lage inkomens

  Sinds 19 september 2019 zijn drie nieuwe subsidies beschikbaar om de koopkracht te ondersteunen, de mobiliteit te bevorderen en de levensomstandigheden van de werknemers te  (...)

 • Het Viaduc des Fades ontvangt 500.000 euro

  Het geld zal worden gebruikt voor verschillende renovaties.

  
BeginpaginaBelastingenFranse belastingenBelasting betalenJe bent niet in staat je belasting te betalen

Je bent niet in staat je belasting te betalen

zaterdag 3 juni 2017 , door Hanjo

Wanneer je door onverwachte omstandigheden niet in staat bent aan je financiële verplichtingen te voldoen, kent de Franse belastingdienst twee oplossingen.

Het vorige artikel in deze rubriek: Je belasting in maandelijkse termijnen betalen
Beoordeling:
1 stem
Bezoeken: 167
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Uitgestelde betaling

Wanneer je na ontvangst van de aanslag (inkomstenbelasting of lokale belastingen) betalingsproblemen hebt, kun je, in uitzonderlijke gevallen, een verzoek om uitgestelde betaling doen in de privé-ruimte van de site van de Franse belastingdienst.

Het gaat hierbij dus om de impôt sur le revenu (onkomstenbelasting), de taxe d’habitation (woonbelasting) en de taxe foncière (onroerend goedbelasting).

Hoe dien je een verzoek in?

Kies één van deze procedures:

Je meldt je aan in je privéruimte van www.impots.gouv.fr en ga naar de mailbox (Messagerie). Selecteer "Écrire à l’administration / J’ai un problème concernant le paiement de mon impôt / J’ai des difficultés pour payer" en laat je leiden;
of schrijf naar je lokale belastingkantoor (centre des finances publiques). Je kunt hun contactgegevens vinden op de site www.impots.gouv.fr onder "Contact", maar ook op je belastingaanslag.

In dit geval moet je aanvraag de volgende gegevens bevatten:

de volledig ingevulde vragenlijst "questionnaire difficultés de paiement die je op de site www.impots.gouv.fr kunt vinden;
een kopie van je belastingaanslag;
een RIB met je bankgegevens;
documenten die de moeilijkheden en de aangevoerde omstandigheden aantonen (loonstrookje, huur, rekeningen van bijvoorbeeld de huur of nutsbedrijven, ...).

Welke termijn?

Het beste is om de aanvraag in te dienen na ontvangst van de belastingaanslag.

Hoe wordt het verzoek behandeld?

Het verzoek wordt bepaald aan de hand van de situatie van de belastingplichtige.
De oorsprong van de situatie zou één van de volgende gevallen kunnen zijn:

de verschuiving tussen de belastingtermijn en de inning, bijvoorbeeld bij een onverwacht verlies aan inkomsten (werkloosheid);
uitzonderlijke omstandigheden (overlijden van de echtgenoot, scheiding, arbeidsongeschiktheid) of abnormaal hoge uitgaven (ziekte);
wanverhouding tussen de omvang van de belastingschuld en de hoogte van het inkomen van de belastingplichtige (accumulatie van betalingsachterstanden of naheffingen).

Verwerkingstijd

Wanneer de belastingdienst niet binnen een periode van 2 maanden heeft gereageerd wordt de aanvraag geacht te zijn verworpen. Deze periode wordt verlengd tot 4 maanden in geval van een complexe situatie, waarbij de belastingdienst de aanvrager binnen 2 maanden moet informeren.

Administratieve beslissing

Na onderzoek van de verschillende beoordelingscriteria, kan de aanvraag resulteren in:

een besluit uitstel te verlenen. Deze beslissing zal gepaard gaan met een tijdschema;
een weigering.

Als je aan het einde van deze eerste stap meent dat je verzoek niet naar tevredenheid werd aangepakt, kun je een bemiddelaar inschakelen.

Plotselinge inkomensdaling

In geval van een plotselinge daling van ten minste 30% van het inkomen (loon of pensioen), kun je aanspraak maken op een gespreide betaling van de inkomstenbelasting.

Wie kan hiervan gebruik maken?

Deze betalingsregeling kent 2 voorwaarden:

Je fiscale huishouden kent een daling van ten minste 30% van de inkomsten, om welke reden dan ook (pensioen, ziekte, verlies van baan, pensioen, scheiding, ouderschapsverlof ...);
en je inkomsten vallen in de categorie traitements, salaires, indemnités, pensions et rentes viagères (lonen, salarissen, vergoedingen, pensioenen en lijfrenten.
 
Uitgezonderd zijn evenwel situaties ontstaan door ​​lagere bedrijfswinsten (BIC), niet-commerciële winst (BNC) en landbouwvoordelen (BA).
Ook uitgesloten is een daling van inkomen uit vermogen.

De daling wordt gemeten tussen de inkomsten van de maand waarin de daling optrad en het gemiddelde inkomen van de voorafgaande drie maanden. Neem om dit gemiddelde te berekenen alle salarissen, vergoedingen, uitkeringen, pensioenen en de jaarlijks ontvangen premies gedurende deze drie maanden.

Hoe aanvragen?

Dien een verzoek in met het specifieke formulier van termijnbetaling als gevolg van omzetdaling van 30%.

Kies één van deze procedures:

Je meldt je aan in je privéruimte van www.impots.gouv.fr en ga naar de mailbox (Messagerie). Selecteer "Écrire à l’administration / J’ai un problème concernant le paiement de mon impôt / J’ai des difficultés pour payer" en laat je leiden;
of schrijf naar je lokale belastingkantoor (centre des finances publiques). Je kunt hun contactgegevens vinden op de site www.impots.gouv.fr onder "Contact", maar ook op je belastingaanslag.

In dit geval moet je aanvraag de volgende gegevens bevatten:

het ingevulde formulier;
en van elk lid van het fiscale huishouden:
de laatste drie salarisstroken (of vervangingsinkomen, voordelen, vergoedingen en pensioenen);
de loonstrook (of vervangend inkomen) van de maand waarin de daling optrad.

Wanneer kun je een aanvraag indienen?

Je kunt je aanmelden voor deze gespreide betaling gedurende het hele jaar en zelfs vóór de ontvangst van de aanslag.
De betalingsvoorwaarden worden verworven, zelfs als de financiële situatie gedurende het jaar verbetert.

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
Reacties

Allesfrans, ook voor:
 • Nieuws

  Enkele subrubrieken met nieuwsberichten.

 • Franse samenleving

  We helpen je de Fransen wat beter leren begrijpen.

 • Overheid

  Wat maakt de Franse overheid zoveel anders.

 • Medisch

  Naar de dokter, de specialist, het ziekenhuis. Hoe werkt de zorgverzekering en hoe kom ik aan een nieuwe bril?

Allesfrans, ook voor:
 • Allier (Bourbonnais)

  Allier is het meest noordelijke van de departementen van de regio Auvergne-Rhône-Alpes.

 • Tuinrecepten

  AllesFrans, ook voor tuinrecepten: recepten voor en uit de tuin.

 • Overheid

  Wat maakt de Franse overheid zoveel anders.

© allez-allier/allesfrans 2008-2019 | SPIP | Plan | Mention |