allesfrans.com

 • Franse Kerst- en Nieuwjaarswensen

  Een aantal Franstalige wensen voor op jouw wenskaart voor een Franstalige relatie.

 • Betonspecie, de mengverhouding

  Wat is de juiste mengverhouding voor het aanmaken van beton en cement?

 • Hoeveel kW heb je nodig om te verwarmen?

  Je kunt niet zomaar een berekening maken, want er zijn veel factoren die meespelen.

 • Franse Kerst- en Nieuwjaarswensen

  Een aantal Franstalige wensen voor op jouw wenskaart voor een Franstalige relatie.

 • Hoeveel kW heb je nodig om te verwarmen?

  Je kunt niet zomaar een berekening maken, want er zijn veel factoren die meespelen.

  
BeginpaginaFranse taalIn de praktijkValkuilenValkuilen in de Franse taal

Valkuilen in de Franse taal

zaterdag 19 augustus 2017, door Hanjo

Bewerkt op maandag 21 augustus 2017

Frans is voor Nederlandstaligen niet een extreem moeilijke taal om te leren, maar ook weer niet heel gemakkelijk. In deze rubriek verzamel(d)en we een aantal valkuilen waar Nederlandstaligen snel in trappen. Dit artikel geeft een overzicht van de meest voorkomende.

Het vorige artikel in deze rubriek: Taalfouten die ook de Fransen maken
Beoordeling:
Bezoeken: 195
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Geschreven en gesproken

In het Frans wordt niet alles uitgesproken wat geschreven is. En bekende fout die veel wordt gemaakt is bijvoorbeeld het woord ‘Paris’. Veel mensen hebben de neiging om de ‘s’ aan het einde uit te spreken. Maar de algemene regel in het Frans is dat de laatste medeklinker niet wordt uitgesproken tenzij het wordt gevolgd door een klinker. Er zijn wel uitzonderingen, maar deze regel gaat merendeels wel op.

Vraag en bevestiging

In het dagelijks gesproken Frans hebben vragen vaak een syntactische structuur die identiek is aan een bevestiging.
Neem bijvoorbeeld "tu veux du pain ? " (wil je brood?). Als het vraagteken in deze zin wordt weggelaten, dan wordt deze zin bevestigend (je wilt brood). In dergelijke gevallen gaat het bij de spraak dus echt om intonatie. Als het een vraag betreft, dan moet de toon aan het einde van de zin omhoog gaan.
Nog zo’n voorbeeld is "vous ne venez pas ?" (komt u niet?) Zonder de juiste intonatie dan wordt dit "u komt niet".

Homofonen

Een moeilijkheid voor wie Frans leert is dat de taal veel homofonen bevat. Een homofoon is een woord of zinsnede met dezelfde klanken als een ander woord. In het Frans komt dit veel voor.
Bijvoorbeeld werkwoordvervoegingen die hetzelfde worden uitgesproken, maar anders worden gespeld. Zoals "tu es" (jij bent) versus "elle est" (zij is). In beide gevallen wordt alleen de ‘e’ uitgesproken als een ‘è’. Of "tu vas" (jij gaat) versus"il va’ (hij gaat). In deze gevallen wordt beiden als ‘vaa’ uitgesproken.

 • Homoniemen
  Een artikel in onze rubriek > Franse taal > In de praktijk > Valkuilen

  Het Frans kent een groot aantal gelijkluidende woorden (homoniemen). Te veel om allemaal op te noemen, maar dit zijn er een paar.

Directe vertalingen

Het is belangrijk om te weten dat een zin in een bepaalde taal niet altijd een directe vertaling of verwijzing heeft in de te leren taal. Probeer daarom niet alleen woorden en werkwoordvervoegingen te leren, maar ook hele zinnen en uitdrukkingen.
Stel dat je aan een diner zit en genoeg hebt gegeten. Je wil in het Frans ‘ik ben vol’ zeggen. Wnaaeer je dit letterlijk vertaalt in "je suis plein", zeg je ‘ik ben zwanger’. En niet eens op de juiste manier, want deze uitdrukking geldt alleen voor drachtige dieren en niet voor mensen. Wil je zeggen dat je genoeg hebt gehad, zeg dan "je n’en peux plus" (ik hoef niet meer).

Tutoyeren en vousvoyeren

Mensen die Frans leren, hebben nog wel eens moeite met het gebruik van "tu" (jij) en "vous" (u). Het is een kwestie van ‘tutoyeren’ en ‘vousvoyeren’.
Jongere generaties hebben nogal eens de neiging om te tutoyeren, maar in het Frans is etiquette nog steeds belangrijk. "Tu" zeg je alleen tegen vrienden en bekenden, "vous" tegen ouderen, onbekenden en meerderen op het werk. Vooral mensen met Engels als moedertaal hebben hier moeite mee, omdat in het Engels met enkel ‘you’ geen onderscheid bestaat voor ‘jij’ en ‘u’.

 • Tutoyeren
  Een artikel in onze rubriek > Franse samenleving > Leven en meeleven > Op z’n Frans

  Net zoals in het Nederlands bestaat in het Frans het verschil tussen jij en U.

Valse vrienden

De meeste Nederlandstaligen spreken (min of meer) Engels. Van diverse Engelse woorden kun je vermoeden dat ze een Franse oorsprong hebben. Helaas is dat niet altijd het geval. Zo is een ’match’ (Engels voor wedstrijd) in het Frans een ’lucifer’.

 • Engelse Valse Vrienden in de Franse taal
  Een artikel in onze rubriek > Franse taal > In de praktijk > Valkuilen

  Kennis van de Engelse taal kan in het Frans tot onverwachte vergissingen leiden. In dit artikel geven we een opsomming van beruchte Engelse Valse Vrienden, of Faux-Amis, zoals de Franse zeggen.

Daarnaast bevat de Nederlandse taal veel woorden die uit het Frans zijn overgenomen, maar ook een aantal woorden die Frans lijken. Het woord ’blamage’ is echt geen Frans, wat in het Frans zegt men ’échec’. Een ander soort voorbeeld is het woord ’maillot’, wat in het Frans ook een kledingstuk is, maar wat hoger wordt gedragen: een badpak, een shirt of een balletpakje.

 • NederFrans
  Een artikel in onze rubriek > Franse taal > In de praktijk > Valkuilen

  Er zijn in het Frans diverse woorden die op een Nederlands woord lijken, maar een (totaal) andere betekenis hebben.

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Bron:

tvcn.nl

Reacties
Reacties

Allesfrans, ook voor:
 • Nieuws

  Enkele subrubrieken met nieuwsberichten.

 • Medisch

  Naar de dokter, de specialist, het ziekenhuis. Hoe werkt de zorgverzekering en hoe kom ik aan een nieuwe bril?

 • Frankrijk, het land

  Informatie over het land Frankrijk met vooral geografische gegevens.

 • Overheid

  Wat maakt de Franse overheid zoveel anders.

Allesfrans, ook voor:
 • Verzekeringen

  Waar wijkt een Franse verzekering af van de Nederlandse...

 • Vakantie in Frankrijk

  Genieten, maar je ook aan de regels houden...

 • Medisch

  Naar de dokter, de specialist, het ziekenhuis. Hoe werkt de zorgverzekering en hoe kom ik aan een nieuwe bril?

© allez-allier/allesfrans 2008-2019 | SPIP | Plan | Mention |