allesfrans.com

 • Een "BAU" is een vluchtstrook

  Het begin van een lijst van woorden en uitdrukkingen die je onderweg in Frankrijk tegenkomt.

 • Lokale belastingen in termijnen betalen

  Om de kosten te spreiden, kun je bepaalde belastingen in maandelijks termijnen betalen.

 • Kortingen op de belasting hebben hun limiet

  De meeste fiscale voordelen die je elk jaar voor de berekening van de inkomstenbelasting mag opvoeren, zijn gelimiteerd.

 • Een "BAU" is een vluchtstrook

  Het begin van een lijst van woorden en uitdrukkingen die je onderweg in Frankrijk tegenkomt.

 • Lokale belastingen in termijnen betalen

  Om de kosten te spreiden, kun je bepaalde belastingen in maandelijks termijnen betalen.

  
BeginpaginaVerkeer en vervoerVerkeersregelsSanctiesGerechtelijke schorsing van het rijbewijs

Gerechtelijke schorsing van het rijbewijs

Suspension judiciaire du permis de conduire

maandag 4 september 2017 , door Hanjo

Deze opschorting van een rijbewijs is een sanctie waarover een rechter uitspraak doet.

Het vorige artikel in deze rubriek: Administratieve schorsing van de rijbevoegdheid
Beoordeling:
Bezoeken: 30
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Een suspension judiciaire du permis de conduire houdt in dat iemand gedurende een naar gelang van de situatie verschillende periode wordt belet een voertuig te besturen waarvoor een rijbewijs verplicht is. De gerechtelijke schorsing bestraft een verkeersovertreding of een overtreding van het strafwetboek. Ze kan worden voorafgegaan door een administratieve schorsing (suspension administrative).

Bij welke overtredingen

De overtredingen die kunnen leiden tot een gerechtelijke schorsing van het rijbewijs zijn de volgende:

rijden onder invloed van alcohol of drugs;
hit-en-run;
onvrijwillig letsel aan het leven of de lichamelijke integriteit van een persoon;
weigering om zich aan een onderzoeken te onderwerpen;
snelheidsovertredingen van meer dan 30 km/h.

Verloop van de procedure

Voor de rechter

De bestuurder wordt opgeroepen voor een zitting van de politie- of strafrechtbank (afhankelijk van de ernst van het misdrijf):

hetzij door de politie ([convocation sur procès-verbal) op verzoek van de rechtbank;
hetzij door een gerechtsdeurwaarder die hem zal dagvaarden.

De rechter kan een schorsing van het rijbewijs opleggen als hoofdstraf of bijkomende straf (bijvoorbeeld met een boete) of als alternatief voor een gevangenisstraf.

Mogelijk verhaal

Zodra de beslissing is uitgesproken, kan de bestuurder binnen 10 dagen tegen de sanctie in beroep gaan bij het hof van beroep.

De periode begint
op het moment van de uitspraak indien de bestuurder aanwezig was op de hoorzitting,
vanaf de kennisgeving van het vonnis door een gerechtsdeurwaarder of door de politie indien de bestuurder niet aanwezig was.
Een beroep schorst de tenuitvoerlegging van het vonnis, tenzij de rechter de onmiddellijke tenuitvoerlegging heeft bevolen.

Toepassing van de sanctie

De schorsing van het rijbewijs kan worden opgeschort: in dit geval wordt het rijbewijs alleen ingetrokken indien de bestuurder binnen vijf jaar een nieuwe overtreding begaat.

Indien de sanctie wordt bevestigd, wordt deze door de politie of de gendarmerie na afloop van de beroepstermijn meegedeeld en wordt de chauffeur verzocht zijn rijbewijs af te geven, indien hij het niet reeds aan de prefectuur heeft overhandigd in geval van een eerdere administratieve schorsing. Hij ontvangt dan een document nodig is om zijn rijbewijs weer op te halen.

De schorsing houdt in dat elk ander rijbewijs dat de bestuurder gedurende dezelfde periode en onder dezelfde voorwaarden in het bezit heeft wordt geschorst.

Het besturen van een voertuig onder gerechtelijke schorsing van het rijbewijs is strafbaar met een gevangenisstraf van 2 jaar, een boete van € 4.500 en bijkomende straffen, inclusief verplichte inbeslagneming van het voertuig indien de bestuurder eigenaar is.

Duur van de sanctie

De maximale duur van de gerechtelijke schorsing van het rijbewijs bedraagt

5 jaar in geval van doodslag of onopzettelijk letsel
3 jaar in andere gevallen.
Deze termijnen kunnen worden verdubbeld, met name in geval van een hit-and-run of recidive.
Registratie in strafblad

De gerechtelijke schorsing van het rijbewijs wordt geregistreerd in het strafblad (casier judiciaire) van de chauffeur.

Het is opgenomen in het bulletin 1 waarin alle veroordelingen van iemand staan vermeld.

Mogelijke aanpassing van de sanctie

De rechter kan bijvoorbeeld overeenkomen de boete aan te passen, zodat de bestuurder niet ontslagen wordt of wanneer de bestuurder geen andere vervoermiddelen heeft. Dit wordt gewoonlijk "permis blanc" genoemd.

Deze regeling is niet mogelijk voor de volgende strafbare feiten:

doodslag en/of onopzettelijke verwondingen;
risico voor anderen
hit-en-run
rijden ondanks de schorsing, inhouding of annulering van het rijbewijs
rijden onder invloed van alcohol en/of drugs
weigering om zich aan controles te onderwerpen
overschrijding van de maximumsnelheid met meer dan 50 km/h.

Schorsingen zijn niet cumulatief

De duur van de gerechtelijke schorsing vervangt de duur van de administratieve schorsing.

De twee sancties worden niet bij elkaar opgeteld: een bestuurder aan wie reeds een administratieve schorsing van 3 maanden is opgelegd en aan wie vervolgens een gerechtelijke schorsing van 4 maanden wordt opgelegd, ziet zijn rijbewijs voor in totaal 4 maanden (geen 7 maanden) ingetrokken.

Restitutie van het rijbewijs aan het einde van de schorsing

Om het rijbewijs aan het einde van de schorsing terug te krijgen, moet de bestuurder contact opnemen met de vermelde autoriteit.

In geval van alcohol- of druggebruik moet eerst een medisch onderzoek worden uitgevoerd vóór de medische commissie van het departement.

Het is raadzaam om zelf een afspraak te maken bij de prefectuur met de medische commissie van de afdeling.

Afhankelijk van de aard van de gepleegde delicten, waaronder alcoholisme, kan het rijbewijs dat opnieuw wordt afgegeven een beperkte geldigheidsduur hebben (meestal één jaar). Aan het einde van deze periode is het noodzakelijk om terug te gaan naar de medische commissie van het departement voor een medische controle.

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

 • Annulering van het rijbewijs

  De annulering van een rijbewijs is de intrekking van het recht om elk voertuig te besturen waarvoor het rijbewijs verplicht is.

Reacties
Reacties

Allesfrans, ook voor:
 • Een (t)huis in Frankrijk

  Artikelen die betrekking hebben op het zoeken, vinden, kopen en bewonen van een huis in Frankrijk.

 • Diensten

  Verschillende soorten dienstverlening.

 • Werk en inkomen

  Werken in Frankrijk. Wat weten wij erover?

 • Allier (Bourbonnais)

  Allier is het meest noordelijke van de departementen van de regio Auvergne-Rhône-Alpes.

Allesfrans, ook voor:
 • Een (t)huis in Frankrijk

  Artikelen die betrekking hebben op het zoeken, vinden, kopen en bewonen van een huis in Frankrijk.

 • Franse samenleving

  We helpen je de Fransen wat beter leren begrijpen.

 • Auvergne-Rhône-Alpes

  De regio Auvergne werd in 2016 samengevoegd met de regio Rhône-Alpes.

© allez-allier/allesfrans 2008-2019 | SPIP | Plan | Mention |