allesfrans.com
 
BeginpaginaFranse taalIn de praktijkApocope
 
Deze informatie kan verouderd zijn!

Apocope

zondag 10 december 2017 , door Hanjo

Apocope of abissio is het verschijnsel dat de laatste lettergreep van een woord wordt weggelaten, als een soort versterkte vorm van elisie.

Het vorige artikel in deze rubriek: An, année, jour, journée
Beoordeling:
Bezoeken: 434
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS
De apocope als stijlfiguur wordt in de poëzie veel toegepast, teneinde een goed ritme, rijm of metrum te krijgen. Ook in spreektaal komt het veel voor, waardoor vaak nieuwe, kortere woorden ontstaan. In het Nederlands kennen we voorbeelden als ’auto’ dat is voortgekomen uit ’automobiel’, ’disco’ uit ’discotheek’ enzovoort.
 

Maar in het Frans gebeurt dit veel vaker, vaak door toevoeging van een "o".

 
Enkele voorbeelden in het moderne Frans
actu actualité actualiteit
ado adolescent tiener
agglo agglomération/agglomérés agglomeratie/agglomeer (bijvoorbeeld spaanplaat)
alu aluminium aluminium
amphi amphithéatre amfitheater
ampli amplificateur audio/électronique elektronische versterker
anar anarchiste anarchistisch
apéro apéritif aperitief
appart appartement lek
appli application mathématique/informatique wiskundige of computer toepassing
astro astronomie/astrophysique astronomie of astrofysica
archi architecte/architecture architect of architectuur
auto automobile auto
bac baccalauréat baccalaureaat
basket basket-ball basketbal, ook basketbalschoen
bi bisexuel biseksueel
bio biologique biologisch
bob bobsleigh bobslee
cana canalisation kanaal, leidingstelsel
cap capable kundig
cata catastrophe ramp, calamiteit
catho catholique katholiek
ciné cinéma bioscoop, zelf apocope van cinématographe
claustro claustrophobe claustrofobisch
clim climatisation airconditioning
colo colonie de vacances zomerkamp
coloc colocation/colocataire samenwonen of kamergenoot
dactylo dactylographe typiste
déca (DK) café décaféiné caffeïne-vrije koffie
dermato dermatologue dermatoloog
dico dictionnaire woordenboek
dupli duplication vermenigvuldiging, vermeerdering
écolo écologiste milieubeschermer
exo exercice écrit schriftelijke oefening
expo exposition tentoonstelling (stand/museum)
extra extraordinaire wonderbaarlijk
fac faculté faculteit (onderwijs)
fan fanatique fanaat, fanatiek
flag flagrant délit flagrante overtreding
fluo fluorescent fluorescerend
folk folklorique musical muzikale folklore
folklo folklorique folkloristisch, in excentrieke zin
foot football voetbal
frigo réfrigérateur koelkast
gastro gastro-entérite darmontsteking
géo géographie geografie
gym gymnastique sportive sportgymnastiek
hand hand-ball handbal
hebdo hebdomadaire wekelijks
hélico hélicoptère helikopter
hétéro hétérosexuel heteroseksueel
homo homosexuel homoseksueel
imper imperméable (vêtement) waterdicht (kleding)
info information/informatique informatie of informatica
kart karting karting
kilo kilogramme kilogram
kiné kinésithérapeute fysiotherapeut
loco locomotive locomotief
lino linoleum linoleum, vloerzeil
magnéto magnétophone/magnétoscope bandrecorder
maso masochiste masochist, masochistisch
maths mathématiques wiskunde
mayo mayonnaise mayonaise
mecano mécanicien monteur
mégalo mégalomane megalomaan
météo météorologie weerbericht, weersomstandigheden
métro métropolitain grootstedelijk
micro microphone/micro-ordinateur microfoon/microcomputer
mono moniteur enseignant/son monophonique monofone docent/geluidsdocent
moto motocyclette motorfiets
ophtalmo ophtalmologue oogarts
ordi ordinateur computer
para parachutiste parachutist
perm permission libératoire kwijtingsvergunning
philo philosophie levensbeschouwing
phono phonographe grammofoon
photo photographie foto(grafie)
pola polaroid polaroid
polio poliomyélite polio
poly polycopie polycopie
porno pornographie pornografie
pneu pneumatique pneumatisch
pro professionnel beroepsmatig
promo promotion promotie, reclame aanbieding
prof professeur docent
provoc provocation provocatie
pub publicité advertentie
radio radiographie/radiophonie radiografie/radiofoon
récré récréation scolaire schoolreces
redif rediffusion herhaling van audiovisuele programma’ s
réglo réglementaire regulerend
repro reprographie reprografie
resto (restau) restaurant restaurant
récup récupération d’objet objectherstel
scan scannérisation scanning
sécu sécurité sociale sociale zekerheid
sous-off sous-officier onderofficier
spéléo spéléologie speleologie
sténo sténographie stenografie
stéréo son stéréophonique stereofonisch geluid
stylo stylographe pen
sympa sympathique bevriend
télé télévision/téléobjectif televisie/telelens
tram tramway tramlijn
trans transsexuel transseksueel
transat transatlantique trans-Atlantisch
transfo transformateur transformator
vélo vélocipède fiets
volley volley-ball volleybal

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
 

Allesfrans, ook voor:
 • Energie

  Elektriciteit, olie, gas, kolen, zonne-energie, maar ook water.

 • Werk en inkomen

  Werken in Frankrijk. Wat weten wij erover?

 • Nieuws

  Enkele subrubrieken met nieuwsberichten.

 • Bouwen en verbouwen

  Alles over het bouwen en verbouwen van jouw huis in Frankrijk en hulp met de benamingen.

Allesfrans, ook voor:
 • Energie

  Elektriciteit, olie, gas, kolen, zonne-energie, maar ook water.

 • Bouwen en verbouwen

  Alles over het bouwen en verbouwen van jouw huis in Frankrijk en hulp met de benamingen.

 • Diensten

  Verschillende soorten dienstverlening.

© allez-allier/allesfrans 2008-2022 | SPIP | Plan | Mention