allesfrans.com

 • Een "BAU" is een vluchtstrook

  Het begin van een lijst van woorden en uitdrukkingen die je onderweg in Frankrijk tegenkomt.

 • Lokale belastingen in termijnen betalen

  Om de kosten te spreiden, kun je bepaalde belastingen in maandelijks termijnen betalen.

 • Kortingen op de belasting hebben hun limiet

  De meeste fiscale voordelen die je elk jaar voor de berekening van de inkomstenbelasting mag opvoeren, zijn gelimiteerd.

 • Een "BAU" is een vluchtstrook

  Het begin van een lijst van woorden en uitdrukkingen die je onderweg in Frankrijk tegenkomt.

 • Lokale belastingen in termijnen betalen

  Om de kosten te spreiden, kun je bepaalde belastingen in maandelijks termijnen betalen.

  
BeginpaginaVerkeer en vervoerVerkeersregelsSanctiesAdministratieve schorsing van de rijbevoegdheid

Administratieve schorsing van de rijbevoegdheid

Suspension administrative du permis de conduire

maandag 4 september 2017 , door Hanjo

Schorsing van de geldigheid van iemands rijbewijs kan zowel na een overtreding als op medische gronden gebeuren.

Het vorige artikel in deze rubriek: Inhouding van het rijbewijs
Beoordeling:
Bezoeken: 24
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Na een overtreding

Wanneer de politie vaststelt dat een strafbaar feit is gepleegd dat schorsing van de rijbevoegdheid tot gevolg heeft, wordt een kopie van het proces-verbaal toegestuurd aan de prefect of subprefect.

Bij welke overtredingen?

De prefect of subprefect kan in de volgende gevallen een voorlopig bevel tot schorsing van de geldigheid van het rijbewijs afgeven:

rijden onder invloed van alcohol, geconstateerd met een bevoegd apparaat of een bloedonderzoek;
de weigering om zich aan controles op alcoholgehalte in het bloed te onderwerpen;
het rijden onder invloed van geneesmiddelen zoals bepaald door speekseltests of medisch, klinisch en biologisch onderzoek;
de weigering om zich te onderwerpen aan controles op drugsgebruik;
overtreding van de maximum snelheid met 40 km/uur of meer, vastgesteld door een gecertificeerd toestel met onderschepping van het voertuig.

Kennisgeving van schorsing

Indien de schorsing binnen 72 uur na de inhouding van het rijbewijs plaatsvindt, wordt de bestuurder in kennis gesteld van de aanhouding wanneer hij/zij naar de dienst gaat die op het inhoudingsbericht staat vermeld. In dat geval wordt het rijbewijs door de politie bewaard en vervolgens naar de prefectuur of subprefectuur doorgestuurd.

Indien de dienst waar de overtreding is begaan, niet in het departement ligt waar de chauffeur woont, stuurt de prefect of subprefect het rijbewijs naar de prefectuur van de woonplaats van de chauffeur.

Duur van de schorsing

In het algemeen bedraagt de schorsing maximaal 6 maanden. Ze kan echter worden verhoogd tot 1 jaar in het geval van:

onvrijwillig lichamelijk letsel aan het leven of de ledematen van de betrokkene dat kan leiden tot een totale arbeidsongeschiktheid (bv. ongeval veroorzaakt door de bestuurder met de dood van een derde of verwonding als gevolg);
dronken rijden of drinken tijdens het rijden;
hit-and-run.

De schorsingsperiode begint op de dag waarop de bestuurder zijn rijbewijs inlevert bij de prefectuur.

Bij een administratieve schorsing van het rijbewijs kan de maatregel niet worden aangepast: er kan geen sprake zijn van een "permis blanc".

Sanctie bij niet-naleving

Het niet naleven van een opschortingsbevel wordt bestraft met een gevangenisstraf van twee jaar, een boete van € 4.500 euro en inbeslagname van het voertuig.

Terugkrijging van het rijbewijs

In geval van alcoholische dranken of drugsgebruik is een medisch onderzoek voor het departementale medische comité verplicht voor het einde van de schorsingsperiode.

Je moet daarvoor contact opnemen met de prefectuur om te weten te komen of er een oproeping tot een vergadering wordt verzonden of dat je zelf een afspraak moet maken met de commissie.

Om het rijbewijs van de prefectuur of subprefectuur terug te krijgen, moet de kennisgeving van de schorsing worden verkregen en, indien dit het geval is, een gunstig advies van de medische commissie.

Wanneer een rechterlijke beslissing wordt genomen vóór het einde van de administratieve opschortingsperiode, vervangt deze automatisch het administratieve besluit. Als de rechter bijvoorbeeld het rijbewijs voor 12 maanden opschort en de administratieve schorsing 6 maanden bedraagt, wordt het rijbewijs pas na 12 maanden en niet na de administratieve schorsing van 6 maanden teruggegeven.

Geldigheid van het teruggekregen rijbewijs

Afhankelijk van de aard van de gepleegde delicten, waaronder alcoholisme, kan het rijbewijs dat opnieuw wordt afgegeven een beperkte geldigheidsduur hebben (meestal één jaar). Aan het einde van deze periode is het noodzakelijk om terug te gaan naar de medische commissie van het departement voor een medische controle.

Beroep

Tegen een prefecturaal besluit om een rijbewijs op te schorten kan beroep worden aangetekend bij de minister van Binnenlandse Zaken of de bestuursrechtbank (tribunal administratif).

Op medische grond

Gronden voor opschorting

De prefect of subprefect kan op advies van de medische commissie van het departement het rijbewijs schorsen in de volgende gevallen:

wanneer een bestuurder die wordt onderzocht op een rijbewijs dat ongeldig is verklaard, een probleem heeft met gezondheidsrisico’ s, alcohol- of drugsgebruik,
of wanneer een arts heeft vastgesteld dat een persoon met een geldig beperkt rijbewijs niet meer geschikt is om te rijden.

Duur van de schorsing

De schorsing kan gelden voor een periode van één jaar, al dan niet hernieuwbaar, afhankelijk van de gezondheidstoestand van de bestuurder.

Terugkrijging van het rijbewijs

De chauffeur zal een nieuw medisch onderzoek moeten ondergaan voordat de medische commissie van het departement het rijbewijs kan teruggeven.
Daarvoor moet de chauffeur contact moeten opnemen met zijn prefectuur om een afspraak te maken.

Beroep

Tegen een prefecturaal besluit om een rijbewijs op te schorten kan beroep worden aangetekend bij de minister van Binnenlandse Zaken of de bestuursrechtbank (tribunal administratif).

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
Reacties

Allesfrans, ook voor:
 • Een (t)huis in Frankrijk

  Artikelen die betrekking hebben op het zoeken, vinden, kopen en bewonen van een huis in Frankrijk.

 • Diensten

  Verschillende soorten dienstverlening.

 • Werk en inkomen

  Werken in Frankrijk. Wat weten wij erover?

 • Allier (Bourbonnais)

  Allier is het meest noordelijke van de departementen van de regio Auvergne-Rhône-Alpes.

Allesfrans, ook voor:
 • Een (t)huis in Frankrijk

  Artikelen die betrekking hebben op het zoeken, vinden, kopen en bewonen van een huis in Frankrijk.

 • Franse samenleving

  We helpen je de Fransen wat beter leren begrijpen.

 • Auvergne-Rhône-Alpes

  De regio Auvergne werd in 2016 samengevoegd met de regio Rhône-Alpes.

© allez-allier/allesfrans 2008-2019 | SPIP | Plan | Mention |