allesfrans.com

 • Een "BAU" is een vluchtstrook

  Het begin van een lijst van woorden en uitdrukkingen die je onderweg in Frankrijk tegenkomt.

 • Lokale belastingen in termijnen betalen

  Om de kosten te spreiden, kun je bepaalde belastingen in maandelijks termijnen betalen.

 • Kortingen op de belasting hebben hun limiet

  De meeste fiscale voordelen die je elk jaar voor de berekening van de inkomstenbelasting mag opvoeren, zijn gelimiteerd.

 • Franse Kerst- en Nieuwjaarswensen

  Een aantal Franstalige wensen voor op jouw wenskaart voor een Franstalige relatie.

 • Hoeveel kW heb je nodig om te verwarmen?

  Je kunt niet zomaar een berekening maken, want er zijn veel factoren die meespelen.

  
BeginpaginaVerkeer en vervoerVerkeersregelsOvertreding en boeteBoete na een aanhouding

Boete na een aanhouding

Amende consécutive à une interpellation

maandag 4 september 2017 , door Hanjo

In geval van een aanhouding door de politie gebeurt de kennisgeving van een boete door middel van een bon, vergezeld van een betaalkaart of via een elektronische aangifte (PVe). Er zijn verschillende manieren om de boete te betalen of aan te vechten.

Het vorige artikel in deze rubriek: Betaald parkeren: de boetes vanaf 1 januari 2018
Beoordeling:
Bezoeken: 175
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Kennisgeving

Wanneer de politie je na een verkeersovertreding aanhoudt, kunnen ze je op de hoogte brengen van de bekeuring:

door een elektronisch proces verbaal (PVe) op een gecertificeerd apparaat, of
door het uitschrijven van een bekeuring (avis de contravention) uit een bonnenboekje (carnet à souches), vergezeld van een betaalkaart die ook wel "carte lettre" wordt genoemd (dit systeem verdwijnt).
De kennisgeving van overtreding wegens het ontbreken van een rijbewijs wordt per aangetekende brief naar het huisadres van de bestuurder gestuurd.

De betaalwijzes

Het betalen van een boete kan op de volgende manieren:

Online:
 • Verkeersboetes betalen
  Een artikel in onze rubriek > Verkeer en vervoer > Verkeersregels > Overtreding en boete

  De betaling van sommige boetes kun je online regelen, voor andere zul je speciale zegels moeten plakken.

Telefonisch via de Serveur vocal du service de télépaiement des amendes
Telefoonnummer: 0811 10 10 10
Per post
Door het opsturen van een cheque of fiscale zegel (timbre fiscale) naar de aangegeven trésorie.
Aan de agent
Je kunt de boete ook rechtstreeks contant of met creditcard aan de politieagent betalen. In dit geval betaal je de lagere boete (amende minorée) wanneer die bij de begane overtreding van toepassing is.
Wanneer je de boete direct betaalt, erken je dat je de overtreding hebt begaan en kun je de bekeuring niet meer aanvechten!

Betalingstermijn

De betaaltermijnen zijn afhankelijk van de betalingswijze.

Betalingsvoorwaarden naar gelang de betalingswijze
Situatie Verlaagde boete
amende minorée
Normaal bedrag
montant normal
Verhoogde boete
amende majorée
Betaling per cheque of zegel Binnen 15 dagen van 16 tot 45 dagen Meer dan 45 dagen
Extra termijn voor online betaling + 15 dagen + 15 dagen + 15 dagen

Wordt de betaling niet binnen de eerste termijn voldaan, dan treedt automatisch de volgende in werking. De verhoogde boete moet binnen 45 dagen na ontvangst van de kennisgeving worden betaald (60 dagen in geval van online betaling). Indien de verrekening binnen 30 dagen plaatsvindt, wordt het bedrag verminderd met 20%, de amende minorée.

Aan het einde van de betalingstermijn voor de verhoogde boete start de Schatkist (Trésor Public) een procedure in om dwangbetaling van de boete te verkrijgen.

Wanneer een forfaitaire boete is opgelegd, kan de Trésor Public bezwaar maken tegen elke overdracht van het kentekenbewijs door de de prefectuur:

indien de boete niet is betaald binnen vier maanden nadat de kennisgeving is verzonden, of
indien de overtreder zijn adres heeft gewijzigd zonder dit op de documenten van het voertuig bij te werken.

Heb je moeite met het betalen van een forfaitaire verhoogde boete, dan kun je een gemotiveerd verzoek sturen naar de Trésor Public, waarbij je om uitstel van betaling of (gedeeltelijke) kwijtschelding vraagt.

De procedure voor het aanvragen van vrijstelling of een klacht is niet van toepassing op verhoogde forfaitaire boeten waarvoor al een verzoek om uitstel van betaling of een verzoek om kwijtschelding werd ingediend.

Indien het verzoek door de Trésor Public wordt gehonoreerd, kan deze het volgende toekennen:

een aangepaste betalingstermijn
een gehele of gedeeltelijke kwijtschelding, indien nodig door toepassing van een korting van 20%.

De bekeuring aanvechten

Het beroep is slechts ontvankelijk indien het wordt ingesteld door de in het proces verbaal genoemde overtreder.
Je hebt 45 dagen vanaf de datum van de kennisgeving van overtreding om het bezwaarschrift te verzenden. Dat kan online of per aangetekende brief.

 • Een bekeuring aanvechten
  Een artikel in onze rubriek > Verkeer en vervoer > Verkeersregels > Overtreding en boete

  Je hebt 45 dagen vanaf de datum van de kennisgeving van overtreding om bezwaar aan te tekenen.

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
Reacties

Allesfrans, ook voor:
 • Medisch

  Naar de dokter, de specialist, het ziekenhuis. Hoe werkt de zorgverzekering en hoe kom ik aan een nieuwe bril?

 • Bouwen en verbouwen

  Alles over het bouwen en verbouwen van jouw huis in Frankrijk en hulp met de benamingen.

 • Een (t)huis in Frankrijk

  Artikelen die betrekking hebben op het zoeken, vinden, kopen en bewonen van een huis in Frankrijk.

 • Energie

  Elektriciteit, olie, gas, kolen, zonne-energie, maar ook water.

Allesfrans, ook voor:
 • Auvergne-Rhône-Alpes

  De regio Auvergne werd in 2016 samengevoegd met de regio Rhône-Alpes.

 • Energie

  Elektriciteit, olie, gas, kolen, zonne-energie, maar ook water.

 • Frankrijk, het land

  Informatie over het land Frankrijk met vooral geografische gegevens.

© allez-allier/allesfrans 2008-2019 | SPIP | Plan | Mention |