allesfrans.com

 • Marianne

  Ze prijkt op de meeste Franse postzegels en is één van de gezichten van Frankrijk.

 • Bemiddelaar voor bankzaken

  Als je er niet in geslaagd bent om een geschil met jouw bank alleen op te lossen, is een beroep op de bankbemiddelaar een snelle en gratis manier om te proberen dit geschil in der minne te  (...)

 • De taal van de Franse jeugd (2)

  De taal is constant in ontwikkeling. Bij de ene taal gaat dat sneller dan bij de andere, maar vooral de taal die de jeugd gebruikt, kent dagelijks nieuwe woorden en  (...)

 • Marianne

  Ze prijkt op de meeste Franse postzegels en is één van de gezichten van Frankrijk.

 • Bemiddelaar voor bankzaken

  Als je er niet in geslaagd bent om een geschil met jouw bank alleen op te lossen, is een beroep op de bankbemiddelaar een snelle en gratis manier om te proberen dit geschil in der minne te  (...)

  
BeginpaginaBouwen en verbouwenRegelsBezwaar aantekenen tegen bouwplannen (2)

Bezwaar aantekenen tegen bouwplannen (2)

zaterdag 26 augustus 2017 , door Hanjo

Er bestaan ​​soms geschillen over bouwvergunningen. In dit geval zijn er twee opties:
- de betwisting van de bouwvergunning,
- het beroep tegen de bouwvergunning.

Dit is het vervolg van artikel: Bezwaar aantekenen tegen bouwplannen (1)
Beoordeling:
Bezoeken: 110
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Het betwisten van een bouwvergunning

Sinds 19 augustus 2013 moeten twee voorwaarden worden vervuld om een ​​bouwvergunning (permis de construire) te betwisten:

De werkzaamheden moeten een directe verstoringen veroorzaken in het gebruik, het bezit of het genot van de betreffende woning.
De betwister moet de betrokken woning regelmatig bewonen.
Let op: om goed geïnformeerd te zijn en dit soort situaties te vermijden, is het essentieel om de planningsregels te kennen die bij de bouw gerespecteerd moeten worden.

Andere redenen kunnen echter worden toegevoegd aan de betwisting voor de bouwvergunning die door de burgemeester werd verstrekt.

Redenen voor het betwisten van een bouwvergunning
Niet-conformiteit van de constructie met betrekking tot:
Plan local d’urbanisme (PLU), lokaal bestemmingsplan;
Plan d’occupation de sols (POS), grondgebruiksplan;
Coefficient d’occupation de sols (COS), bodemlastfactor.
Onwettigheid van de bouwvergunning. Een bouwvergunning is onwettig wanneer:
het onregelmatig werd uitgegeven (bijvoorbeeld ontbrekende verplichte documenten);
het niet voldoet aan de code de l’urbanisme.
Niet-naleving van de bouwvergunning.
Het aantal m² en het uiterlijk van het gebouw mogen tijdens de bouw niet gewijzigd worden.
De constructie moet identiek zijn aan het project in de bouwvergunning.
Abnormale hinder, wanneer:
men het recht op overpad verliest;
het inbreuk maakt op het grondgebied van de buren;
wanneer het de regels rond het uitzicht overtreedt.
Een erfgoedorganisatie kan bijvoorbeeld aanvoeren dat een gebouw de regels rond een beschermd gebied niet respecteert.

Het beroep tegen een bouwvergunning

Afhankelijk van de reden voor het aanvechten van een bouwvergunning moet een bepaalde procedure worden gekozen:

Juge administratif, de administratieve rechtbank Om de bestreden bouwvergunning te annuleren.
Juge civil, de burgerlijke rechter Om schadevergoeding te eisen.
Juge pénal, de strafrechter Pm je buurman te veroordelen.
De klager kan ook de burgemeester die de vergunning heeft verleend vragen om deze te annuleren.

Vergunninghouder: Wat te doen bij een geschil?

Als gevolg van deze aanvechtingen heeft de houder van de bouwvergunning sinds 19 augustus 2013 het recht om zijn aanvraag tijdens de procedure te wijzigen zodat deze voldoet aan de stedenbouwkundige regels.

Bovendien kan de houder van de bouwvergunning in geval van onnodige betwisting de administratieve rechter verzoeken om een door de aanklager te betalen schadevergoeding.

Indien de uitdager echter besluit om zijn klacht tegen een vergoeding in te trekken, moet de transactie bij de belastingdienst worden geregistreerd.

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

 • Bouwvergunning - Wie beslist?

  Wie over een bouwvergunning beslist hangt in eerste instantie af van het bestaan van een gemeentelijk bestemmingsplan.

Reacties
Reacties

Allesfrans, ook voor:
 • Nieuws

  Enkele subrubrieken met nieuwsberichten.

 • Allier (Bourbonnais)

  Allier is het meest noordelijke van de departementen van de regio Auvergne-Rhône-Alpes.

 • Geld en bank

  Hoe betaal je in Frankrijk je rekeningen?

 • Onze ervaringen

  Onze ervaringen en projecten. De plannen en hun uitvoering.

Allesfrans, ook voor:
 • Franse taal

  Wat wetenswaardigheden over de Franse taal

 • Een (t)huis in Frankrijk

  Artikelen die betrekking hebben op het zoeken, vinden, kopen en bewonen van een huis in Frankrijk.

 • Energie

  Elektriciteit, olie, gas, kolen, zonne-energie, maar ook water.

© allez-allier/allesfrans 2008-2019 | SPIP | Plan | Mention |