allesfrans.com

 • Een leiding onder de openbare weg door

  Mag je nou wel of niet een elektriciteitskabel of waterleiding onder de openbare weg (laten) trekken?

 • Eerste péage zonder hefbomen

  De A4 tussen Metz en Straatsburg is een van de eerste 100% barrièrevrije tolwegen van Frankrijk.
 • Carnaval in Frankrijk

  Anders dan bijvoorbeeld in Nederland wordt carnaval niet overal op de zondag, maandag en dinsdag direct voorafgaand aan de vastentijd gevierd.

 • Een leiding onder de openbare weg door

  Mag je nou wel of niet een elektriciteitskabel of waterleiding onder de openbare weg (laten) trekken?

 • Eerste péage zonder hefbomen

  De A4 tussen Metz en Straatsburg is een van de eerste 100% barrièrevrije tolwegen van Frankrijk.
  
BeginpaginaVerkeer en vervoerDocumentenKenteken(bewijs)Cerfa N° 13750 - Aanvraag kentekenbewijs

Cerfa N° 13750 - Aanvraag kentekenbewijs

vrijdag 20 oktober 2017, door Hanjo

Bewerkt op donderdag 30 augustus 2018

Met dit formulier wordt een nieuw kentekenbewijs aangevraagd, maar het wordt ook gebruikt bij wijzigingen in de karakteristieken van het voertuig of gegevens van de eigenaar en bij verlies van het kentekenbewijs.

Het vorige artikel in deze rubriek: Carte Grise kwijt of gestolen
Beoordeling:
Bezoeken: 300
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Dit artikel bespreekt versie 5 (Cerfa N° 13750*05) van een "Demande de certificat d’immatriculation d’un véhicule".
 
Je kunt het formulier hier downloaden: N° 13750.
Veuillez cocher la case correspondante - De reden waarom je dit formulier invult

Kruis het juiste vakje aan:

Certificat - eerste aanvraag Changement de domicile - adreswijziging
Duplicata - verzoek om duplicaat Changement d’état civil ou d’état matrimonial - wijziging burgerlijke staat
Correction - correctie Changement des caractéristiques techniques du véhicule - wijziging technische eigenschappen voertuig
Véhicule - de gegevens van het voertuig
(A) Numéro d’immatriculation actuel het huidige kenteken
Date d’achat, le cas échéant aankoopdatum, indien van toepassing
(I) Date de certificat actuel datum van huidige kentekenbewijs
(B) Date de 1re immatriculation eerste registratiedatum (eerste toelating)
Numéro de formule du certificat d’immatriculation (alleen bij nieuw type kentekenbewijs) het documentnummer op de eerste bladzijde onder de vermelding "Certificat d’immatriculation"
Marque (D.1) Merk
Dénomination commerciale (D.3) Handelsnaam
Type variante version (D.2) Type fabrikant, variant en versie
Numéro d’identification du véhicule (E) Identificatienummer
Genre national (J.1) Voertuigcategorie
Numéro d’exploitation agricole, le cas échéant nummer landbouwbedrijf, indien van toepassing
Couleur dominante overheersende kleur ( Clair - helder,  Foncé - donker)
Titulaire - houder
Personne physique natuurlijke persoon
Sexe : M  F  - geslacht: man, vrouw
Personne morale rechtspersoon
N° SIREN Bedrijfsnummer, indien van toepassing
NOM DE NAISSANCE et PRÉNOM ou RAISON SOCIALE pour une personne morale geboortenaam en voornaam, of bedrijfsnaam
NOM D’USAGE (facultatif) : nom d’époux (se) gebruikelijke naam (facultatief): naam echtgeno(o)t(e)
Né(e) geboren
Commune, Département, Pays geboorteplaats: gemeente, departement, land
Domicile adres (meer info: Die ingewikkelde adresgegevens...)

Co-titulaire - Op naam van meerdere personen stellen
Wanneer meerdere personen moeten worden geregistreerd vul ge het totaal aantal in bij "Dans le cas de multi-propriété, veuillez indiquer le nombre de personnes titulaires du certificat d’immatriculation". Daaronder kun je één extra persoon (of bedrijf) vermelden.

Loueur en Locataire

Hier komen respectievelijk de gegevens van de verhuurder en huurder te staan, bijvoorbeeld bij een lease.

Ondertekening

Vul tenslotte in het juiste vakje de datum en plaats in en zet je handtekening.

Vergeet ook niet daaronder het vakje aan te kruisen bij "Je m’oppose à la réutilisation de mes données personnelles à des fins de prospection commerciale", wanneer je niet wilt dat je gegevens worden doorgegeven voor reclamedoeleinden!

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
Reacties

Allesfrans, ook voor:
 • Franse taal

  Wat wetenswaardigheden over de Franse taal

 • Een (t)huis in Frankrijk

  Artikelen die betrekking hebben op het zoeken, vinden, kopen en bewonen van een huis in Frankrijk.

 • Franse samenleving

  We helpen je de Fransen wat beter leren begrijpen.

 • Allier Toeristisch

  Toeristische informatie van in en rond de Franse Allier.

Allesfrans, ook voor:
 • Verzekeringen

  Waar wijkt een Franse verzekering af van de Nederlandse...

 • Onze ervaringen

  Onze ervaringen en projecten. De plannen en hun uitvoering.

 • Tuinrecepten

  AllesFrans, ook voor tuinrecepten: recepten voor en uit de tuin.

© allez-allier/allesfrans 2008-2019 | SPIP | Plan | Mention |