allesfrans.com

 • Een humoristische kijk op "tu" en "vous"

  Een Amerikaanse krant legt het haarfijn uit.

 • Festi’BD, het jaarlijks stripfestival van Moulins

  Ieder jaar wordt eind maart in de stad Moulins een gratis toegankelijk stripfestival georganiseerd.

 • Soorten tegels en hun prijs

  Tegelprijzen variëren aanzienlijk afhankelijk van de materiaalkeuze, afwerking, afmeting en gebruiksklasse.

 • Hoeveel kW heb je nodig om te verwarmen?

  Je kunt niet zomaar een berekening maken, want er zijn veel factoren die meespelen.

 • Franse Kerst- en Nieuwjaarswensen

  Een aantal Franstalige wensen voor op jouw wenskaart voor een Franstalige relatie.

  
BeginpaginaWerk en inkomenBeroepenBeroepen en beroepsgroepen in Frankrijk

Beroepen en beroepsgroepen in Frankrijk

dinsdag 31 oktober 2017, door Hanjo

De PCS zijn de beroepen en beroepscategorieën, een Franse statistische nomenclatuur voor de classificatie van beroepen. Deze classificatie werd in 1982 door de INSEE, het Franse instituut voor statistiek en economische studies gecreëerd en vervangt de in 1954 vastgestelde nomenclatuur van sociaalprofessionele categorieën (CSP).

Het vorige artikel in deze rubriek: Agent immobilier - makelaar
Beoordeling:
Bezoeken: 107
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

De PCS is een statistische nomenclatuur zonder bindende waarde. Op detailniveau omvat het 486 beroepen. Een "profession" (beroep) wordt gedefinieerd als de baan van een persoon, d. w. z. wat hij/zij doet op zijn/haar werkplek en de sociale status van de baan:

 • de status: zelfstandige of werknemer;
 • de rang;
 • de aard van de werkgever: particulier of openbaar.

De 486 beroepen zijn gegroepeerd in 31 socio-professionele categorieën (CS), die zelf in 6 socio-professionele groepen (GS) zijn ingedeeld.

Zo wordt bijvoorbeeld de functie "aide comptable" (boekhoudkundige hulp) geclassificeerd:

 • in beroep 543a: "Werknemers van boekhoudkundige of financiële diensten";
 • behorend tot de socio-professionele categorie 54: "Administratieve werknemers van een bedrijf";
 • wat behoort tot de socio-professionele groep 5: "Werknemers".

Naast de categorieën voor beroepsbezigheden omvat de nomenclatuur een groep voor de indeling van gepensioneerden en een groep voor de indeling van andere niet-actieve personen en personen die nooit hebben gewerkt. Werklozen die reeds een baan hebben vervuld, worden ingedeeld als actieve categorie (volgens hun laatste beroep).

Groupes socioprofessionnels Catégories socioprofessionnelles
1 Agriculteurs exploitants Agrariërs 11 Agriculteurs sur petite exploitation Kleinschalige boeren
12 Agriculteurs sur moyenne exploitation Boeren op middelgroot landbouwbedrijf
13 Agriculteurs sur grande exploitation Boeren op grote landbouwbedrijven
2 Artisans, commerçants et chefs d’entreprise Ambachtslieden, handelaren en ondernemers 21 Artisan Ambachtsman
22 Commerçant et assimilés Handelaar en gelijksoortig
23 Chefs d’entreprise de 10 salariés ou plus Bedrijfsleiders met 10 of meer werknemers
3 Cadres et professions intellectuelles supérieures Kader en hogere intellectuele beroepen 31 Professions libérales Liberale beroepen
33 Cadres de la fonction publique Leidinggevende openbare dienst
34 Professeurs, professions scientifiques Professoren, wetenschappelijke beroepen
35 Professions de l’information, des arts et des spectacles Informatie, kunst en amusementswerk
37 Cadres administratifs et commerciaux d’entreprise Leidinggevende van administratieve en commerciële bedrijven
38 Ingénieurs et cadres techniques d’entreprise Ingenieurs en technisch managers
4 Professions intermédiaires Tussenberoepen 42 Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés Leraren, onderwijzers en dergelijke
43 Professions intermédiaires de la santé et du travail social Tussenberoepen in gezondheids- en maatschappelijk werk
44 Clergé, religieux Geestelijkheid, religieus
45 Professions intermédiaires administratives de la fonction publique Middenkader administratieve beroepen bij de overheid
46 Professions intermédiaires administratives et commerciales des entreprises Middenkader van administratieve en commerciële bedrijven
47 Techniciens Technici
48 Contremaîtres, agents de maîtrise Opzichters, ploegleiders
5 Employés Medewerkers (kantoor) 52 Employés civils et agents de service de la fonction publique Burgerambtenaren en ambtenaren van de openbare dienst
53 Policiers et militaires Politie en militairen
54 Employés administratifs d’entreprise Administratieve medewerkers van bedrijven
55 Employés de commerce Commerciële medewerkers
56 Personnels des services directs aux particuliers Personeel van diensten rechtstreeks aan particulieren
6 Ouvriers Werknemers (arbeiders) 62 Ouvriers qualifiés de type industriel Geschoold industrieel personeel
63 Ouvriers qualifiés de type artisanal Vakmensen en ambachtslieden
64 Chauffeurs Chauffeurs
65 Ouvriers qualifiés de la manutention, du magasinage et du transport Geschoold personeel op het gebied van logistiek, opslag en vervoer
67 Ouvriers non qualifiés de type industriel Ongekwalificeerde industriële arbeiders
68 Ouvriers non qualifiés de type artisanal Ongekwalificeerde ambachtslieden
69 Ouvriers agricoles Landbouwwerkers
7 Retraités Gepensioneerden 71 Anciens agriculteurs exploitants Voormalige landbouwers
72 Anciens artisans, commerçants et chefs d’entreprise Voormalig ambachtslieden, handelaren en ondernemers
74 Anciens cadres Voormalig managers
75 Anciennes professions intermédiaires Voormalig intermediaire beroepen
77 Anciens employés Voormalig kantoorpersoneel
78 Anciens ouvriers Voormalige arbeiders
8 Autres personnes sans activité professionnelle Andere personen zonder beroepsactiviteit 81 Chômeurs n’ayant jamais travaillé Werklozen die nog nooit hebben gewerkt
83 Militaires du contingent Militair contingent
84 Élèves, étudiants Leerlingen, studenten
85 Personnes diverses sans activité professionnelle de moins de 60 ans (sauf retraités) Diverse personen zonder beroepswerkzaamheid jonger dan 60 jaar (met uitzondering van gepensioneerden)
86 Personnes diverses sans activité professionnelle de 60 ans et plus (sauf retraités) Diverse personen zonder beroepsbezigheid van 60 jaar en ouder (behalve gepensioneerden)

Online bekijken: De volledige lijst op de website van Insee


 

Reacties
Reacties

Allesfrans, ook voor:
 • Franse taal

  Wat wetenswaardigheden over de Franse taal

 • Nieuws

  Enkele subrubrieken met nieuwsberichten.

 • Allier Toeristisch

  Toeristische informatie van in en rond de Franse Allier.

 • Geld, bank, verzekering

  Hoe betaal je in Frankrijk je rekeningen en welke afwijkende verzekeringen zijn er?

Allesfrans, ook voor:
 • Justitie, wetten en regels

  Artikelen over de Franse justitie, wetten en regelgeving.

 • Onze ervaringen

  Onze ervaringen en projecten. De plannen en hun uitvoering.

 • Allier Toeristisch

  Toeristische informatie van in en rond de Franse Allier.

© allez-allier/allesfrans 2008-2019 | SPIP | Plan | Mention |