allesfrans.com

 • Een "BAU" is een vluchtstrook

  Het begin van een lijst van woorden en uitdrukkingen die je onderweg in Frankrijk tegenkomt.

 • Lokale belastingen in termijnen betalen

  Om de kosten te spreiden, kun je bepaalde belastingen in maandelijks termijnen betalen.

 • Kortingen op de belasting hebben hun limiet

  De meeste fiscale voordelen die je elk jaar voor de berekening van de inkomstenbelasting mag opvoeren, zijn gelimiteerd.

 • Bemiddelaar voor bankzaken

  Als je er niet in geslaagd bent om een geschil met jouw bank alleen op te lossen, is een beroep op de bankbemiddelaar een snelle en gratis manier om te proberen dit geschil in der minne te  (...)

 • Brief bemiddelaar bankzaken

  Hoe stel je een brief op aan de bemiddelaar in verband met een geschil met de bank.

  
BeginpaginaVerkeer en vervoerVerkeersregelsOvertreding en boeteKennisgeving van een overtreding

Kennisgeving van een overtreding

Avis de contravention

maandag 4 september 2017 , door Hanjo

Een avis de contravention is het document dat door de politie wordt afgegeven wanneer een misdrijf wordt vastgesteld of achteraf wordt toegezonden in geval van geautomatiseerde afhandeling.

Het vorige artikel in deze rubriek: Je auto werd weggesleept
Beoordeling:
Bezoeken: 84
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

De kennisgeving die rechtstreeks door de politie wordt gedaan, bestaat uit twee delen.

Op de voorzijde van het eerste blad staat het bedrag van de boete:

amende forfaitaire minorée, het verlaagde boetebedrag dat betaald moet worden bij versnelde betaling;
amende forfaitaire simple, het standaard boetebedrag;
amende forfaitaire majorée, het verlaagde boetebedrag dat betaald moet worden bij late betaling.

Op de achterkant van het eerste gedeelte vind je informatie over hoe je de boete moet betalen en hoe je de boete kunt betwisten.

Het tweede deel van de kennisgeving bevat informatie over de gepleegde overtreding:

de datum, plaats en tijd van constatering;
de naam van de ambtenaar en de dienst waartoe hij of zij behoort;
de locatie van de overtreding(*);
de aard van het strafbare feit en de betrokken wetsartikelen;
het type voertuig en registratienummer;
een vak voor de op het rijbewijs in te trekking aantal punten.

Ten slotte wordt in hetzelfde deel een aantal inlichtingen verstrekt, met name over de intrekking van punten en wordt erop gewezen dat de betaling van de geldboete neerkomt op erkenning van de realiteit van de overtreding.

(*) Plaats van overtreding
Bij de aanduiding van de plaats van overtreding kan gebruik gemaakt worden van de PK/PR, respectievelijk point kilomètrique en point repère: een kilometerpunt en een aanduiding voor een plek tussen twee kilometerpunten in. (PR 23+280) is een plek dat 280 meter voorbij kilometerpunt 23 ligt.

Zoals de naam al doet vermoeden, is dit document gewoon een melding van overtreding. Dit is niet het beroemde "PV" waarvan de referenties rechtsgeldig zijn.

Zo hoeven ambtenaren bijvoorbeeld de melding niet te ondertekenen, terwijl dit op een proces verbaal wel het geval is.

Meldingen van overtreding van het geautomatiseerde verwerkingscentrum (inclusief automatische radars) hebben een andere vorm.

De melding wordt per post verzonden en heeft een A4-formaat.

De melding bevat een betalingsstrook en een aanvraagformulier voor vrijstelling. Dit verzoek om vrijstelling maakt het met name mogelijk de werkelijke dader aan te klagen (vak 2) of de dader te betwisten zonder het delict zelf te betwisten (vak 3).

Het formulier voor het verzoek om ontheffing bevat een registratiebewijs dat moet worden gebruikt om de betwisting van de betwisting te registreren.

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
Reacties

Allesfrans, ook voor:
 • Een (t)huis in Frankrijk

  Artikelen die betrekking hebben op het zoeken, vinden, kopen en bewonen van een huis in Frankrijk.

 • Diensten

  Verschillende soorten dienstverlening.

 • Werk en inkomen

  Werken in Frankrijk. Wat weten wij erover?

 • Allier (Bourbonnais)

  Allier is het meest noordelijke van de departementen van de regio Auvergne-Rhône-Alpes.

Allesfrans, ook voor:
 • Een (t)huis in Frankrijk

  Artikelen die betrekking hebben op het zoeken, vinden, kopen en bewonen van een huis in Frankrijk.

 • Franse samenleving

  We helpen je de Fransen wat beter leren begrijpen.

 • Auvergne-Rhône-Alpes

  De regio Auvergne werd in 2016 samengevoegd met de regio Rhône-Alpes.

© allez-allier/allesfrans 2008-2019 | SPIP | Plan | Mention |