allesfrans.com

 • De bus betalen met je smartphone

  Ook in de stad Moulins is het inmiddels mogelijk.

 • Kan de Franse justitie de zaak van het milieu vooruithelpen?

  Vier Franse verenigingen hebben justitie gevraagd een uitspraak te doen over de verantwoordelijkheid van de Franse staat inzake klimaatverandering.
 • Wie blijven verstookt van snel internet?

  Ondanks de voortschrijdende glasvezeldekking zullen veel huishoudens waarschijnlijk lang moeten wachten op een zeer snel internet, of zelfs op een goede  (...)

 • De bus betalen met je smartphone

  Ook in de stad Moulins is het inmiddels mogelijk.

 • Kan de Franse justitie de zaak van het milieu vooruithelpen?

  Vier Franse verenigingen hebben justitie gevraagd een uitspraak te doen over de verantwoordelijkheid van de Franse staat inzake klimaatverandering.
  
BeginpaginaDienstenInternet en emailMelding van onwettige inhoud op internet

Melding van onwettige inhoud op internet

woensdag 13 september 2017, door Hanjo

Het internet is een ruimte van vrijheid waar iedereen kan communiceren, ontdekken en ontwikkelen. De rechten van iedereen, ongeacht leeftijd, afkomst of verwantschap, moeten gerespecteerd worden, zodat het web een ruimte voor uitwisseling en respect blijft.

Het vorige artikel in deze rubriek: Meer duidelijkheid op Internet
Beoordeling:
1 stem
Bezoeken: 29
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Ouders moeten hun kinderen kunnen laten navigeren en communiceren zonder zich bloot te stellen aan schadelijke inhoud of contact met kwaadwillenden. Internet mag niet misbruikt worden voor illegale doeleinden.

Daarom heeft de Franse overheid internet-signalement beschikbaar gesteld, een portaal waarop melding kan worden gedaan van illegale inhoud of gedragingen die je tijdens het gebruik van het internet hebt aangetroffen. De melding wordt naar de juiste dienst geleid en verwerkt, wat mogelijk kan leiden tot gerechtelijke stappen tegen de verantwoordelijken voor die inhoud.

Waarschuwing voor misleidende aangiftes

Artikel 226-10 van de Code Pénal, het Franse wetboek van strafrecht, bepaalt dat "een aanklacht, met elk middel en gericht tegen een bepaalde persoon, van een handeling die aanleiding kan geven tot gerechtelijke, administratieve of disciplinaire sancties waarvan men weet dat zij geheel of gedeeltelijk onnauwkeurig is, gemeld wordt aan een gerechtsdeurwaarder of een politieagent, dan wel tot een autoriteit die bevoegd is om daarop te handelen of om deze aan de bevoegde autoriteit voor te leggen, dan wel tot meerderen in een hiërarchische rangorde, kan worden bestraft met 5 jaar gevangenisstraf en een boete van € 45.000".

Het misbruiken van de meldsite door het verstrekken van valse informatie zal dan ook systematisch worden vervolgd.

Wat kan je melden?

Het moet gaan om illegale inhoud of illegaal gedrag zijn: het moet verboden zijn en bestraft worden door de Franse wet. Inhoud of gedragingen die je eenvoudigweg immoreel of schadelijk vindt, moeten niet worden gemeld.

Het moet publieke inhoud van het internet zijn, waarmee elke internetgebruiker geconfronteerd kan worden: website, blog, forum, commentaar op een "chat", anonieme "prowler" op een mailbox, enz.

Het mag geen privé-aangelegenheid zijn met iemand die je kent, zelfs niet als hij/zij het internet gebruikt om jouw schade te berokkenen. In dat geval dien je dit te melden bij een politiebureau.

Het mag geen noodsituatie zijn die de tussenkomst van een reddingsdienst (ongeval, brand, brand, geweldpleging, enz.) vereist.

Wie verwerkt de meldingen?

De meldingen worden verwerkt door politiefunctionarissen en andere medewerkers van het Plateforme d’Harmonisation, d’Analyse, de Recoupement et d’Orientation des Signalements (PHAROS), het platform voor harmonisatie, analyse, kruiscontrole en oriëntatie van meldingen. Dit platform is geïntegreerd in het centraal bureau voor de bestrijding van criminaliteit in informatie- en communicatietechnologieën[1], een dienst van de Centrale Directie van de Justitiële Politie, die weer deel uitmaakt van de Nationale Politie.

Hoe worden rapporten verwerkt?

Als een controle op internet mogelijk is, wordt eerst de inhoud bekeken.
De juridische karakterisering wordt dan uitgevoerd: is het een overtreding van de wet?

Indien de inhoud of het gedrag waarvan melding wordt gemaakt onwettig is, wordt het rapport doorverwezen naar een opsporingsdienst van de Police Nationale, de Gendarmerie Narionale, de douane of de DGCCRF[2]. Een strafrechtelijk onderzoek kan worden ingesteld onder het gezag van een officier van justitie.

Indien de inhoud die wordt gemeld illegaal is, maar vanuit het buitenland komt, wordt deze doorgegeven aan Interpol, dat deze inhoud doorgeeft aan de gerechtelijke autoriteiten van het betrokken land.

Ik zie gemelde inhoud nog steeds staan. Waarom?

Het hosten van websites is de verantwoordelijkheid van particulieren: bedrijven en personen. Noch de administratie, noch de internetproviders kunnen de toegang tot inhoud direct blokkeren.

Inhoud kan gehost worden in het buitenland. De contacten met de hostingproviders duren dan langer.

Soms stellen onderzoekers de verwijdering van inhoud bewust uit om te voorkomen dat de aandacht van hun auteurs tijdens het onderzoek wordt getrokken.

Zijn de meldingen anoniem?

Je kunt jezelf identificeren door die informatie op het meldingsformulier in te vullen, maar dit is niet verplicht.
Meldingen worden op dezelfde manier behandeld, ongeacht of ze anoniem werden verstrekt.

Het formulier bevat wel het IP-adres van de melder, maar een IP-adres alleen identificeert een persoon niet. Alleen internet service providers zijn op de hoogte van deze adresgegevens. In uitzonderlijke gevallen kunnen onderzoekers met het oog op een onderzoek om de identificatie van een IP-adres vragen. Zij moeten daarvoor toestemming krijgen van een procureur generaal.

Op internet: Hier signaleer je illegale inhoud


Voetnoten:

[1Office Central de Lutte contre la Criminalité liée aux Technologies de l’Information et de la Communication

[2Directoraat-generaal Mededinging, Consumentenzaken en Fraudepreventie

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
Reacties

Allesfrans, ook voor:
 • Geld en bank

  Hoe betaal je in Frankrijk je rekeningen?

 • Justitie, wetten en regels

  Artikelen over de Franse justitie, wetten en regelgeving.

 • Nieuws

  Enkele subrubrieken met nieuwsberichten.

 • Consument

  Wat kun je als consument in Frankrijk verwachten en wat zijn de afwijkende regels?

Allesfrans, ook voor:
 • Verzekeringen

  Waar wijkt een Franse verzekering af van de Nederlandse...

 • Franse samenleving

  We helpen je de Fransen wat beter leren begrijpen.

 • Onze ervaringen

  Onze ervaringen en projecten. De plannen en hun uitvoering.

© allez-allier/allesfrans 2008-2019 | SPIP | Plan | Mention |