allesfrans.com

 • De bus betalen met je smartphone

  Ook in de stad Moulins is het inmiddels mogelijk.

 • Kan de Franse justitie de zaak van het milieu vooruithelpen?

  Vier Franse verenigingen hebben justitie gevraagd een uitspraak te doen over de verantwoordelijkheid van de Franse staat inzake klimaatverandering.
 • Wie blijven verstookt van snel internet?

  Ondanks de voortschrijdende glasvezeldekking zullen veel huishoudens waarschijnlijk lang moeten wachten op een zeer snel internet, of zelfs op een goede  (...)

 • De bus betalen met je smartphone

  Ook in de stad Moulins is het inmiddels mogelijk.

 • Kan de Franse justitie de zaak van het milieu vooruithelpen?

  Vier Franse verenigingen hebben justitie gevraagd een uitspraak te doen over de verantwoordelijkheid van de Franse staat inzake klimaatverandering.
  
BeginpaginaBouwen en verbouwenRegelsBezwaar aantekenen tegen bouwplannen (2)

Bezwaar aantekenen tegen bouwplannen (2)

zaterdag 26 augustus 2017, door Hanjo

Er bestaan ​​soms geschillen over bouwvergunningen. In dit geval zijn er twee opties:
- de betwisting van de bouwvergunning,
- het beroep tegen de bouwvergunning.

Dit is het vervolg van artikel: Bezwaar aantekenen tegen bouwplannen (1)
Beoordeling:
Bezoeken: 99
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Het betwisten van een bouwvergunning

Sinds 19 augustus 2013 moeten twee voorwaarden worden vervuld om een ​​bouwvergunning (permis de construire) te betwisten:

De werkzaamheden moeten een directe verstoringen veroorzaken in het gebruik, het bezit of het genot van de betreffende woning.
De betwister moet de betrokken woning regelmatig bewonen.
Let op: om goed geïnformeerd te zijn en dit soort situaties te vermijden, is het essentieel om de planningsregels te kennen die bij de bouw gerespecteerd moeten worden.

Andere redenen kunnen echter worden toegevoegd aan de betwisting voor de bouwvergunning die door de burgemeester werd verstrekt.

Redenen voor het betwisten van een bouwvergunning
Niet-conformiteit van de constructie met betrekking tot:
Plan local d’urbanisme (PLU), lokaal bestemmingsplan;
Plan d’occupation de sols (POS), grondgebruiksplan;
Coefficient d’occupation de sols (COS), bodemlastfactor.
Onwettigheid van de bouwvergunning. Een bouwvergunning is onwettig wanneer:
het onregelmatig werd uitgegeven (bijvoorbeeld ontbrekende verplichte documenten);
het niet voldoet aan de code de l’urbanisme.
Niet-naleving van de bouwvergunning.
Het aantal m² en het uiterlijk van het gebouw mogen tijdens de bouw niet gewijzigd worden.
De constructie moet identiek zijn aan het project in de bouwvergunning.
Abnormale hinder, wanneer:
men het recht op overpad verliest;
het inbreuk maakt op het grondgebied van de buren;
wanneer het de regels rond het uitzicht overtreedt.
Een erfgoedorganisatie kan bijvoorbeeld aanvoeren dat een gebouw de regels rond een beschermd gebied niet respecteert.

Het beroep tegen een bouwvergunning

Afhankelijk van de reden voor het aanvechten van een bouwvergunning moet een bepaalde procedure worden gekozen:

Juge administratif, de administratieve rechtbank Om de bestreden bouwvergunning te annuleren.
Juge civil, de burgerlijke rechter Om schadevergoeding te eisen.
Juge pénal, de strafrechter Pm je buurman te veroordelen.
De klager kan ook de burgemeester die de vergunning heeft verleend vragen om deze te annuleren.

Vergunninghouder: Wat te doen bij een geschil?

Als gevolg van deze aanvechtingen heeft de houder van de bouwvergunning sinds 19 augustus 2013 het recht om zijn aanvraag tijdens de procedure te wijzigen zodat deze voldoet aan de stedenbouwkundige regels.

Bovendien kan de houder van de bouwvergunning in geval van onnodige betwisting de administratieve rechter verzoeken om een door de aanklager te betalen schadevergoeding.

Indien de uitdager echter besluit om zijn klacht tegen een vergoeding in te trekken, moet de transactie bij de belastingdienst worden geregistreerd.

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

 • Bouwvergunning - Wie beslist?

  Wie over een bouwvergunning beslist hangt in eerste instantie af van het bestaan van een gemeentelijk bestemmingsplan.

Reacties
Reacties

Allesfrans, ook voor:
 • Nieuws

  Enkele subrubrieken met nieuwsberichten.

 • Consument

  Wat kun je als consument in Frankrijk verwachten en wat zijn de afwijkende regels?

 • Onze ervaringen

  Onze ervaringen en projecten. De plannen en hun uitvoering.

 • Een (t)huis in Frankrijk

  Artikelen die betrekking hebben op het zoeken, vinden, kopen en bewonen van een huis in Frankrijk.

Allesfrans, ook voor:
 • Allier (Bourbonnais)

  Allier is het meest noordelijke van de departementen van de regio Auvergne-Rhône-Alpes.

 • Auvergne-Rhône-Alpes

  De regio Auvergne werd in 2016 samengevoegd met de regio Rhône-Alpes.

 • Overheid

  Wat maakt de Franse overheid zoveel anders.

© allez-allier/allesfrans 2008-2019 | SPIP | Plan | Mention |