allesfrans.com

 • Je bank vraagt om een TIN of een FIN

  De bank moet tegenwoordig ook een fiscaal identificatenummer bij zijn gegevens opslaan.

 • Bemiddelaar voor bankzaken

  Als je er niet in geslaagd bent om een geschil met jouw bank alleen op te lossen, is een beroep op de bankbemiddelaar een snelle en gratis manier om te proberen dit geschil in der minne te  (...)

 • Een bedrag in het Frans uitschrijven

  Dit hulpprogramma zet een bedrag in cijfers om in Franse woorden. Je kunt het onder andere gebruiken voor het uitschrijven van een cheque.

 • Franse Kerst- en Nieuwjaarswensen

  Een aantal Franstalige wensen voor op jouw wenskaart voor een Franstalige relatie.

 • Hoeveel kW heb je nodig om te verwarmen?

  Je kunt niet zomaar een berekening maken, want er zijn veel factoren die meespelen.

  
BeginpaginaBouwen en verbouwenBuitenzijdeGevelrenovatie

Gevelrenovatie

maandag 2 oktober 2017 , door Hanjo

Een "ravalement de façade" omvat het onderhoud en de reiniging van de gevel van een gebouw.

Het vorige artikel in deze rubriek: Een andere kleur voor de gevel
Beoordeling:
Bezoeken: 80
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Ongeacht het type woning of de afwerking is gevelrenovatie een set stappen die ontworpen is om een gevel en alle zichtbare accessoires te restaureren:

reinigen of verwijderen van de oude stuclaag;
reparatie en behandeling;
beschermen en/of verfraaien.

Bij de renovatie van een gevel moet rekening worden gehouden met het oorspronkelijke aanzicht van de gevel. Het gaat niet om een "schoonmaakbeurt", maar om het oplossen van problemen bij de bron om de hele structuur te behouden.

Zo is een succesvolle gevelvernieuwing duurzaam en niet storend en geeft het het gebouw een duurzaam evenwicht. Gevelrenovatie accentueert de woning, houdt het in goede staat en bewaart het voor de toekomst.

Voorbereiding van de gevelrenovatie

De eigenaar is verantwoordelijk voor het in orde houden van de gevel en de zichtbare accessoires van zijn gebouw. Gevelrenovatie moet periodiek worden uitgevoerd en is onderworpen aan de geldende regelgeving. Het is strikt onderworpen aan wettelijke en administratieve verplichtingen. Indien voor de werkzaamheden een steiger op de rijbaan moet worden geplaatst, is een autorisation de voirie vereist.

Sinds 1 januari 2017 zijn thermische isolatiewerkzaamheden verplicht in het kader van de renovatiewerken (decreet nr. 2016-711 van 30 mei 2016). Deze maatregel is van toepassing op woningen, kantoren, onderwijsinstellingen, hotels en commerciële gebouwen. De eis van thermische isolatie aan de buitenzijde (ITE) is alleen van toepassing op "grote reparaties" die "meer dan 50%" bakstenen, beton, cement of metaal" omvatten (decreet nr. 2017-919 van 9 mei 2017, van toepassing sinds 1 juli 2017). Het besluit voorziet wel in ontheffing in geval van problemen met het gebouw: in strijd met de wetgeving (stedelijk stedenbouwkundig recht, opmerkelijke erfgoedsites, historische monumenten enz.), risico van aantasting van de architectonische kwaliteit van een gebouw, zoals aangetoond door een architect en in geval van economische wanprestatie.

Administratieve verplichtingen

Voor de werkzaamheden is een eenvoudige melding vooraf (déclaration préalable) vereist. Er zijn uitzonderingen waar een bouwvergunningen verplicht is. Neem in geval van twijfel contact op met de lokale autoriteiten.

Kleurkeuze

Voor de kleurkeuze verwijzen we naar artikel Een andere kleur voor de gevel.

 

Bron:

ooreka

Reacties
Reacties

Allesfrans, ook voor:
 • Overheid

  Wat maakt de Franse overheid zoveel anders.

 • Allier Toeristisch

  Toeristische informatie van in en rond de Franse Allier.

 • Verzekeringen

  Waar wijkt een Franse verzekering af van de Nederlandse...

 • Frankrijk, het land

  Informatie over het land Frankrijk met vooral geografische gegevens.

Allesfrans, ook voor:
 • Overheid

  Wat maakt de Franse overheid zoveel anders.

 • Franse taal

  Wat wetenswaardigheden over de Franse taal

 • Medisch

  Naar de dokter, de specialist, het ziekenhuis. Hoe werkt de zorgverzekering en hoe kom ik aan een nieuwe bril?

© allez-allier/allesfrans 2008-2019 | SPIP | Plan | Mention |