Beginpagina > Nieuws > Nieuwsberichten > Begroting 2018 Franse sociale zekerheid

Uit de (Franse) media...

Begroting 2018 Franse sociale zekerheid

Een overzicht van de belangrijkste nieuwe elementen van de begroting 2018 van de sociale zekerheid.

zondag 1 oktober 2017, door Hanjo

De ministers van volksgezondheid Agnes Buzyn en publieke middelen Gérald Darmanin presenteerden het wetsvoorstel over de financiering van de sociale zekerheid (PLFSS). Op de agenda staan de plannen om het totale tekort van de sociale zekerheid in 2018 te verminderen van 3 miljard euro tot 2,2 miljard euro. Een niveau dat het in 17 jaar niet heeft gekend en bereikt moet worden door aanzienlijke besparingen in de gezondheidssector.

Het vorige artikel in deze rubriek: "Make our planet great again"
Beoordeling:
  • Druk dit artikel af
  • Email
  • Reactie
  • RSS
  • RSS
  • RSS
Tabak

De prijs van een pakje sigaretten zal tot eind 2020 geleidelijk stijgen tot 10 euro.
Na een eerste tariefverhoging "in de komende weken" zal het in maart 2018 met 1 euro stijgen, in april en november 2019 met 50 eurocent, in april 2020 met 50 cent en in november 2020 met 40 cent.

Vaccins

Elf vaccins (momenteel drie) worden verplicht voor kinderen die vanaf 1 januari 2018 worden geboren. Aan difterie, tetanus en polio worden toegevoegd de vaccinaties tegen kinkhoest, mazelen-bof-rodehond (ROR), hepatitis B, Haemophilus influenzae bacterie, pneumokokken en meningococcus C.

Pensioenen

De jaarlijkse herwaardering van de pensioenen, geïndexeerd aan de prijsontwikkeling exclusief tabak, zal van oktober 2018 worden uitgesteld tot januari 2019.[1]

Ziekenhuisbijdrage

De ziekenhuisbijdrage is sinds 2010 niet veranderd, maar stijgt met twee euro per dag tot 20 euro (15 euro voor verblijf in de psychiatrie). Deze uitgaven zullen worden gedekt door de aanvullende gezondheidszorg voor patiënten die daar toegang toe hebben.

Solidariteitsuitkering voor ouderen

De Aspa, met ongeveer 550.000 begunstigden, die € 803 per maand bedraagt voor één persoon, wordt in drie stappen verhoogd met € 100 per maand: € 30 in april 2018, € 35 op 1 januari 2019 en € 35 in januari 2020.
De jaarlijkse herwaardering door inflatie zal met ingang van 2019 worden vervroegd naar januari in plaats van april.

Gezinsbijslagen

De CMG, de kinderopvangtoeslag, zal met ingang van 1 oktober 2018 voor eenoudergezinnen met 30% worden verhoogd.

De ASF, die een aanvulling vormt op het inkomen van alleenstaande ouders die geen kinderbijslag ontvangen, wordt op 1 april 2018 met 6 euro verhoogd.

Het aanvulling gezinssupplement (CFM), dat aan grote gezinnen met bescheiden middelen wordt uitgekeerd, zal op 1 april 2018 met € 16,80 per maand stijgen.

De geboorte- en adoptiepremies zullen in 2018 worden "bevroren" om gelijke tred te houden met de inflatie.
Voor kinderen geboren of geadopteerd vanaf 1 juli 2018 worden de inkomensvoorwaarden en de bedragen van de basisuitkering voor de Paje, 184 euro per maand betaald aan ouders van kinderen jonger dan drie jaar, gelijkgetrokken met die van het gezinssupplement.

Activiteitspremie

Deze Prime d’activité voor werknemers met een laag inkomen (ongeveer 2,5 miljoen huishoudens) zal volgens de begrotingswet (PLF) in oktober 2018 met 20 euro per maand stijgen.
Tegelijkertijd zullen de schaal en middelen waarmee bij de berekening ervan rekening wordt gehouden worden gewijzigd om een betere doelgerichtheid te waarborgen.

Toeslag voor gehandicapte volwassenen

Deze toeslag die aan meer dan één miljoen begunstigden wordt betaald, zal op 1 november 2018 stijgen van € 811 per maand voor één persoon tot € 860 euro en to € 900 per 1 november 2019.

Ziekenhuistarieven

Er zullen experimenten worden uitgevoerd om de financiering van ziekenhuizen, die nu per handeling wordt betaald, te wijzigen door de implementatie van pakketten die rekening houden met het behandelingstraject van de patiënt.

Zelfstandigen

Het stelsel van sociale zekerheid voor zelfstandigen (RSI) zal geleidelijk worden afgeschaft en vanaf 1 januari 2018 met een overgangsperiode van ongeveer twee jaar aan het algemene stelsel worden toevertrouwd.
Zelfstandigen zullen in aanmerking komen voor twee verlagingen van de bijdragen: -2,15 procentpunten aan gezinsbijdragen en een verhoging van de vrijstelling van bijdragen voor de ziektekosten- en moederschapsverzekering.
Vanaf 1 januari 2019 zullen ondernemers en bedrijfseigenaren, onder voorwaarden van middelen, in aanmerking komen voor een "blanco jaar" voor de bijdragen voor de sociale zekerheid voor hun eerste activiteitenjaar.

Verenigingen

Door het loonbelastingvoordeel (CITS te vervangen door een vermindering van de werkgeversbijdragen bespaart de non-profitsector vanaf 2019 jaarlijks 1,4 miljard euro per jaar.

Opmerkingen

[1De pensioenen stegen op 1 oktober 2017 met 0,8%, nadat ze sinds 2013 ongewijzigd bleven door een bijna nulinflatie.

 

Het volgende artikel in deze rubriek: Franse begroting 2018
Reacties
Reacties

Aangesloten bezoekers: 53

 

 
© Allez-Allier/AllesFrans 2008-2018 | SPIP | De activiteit van de site opvolgen RSS 2.0 | Overzicht van de site | Mention | Afmelden |