allesfrans.com
 
BeginpaginaMedischApotheek en medicijnenFarmaceutisch dossier (dossier pharmaceutique)
 
Deze informatie kan verouderd zijn!

Farmaceutisch dossier (dossier pharmaceutique)

donderdag 28 december 2017 , door Hanjo

Bewerkt op zondag 2 september 2018

In het Dossier Pharmaceutique (DP) staan voor elke begunstigde van de assurance maladie welke geneesmiddelen in de afgelopen vier maanden zijn verstrekt, ongeacht of ze door de arts zijn voorgeschreven of door de apotheker zijn geadviseerd (21 jaar voor vaccins, 3 jaar voor biologische geneesmiddelen). Het wordt op verzoek van de verzekerde door een apotheker aangemaakt.

Het vorige artikel in deze rubriek: Een eigen bijdrage in de kosten van medicijnen
Beoordeling:
1 stem
Bezoeken: 174
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Het Dossier Pharmaceutique is ingevoerd bij wet van 30 januari 2007 betreffende de organisatie van bepaalde beroepen in de gezondheidszorg. De uitvoering ervan is toevertrouwd aan de Nationale Raad voor de orde van apothekers (Conseil national de l’Ordre des pharmaciens).

Wat zijn de doelstellingen?

Oorspronkelijk was het PD een patiëntendossier (DP-Patiënt) dat apothekers in staat stelde om de verstrekking van geneesmiddelen beter te beveiligen door de risico’s van interacties tussen geneesmiddelen en overbodige behandelingen te beperken. Het is nu beschikbaar voor apothekers en artsen die in ziekenhuizen werken. Het verbetert dus de coördinatie tussen gezondheidswerkers en bevordert de verbetering van de vaccinatiegraad.

Momenteel is het ook veel meer dan dat. Naast het beveiligen van de patiënt wordt de farmaceutische toeleveringsketen beveiligd door het aanbieden van diverse diensten.

(Klik om te bekijken)

De DP-Patiënt, een hoeksteen van het Farmaceutisch Dossier, stelt de apotheker in staat de risico’s van interactie tussen geneesmiddelen en overbodige behandelingen te beperken. Het helpt de apotheker om effectief op te treden tegen het ziek worden door medisch ingrijpen. Sinds de lancering heeft de PD het voor apothekers mogelijk gemaakt om de geschiedenis van de geneesmiddelenverspreiding van de afgelopen 4 maanden te raadplegen.

Sinds de publicatie van decreet nr. 2015-208 van 24 februari 2015 is de opslagperiode en de toegankelijkheid van de gegevens van het DP voor vaccinverspreiding verlengd tot 21 jaar. Het verlengen van de duur van de toegang opent nieuwe perspectieven voor het bewaken van immunisatiedekking. Deze aanpassing is sinds september 2016 in productie.

Hetzelfde decreet verlengt de duur van de toegang en bewaring van PD-gegevens voor biologische geneesmiddelen. Toegang tot gegevens over biologische geneesmiddelen voor een periode van drie jaar is belangrijk omdat meer dan één op de twee nieuwe geneesmiddelen die in Europa worden toegelaten, nu een biologisch geneesmiddel is. Deze geneesmiddelen, geproduceerd of afgeleid van een levende cel of organisme, vereisen speciale monitoring. Deze toegangsuitbreiding is nog niet beschikbaar.

De DP-Patiënt, aanvankelijk ontwikkeld in de apotheek, wordt geleidelijk toegankelijk voor gezondheidsvoorzieningen en maakt zo een betere coördinatie van de zorg tussen stad en ziekenhuis mogelijk. Sinds oktober 2012 hebben apothekers binnen instellingen onder dezelfde voorwaarden als apothekers in een apotheek toegang tot de PD. Bovendien hebben sommige ziekenhuisartsen (anesthesisten en reanimatie-artsen, artsen die in noodgevallen werkzaam zijn en geriatrische medische structuren) toegang gekregen tot de PD. Met de publicatie van artikel 97 van wet nr. 2016-41 van 26 januari 2016 over de modernisering van ons gezondheidsstelsel, zal de inzet van het DP in ziekenhuizen wijder verbreid worden en zullen alle ziekenhuisartsen er toegang toe hebben. In de praktijk zal deze veralgemening beginnen na de publicatie van het uitvoeringsbesluit en het verkrijgen van toestemming van de Nationale Commissie voor Informatietechnologie en Vrijheden (CNIL).

Op internet: http://www.ordre.pharmacien.fr/Le-D...


 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
 

Allesfrans, ook voor:
 • Franse taal

  Wat wetenswaardigheden over de Franse taal

 • Nieuws

  Enkele subrubrieken met nieuwsberichten.

 • Tuinrecepten

  AllesFrans, ook voor tuinrecepten: recepten voor en uit de tuin.

 • Energie

  Elektriciteit, olie, gas, kolen, zonne-energie, maar ook water.

Allesfrans, ook voor:
 • Diensten

  Verschillende soorten dienstverlening.

 • Franse samenleving

  We helpen je de Fransen wat beter te leren begrijpen.

 • Belastingen

  Met welke Franse belastingen heb je te maken en met welke in je vaderland.

© allez-allier/allesfrans 2008-2021 | SPIP | Plan | Mention