allesfrans.com
 
BeginpaginaFranse taalIn de praktijkModelbrieven en standaarddocumentenDe belastingdienst om uitstel van betaling vragen
 
Deze informatie kan verouderd zijn!

De belastingdienst om uitstel van betaling vragen

woensdag 3 januari 2018 , door Hanjo

Bewerkt op zondag 19 april 2020

In principe moeten alle belastingen uiterlijk op de vervaldatum van de belastingaanslag betaald worden.

Je kunt de belastingdienst echter wel vragen om je inkomstenbelasting in termijnen te mogen betalen als je kunt aantonen dat er reële moeilijkheden zijn en vooral als je problemen het gevolg zijn van een noodlottige gebeurtenis.

Het vorige artikel in deze rubriek: De belastingdienst in kennis stellen van een overlijden
Beoordeling:
1 stem
Bezoeken: 130
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Frans

Achternaam en voornaam
Adres
Centre des finances publiques
Adres belastingkantoor
 

Woonplaats, le datum

Recommandé avec AR

 

Objet : Demande de délais pour le paiement du solde de mon impôt sur le revenu
Mes références : de referenties op je aanslag

 

Madame, Monsieur,

 

J’ai pris connaissance du montant que vous me réclamez au titre du solde de mon impôt sur le revenu.

 

J’ai le regret de vous signaler que je ne pourrais pas payer cette somme avant la date limite,

car ayant été victime d’une atteinte à mes biens, j’ai dû engager des poursuites pénales contre l’auteur de l’infraction et j’ai du payer des frais d’avocat s’élevant à bedrag advocaatkosten €.
car ayant été victime d’une agression au cours de laquelle vermeld of u een of meer gebroken tanden had of dat uw bril gebroken was, j’ai été obligé(e) de payer het bedrag dat je hebt moeten betalen .
car ayant été malade, j’ai subi un arrêt de travail qui a entraîné une perte de salaire s’élevant à het bedrag van de loonderving €.
 

En conséquence, je suis conduit(e) à vous proposer le protocole de paiement suivant :
- un premier versement de bedrag eerste betaling € le datum eerste betaling ,
- un 2e versement de bedrag tweede betaling € le datum tweede betaling ,
- un 3e versement de bedrag derde betaling € le datum derde betaling ,
enzovoort.

 

Je vous adresse ci-joint les pièces qui justifient ma situation actuelle.

 

En vous remerciant à l’avance pour votre compréhension, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.

 

Handtekening

 


Nederlands

Achternaam en voornaam
Adres
Belastingkantoor
Adres belastingkantoor
 

Woonplaats, datum

 

Aangetekend met ontvangstbevestiging

 

Betreft: Verzoek om termijnbetaling van het saldo inkomstenbelasting
Referenties: de referenties op je aanslag

 

Mevrouw, mijnheer,

 

Ik heb kennis genomen van het bedrag dat u van mij vraagt als saldo van mijn inkomstenbelasting.

 

Tot mijn spijt moet ik u meedelen dat ik dit bedrag niet vóór de uiterste datum kan betalen,

omdat ik, als slachtoffer van een inbreuk op mijn eigendommen, een strafprocedure moest starten tegen de dader en een advocaatvergoeding van € bedrag advocaatkosten moest betalen.
omdat ik het slachtoffer was van een aanval waarbij vermeld of u een of meer gebroken tanden had of dat uw bril gebroken was en ik het bedrag dat je hebt moeten betalen moest betalen.
omdat ik ziek was, kreeg ik een werkonderbreking die resulteerde in een salarisverlies van het bedrag van de loonderving.
 

Daardoor ben ik gedwongen het volgende betalingsprotocol voor te stellen:
- een eerste betaling van € bedrag eerste betaling op datum eerste betaling,
- een 2e termijn van € bedrag tweede betaling op datum tweede betaling,
- een 3e termijn van € bedrag derde betaling € op datum derde betaling,
enz.

 

Ik voeg hier de documenten bij die mijn huidige situatie rechtvaardigen.

 

Ik dank u bij voorbaat voor uw begrip. Hoogachtend,

 

Handtekening

Stuur deze tekst als gewone brief naar je lokale belastingkantoor.

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
 

Allesfrans, ook voor:
 • Geld en bank

  Hoe betaal je in Frankrijk je rekeningen?

 • Tuinrecepten

  AllesFrans, ook voor tuinrecepten: recepten voor en uit de tuin.

 • Frankrijk, het land

  Informatie over het land Frankrijk met vooral geografische gegevens.

 • Reizen naar/door Frankrijk

  Genieten, maar je ook aan de regels houden...

Allesfrans, ook voor:
 • Verkeer en vervoer

  Afwijkende verkeersregels, autokeuring, invoeren van een auto

 • Een (t)huis in Frankrijk

  Artikelen die betrekking hebben op het zoeken, vinden, kopen en bewonen van een huis in Frankrijk.

 • Werk en inkomen

  Werken in Frankrijk. Wat weten wij erover?

© allez-allier/allesfrans 2008-2022 | SPIP | Plan | Mention