allesfrans.com

 • Een "BAU" is een vluchtstrook

  Het begin van een lijst van woorden en uitdrukkingen die je onderweg in Frankrijk tegenkomt.

 • Lokale belastingen in termijnen betalen

  Om de kosten te spreiden, kun je bepaalde belastingen in maandelijks termijnen betalen.

 • Kortingen op de belasting hebben hun limiet

  De meeste fiscale voordelen die je elk jaar voor de berekening van de inkomstenbelasting mag opvoeren, zijn gelimiteerd.

 • Een "BAU" is een vluchtstrook

  Het begin van een lijst van woorden en uitdrukkingen die je onderweg in Frankrijk tegenkomt.

 • Lokale belastingen in termijnen betalen

  Om de kosten te spreiden, kun je bepaalde belastingen in maandelijks termijnen betalen.

  
BeginpaginaBouwen en verbouwenRond het huisWaterput

Waterput

maandag 14 augustus 2017 , door Hanjo

Een waterput of ook wel waterwinput is meestal een gegraven of geboord gat in de grond om grondwater te kunnen gebruiken. Daarnaast bestaan er waterputten die tot doel hebben hemelwater te verzamelen (regenput). Ze dienen in de eerste plaats voor de voorziening van drinkwater.

Het vorige artikel in deze rubriek: Wat is een "habitation légère de loisirs (HLL)"?
Beoordeling:
Bezoeken: 119
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Als het grondwater zich vlak onder de aardoppervlakte bevindt, wat meestal het geval is in vochtige omgevingen, is het grondwaterpeil door vrij eenvoudig graafwerk gemakkelijk te bereiken. De gegraven put wordt dan meestal ook ingesloten door bakstenen, of speciaal geprefabriceerde elementen, zodat het gegraven gat over de hele lengte van de put smal kan blijven en ook niet instort als de grond zelf vochtiger en dus minder vast wordt. Zo’n put noemt men een welput. Meestal zijn ze een paar meter diep.

In de bergen stroomt het water langs de berghellingen naar beneden. Daar wordt het grondwater dan meestal door watervaste lagen van klei opgesloten. Als men dan in een vallei van zo’n berghelling een put graaft loopt het water de vallei in en loopt de put vol. Zo’n waterput noemt men dan ook wel "stromende grondwaterputten".

Puits artisanal

Een puits artisanal, een ambachtelijke put, wordt gegraven door een puisatier. De diameter van de put is zodanig dat de putgraver erin kan werken. De diepte hangt af van het grondwaterniveau en de stabiliteit van de bodem rond de put. Daalt het niveau, bijvoorbeeld door langdurige droogte en klimaatveranderingen, dan kan de put meestal worden verdiept.

Het aanleggen van een put

Voor het goed aanleggen van een waterput zijn meerdere personen nodig: een man in het gat graaft en de onttrokken grond verzamelt in een emmer en een tweede die de gevulde emmer uit de put tilt. Indien het gat erg groot is, kunnen er twee mensen in werken. Wanneer het gat de grondwaterspiegel bereikt en met water vult, moet dit worden verwijderd.

Traditionnel gebruikten de gravers een geit die via een stellage met katrol de gevulde emmers uit de put tilden.

Zodra het boorgat klaar is, moet de putmantel tussen het grondwaterniveau en de rand van metselwerk worden voorzien. Een andere traditionele techniek is het geleidelijk aanleggen van cilinders beton op een ronde basis (de roue), gemaakt van een massief cirkelvormige houten frame dat leeg is in het midden. Naarmate het graafwerk vordert, daalt ook de roue. Voordeel van deze werkwijze is de veiligheid van de graver die niet het risico loopt dat de put afbrokkelt.


- De puisatier is een uitstervend beroep. Je kunt ze nog wel vinden in de PagesJaunes.
- Soms worden de werkzaamheden ook uitgevoerd door bedrijven die "terrassement" als vakgebied aangeven. Je kunt ook zoeken naar "réalisation de puits", "forage puits traditionel", of "puisard".
- Voor het onderhoud van een put zoek je naar "nettoyage" (reiniging) of "approfondissement" (dieper maken.

Puits artésien

Deze geboorde put bestaat uit persbuizen die tot het onder druk staande grondwater worden geplaatst. Dankzij de druk komt het water op natuurlijke wijze door de buizen naar boven.

ABC

puits à eau waterput
terrassement vertical verticaal grondwerk
creuser, creusement graven, het graven
forage het boren
profondeur diepte
largeur breedte
les eaux souterraines grondwater
nappe d’eau waterspiegel
nappe phréatique grondwaterspiegel
souterrain ondergronds
aquifère (= nappe d’eau souterraine)
niveau du sol grondniveau
seau emmer
pompe pomp

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

 • Zonneschermen

  Een beweegbare luifel kan de oplossing zijn om een terras tegen de zon te beschermen.

Reacties
Reacties

Allesfrans, ook voor:
 • Allier (Bourbonnais)

  Allier is het meest noordelijke van de departementen van de regio Auvergne-Rhône-Alpes.

 • Een (t)huis in Frankrijk

  Artikelen die betrekking hebben op het zoeken, vinden, kopen en bewonen van een huis in Frankrijk.

 • Auvergne-Rhône-Alpes

  De regio Auvergne werd in 2016 samengevoegd met de regio Rhône-Alpes.

 • Allier Toeristisch

  Toeristische informatie van in en rond de Franse Allier.

Allesfrans, ook voor:
 • Vakantie in Frankrijk

  Genieten, maar je ook aan de regels houden...

 • Franse samenleving

  We helpen je de Fransen wat beter leren begrijpen.

 • Franse taal

  Wat wetenswaardigheden over de Franse taal

© allez-allier/allesfrans 2008-2019 | SPIP | Plan | Mention |