allesfrans.com

 • Bemiddelaar voor bankzaken

  Als je er niet in geslaagd bent om een geschil met jouw bank alleen op te lossen, is een beroep op de bankbemiddelaar een snelle en gratis manier om te proberen dit geschil in der minne te  (...)

 • Brief bemiddelaar bankzaken

  Hoe stel je een brief op aan de bemiddelaar in verband met een geschil met de bank.

 • Hoe het mis kan gaan

  Wat in de ene taal een gewoon woord is, kan in de andere taal een lelijk woord zijn of heel iets anders betekenen. Een paar voorbeelden met de Franse  (...)

 • Een "BAU" is een vluchtstrook

  Het begin van een lijst van woorden en uitdrukkingen die je onderweg in Frankrijk tegenkomt.

 • Lokale belastingen in termijnen betalen

  Om de kosten te spreiden, kun je bepaalde belastingen in maandelijks termijnen betalen.

  
BeginpaginaEnergieKlassieke energieWelke leverancier voor gas en elektra?

Welke leverancier voor gas en elektra?

woensdag 10 maart 2010 , door Hanjo

Bewerkt op zondag 2 september 2018

De markten voor gas en elektriciteit waren lang monopolies van EDF en GDF, maar zijn nu open voor concurrentie. Maar wie van leverancier wil veranderen, moet waakzaam zijn.

Het vorige artikel in deze rubriek: Welke informatie verzamelt Linky?
Beoordeling:
Bezoeken: 1.439
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Sinds 1 juli 2007 is iedereen vrij om de leverancier van aardgas of elektriciteit te kiezen. Een particulier kan:
- ofwel zijn contracten met Électricité de France (EDF) en Gaz de France (GDF) aanhouden, en blijven profiteren van de door de staat bepaalde tarieven;
- ofwel zich bij een nieuwe leverancier abonneren die hun prijzen vrij bepalen, zoals: Alterna, Direct Énergie, Électrabel Suez, Énercoop, GEG Source d’énergie (voor elektriciteit), Poweo (voor elektriciteit en gas), Altergaz (alleen maar gas).

Ook EDF en GDF bieden tegenwoordig vrije tarieven aan.

Vrije of gereglementeerde tarieven?

Om nieuwe klanten aan te trekken hanteren de nieuwe energieleveranciers vaak prijzen aan die zo’n 10% lager zijn dan de tarieven van EDF, of ze stellen maandelijkse vaste bedragen voor. Voor je op zo’n aanbod ingaat, moet je wel de voordelen en de nadelen van de voorstellen onderzoeken.

Bij EDF blijven betekent dat je op van vaste tarieven kunt rekenen, dat wil zeggen: gereglementeerd door de Staat. Zo heeft EDF zich tot 1 juli 2010 verplicht zijn tarieven niet meer te verhogen dan de inflatie.

Momenteel bedraagt het jaarlijkse abonnement van „het blauwe tarief“ (tarif bleu) van EDF 124,18 € voor een vermogen van 9 kilovoltampères (kVA) in de basisoptie en per kilowattuur (kWh) wordt 0,1106 € berekend (tarieven op 22 augustus 2008).

Vergelijk de aanbiedingen

Als attractieve tarieven je in verleiding brengen, heb je de mogelijkheid om van leverancier te veranderen. Om een goede vergelijking te kunnen maken, moet gebruik worden gemaakt van gestandaardiseerde overzichten voor het aanbod (fiches standardisées de présentation des offres), beschikbaar op de websites van de leveranciers of op telefonisch of schriftelijk verzoek.

Betreffende de verkoopsprijs voor de energie moet je zowel het vaste deel (abonnement) als het variabele deel (het verbruik in kilowattuur) bekijken. Kijk ook of de bedragen inclusief alle belastingen en andere lasten is (TTC). Denk aan BTW, de bijdrage voor de openbare diensten en de gemeentebelasting.

Elke leverancier heeft zijn tarief

Bijvoorbeeld: Voor een 9 kVA abonnement bij Direct Énergie betaal je 0,1000 € per kilowattuur, d.w.z 10% minder dan EDF.

Bij Poweo betaal je maandelijkse vaste bedragen voor elektriciteitsverbruik. Bij een abonnement van 9 kVA betaal je per kilowattuur 0,10748 €. Als je het verbruik overschrijdt betaal je 0,11064 €. Niet verbruikte kilowatturen worden je tegen de abonnementsprijs terugbetaald.

In het contract „Énergie Plus“, vraagt Électrabel Suez een tarief dat 5% lager is dan EDF: bij 9 kVA kost een kilowattuur 0,1156 € voor een jaarlijks abonnement van 125,17 €.

Let ook op andere kosten

Kijk niet alleen naar de prijzen van het abonnement en de kilowatturen. Er kunnen ook andere kosten om de hoek komen kijken, zoals: klantenservice, betalingswijze en facturatie.

Bijvoorbeeld: Énercoop berekent kosten voor toezending van de rekening, Direct Énergie berekent € 3 voor betaling per cheque of TIP. Maar zijn nog meer aspecten, zoals opzegtermijn, minimale contractduur, installatiekosten, meterstandopname, ...

Besteedt aandacht aan de voorwaarden van de tariefontwikkeling: het merendeel garandeert slechts voor een of maximum twee jaar.

Tele-colportage

Wanneer een leverancier telefonisch contact met je opneemt en je met hem een mondelinge overeenkomst aangaat, start op dat moment je bedenktermijn. Die start ook op het moment dat je op Internet een aanbieding aanvaardt.
Je zult van de leverancier een schriftelijke bevestiging van het aanbod moeten ontvangen, wat je ondertekent en instuurt.
Je hebt het recht om binnen een periode van zeven dagen van gedachten te veranderen en je besluit ter herroepen.

Houdt de leverancier zich niet aan deze regel, dan moet je je per aangetekende brief protesteren. Er zijn diverse instanties waar je je kunt beklagen, zoals Info service consommation: telefoon 39 39, of informeer bij een vereniging van verbruikers.

Tarieven vergelijken

De website https://comparateur-offres.energie-... helpt je de gas en elektriciteitstarieven van de verschillende aanbieders te vergelijken.

Op internet: Energie-Info


 

Reacties
Reacties

Allesfrans, ook voor:
 • Tuinrecepten

  AllesFrans, ook voor tuinrecepten: recepten voor en uit de tuin.

 • Overheid

  Wat maakt de Franse overheid zoveel anders.

 • Diensten

  Verschillende soorten dienstverlening.

 • Justitie, wetten en regels

  Artikelen over de Franse justitie, wetten en regelgeving.

Allesfrans, ook voor:
 • Bouwen en verbouwen

  Alles over het bouwen en verbouwen van jouw huis in Frankrijk en hulp met de benamingen.

 • Overheid

  Wat maakt de Franse overheid zoveel anders.

 • Allier (Bourbonnais)

  Allier is het meest noordelijke van de departementen van de regio Auvergne-Rhône-Alpes.

© allez-allier/allesfrans 2008-2019 | SPIP | Plan | Mention |